Nápověda pro BlackBerry Curve 9330 9300

background image

BlackBerry Curve Series

BlackBerry Curve 9300/9330
Smartphones

Uživatelská příručka

Verze: 6.0

Nejnovější uživatelské příručky naleznete na adrese
www.blackberry.com/docs/smartphones.

background image

SWDT643442-941426-0126025718-010

background image

Obsah

Rychlá nápověda............................................................................................................................................................................

9

10 nejdůležitějších témat................................................................................................................................................................

9

Seznámení se zařízením smartphone............................................................................................................................................

13

Tipy.................................................................................................................................................................................................

20

Přizpůsobení zařízení.....................................................................................................................................................................

26

Klávesové zkratky...........................................................................................................................................................................

34

Klávesové zkratky pro aplikaci Telefon..........................................................................................................................................

34

Klávesové zkratky pro zprávy.........................................................................................................................................................

34

Klávesové zkratky pro soubory a přílohy........................................................................................................................................

36

Klávesové zkratky pro zadávání textu............................................................................................................................................

36

Klávesové zkratky pro média..........................................................................................................................................................

37

Klávesové zkratky pro prohlížeč.....................................................................................................................................................

38

Klávesové zkratky pro kalendář......................................................................................................................................................

39

Klávesové zkratky pro vyhledávání................................................................................................................................................

40

Klávesové zkratky pro práci s mapou.............................................................................................................................................

40

Odstraňování problémů: Klávesové zkratky...................................................................................................................................

41

Telefon............................................................................................................................................................................................

42

Základní informace o telefonu........................................................................................................................................................

42

Tísňová volání................................................................................................................................................................................

45

Hlasitost..........................................................................................................................................................................................

45

Hlasová pošta.................................................................................................................................................................................

46

Rychlá volba...................................................................................................................................................................................

47

Přidržení hovoru, přesměrování hovorů a blokování hovorů..........................................................................................................

48

Pevná volba a vytáčení s předvolbou.............................................................................................................................................

50

Konferenční hovory........................................................................................................................................................................

52

Protokoly hovorů.............................................................................................................................................................................

53

Více telefonních čísel.....................................................................................................................................................................

55

Možnosti telefonu...........................................................................................................................................................................

56

Klávesové zkratky pro aplikaci Telefon..........................................................................................................................................

58

Odstraňování problémů: Telefon....................................................................................................................................................

58

Hlasové příkazy..............................................................................................................................................................................

61

Provedení akce pomocí hlasového příkazu....................................................................................................................................

61

Dostupné hlasové příkazy..............................................................................................................................................................

61

Změna jazyka pro hlasové příkazy.................................................................................................................................................

62

Vypnutí seznamu voleb pro hlasové příkazy..................................................................................................................................

62

Změna možností hlasových výzev..................................................................................................................................................

62

Vylepšení rozpoznání hlasu...........................................................................................................................................................

63

background image

Odstraňování problémů: Hlasové vytáčení.....................................................................................................................................

63

Zprávy.............................................................................................................................................................................................

64

E-mail.............................................................................................................................................................................................

64

Zprávy PIN......................................................................................................................................................................................

80

Textové zprávy...............................................................................................................................................................................

85

Možnosti zabezpečení pro zprávy..................................................................................................................................................

94

Přílohy............................................................................................................................................................................................

95

Zprávy chráněné S/MIME...............................................................................................................................................................

97

Zprávy zašifrované nativním šifrováním aplikace IBM Lotus Notes...............................................................................................

104

PGP chráněné zprávy....................................................................................................................................................................

105

Klávesové zkratky pro zprávy.........................................................................................................................................................

110

Klávesové zkratky pro soubory a přílohy........................................................................................................................................

112

Odstraňování problémů: Zprávy.....................................................................................................................................................

112

Soubory..........................................................................................................................................................................................

118

Základní informace o souborech....................................................................................................................................................

118

Správa souborů a příloh.................................................................................................................................................................

121

Klávesové zkratky pro soubory a přílohy........................................................................................................................................

123

Odstraňování problémů: Přílohy.....................................................................................................................................................

124

Média..............................................................................................................................................................................................

126

Hudba.............................................................................................................................................................................................

126

Podcasty.........................................................................................................................................................................................

129

Videa..............................................................................................................................................................................................

131

Videokamera..................................................................................................................................................................................

132

Fotoaparát......................................................................................................................................................................................

134

Obrázky..........................................................................................................................................................................................

136

Hlasové zprávy...............................................................................................................................................................................

138

Vyzváněcí tóny...............................................................................................................................................................................

140

Úložiště médií.................................................................................................................................................................................

141

Přenos a stahování mediálních souborů........................................................................................................................................

144

Podporované audio a videoformáty................................................................................................................................................

146

Klávesové zkratky pro média..........................................................................................................................................................

147

Odstraňování problémů s médii......................................................................................................................................................

148

Vyzváněcí tóny, zvuky a výstrahy...................................................................................................................................................

151

Vyzváněcí tóny, zvuky a výstrahy...................................................................................................................................................

151

Změna vyzváněcího tónu, upozornění a připomenutí....................................................................................................................

151

Přidání uživatelského profilu...........................................................................................................................................................

152

Přidání výstrahy od kontaktu..........................................................................................................................................................

152

Ztlumení zařízení............................................................................................................................................................................

152

background image

Blikající kontrolka LED....................................................................................................................................................................

153

Změna možností oznamování pro budík........................................................................................................................................

153

Zapnutí zvuků událostí...................................................................................................................................................................

154

Odstraňování problémů: Vyzváněcí tóny, zvuky a výstrahy...........................................................................................................

154

Prohlížeč.........................................................................................................................................................................................

155

Základní informace o prohlížeči......................................................................................................................................................

155

Záložky prohlížeče..........................................................................................................................................................................

158

Kanály RSS....................................................................................................................................................................................

160

Možnosti prohlížeče........................................................................................................................................................................

160

Zabezpečení prohlížeče.................................................................................................................................................................

163

Výsledky prohlížeče........................................................................................................................................................................

164

Klávesové zkratky pro prohlížeč.....................................................................................................................................................

165

Odstraňování problémů: Prohlížeč.................................................................................................................................................

166

Kalendář.........................................................................................................................................................................................

168

Základní informace o kalendáři......................................................................................................................................................

168

Schůzky..........................................................................................................................................................................................

169

Konference.....................................................................................................................................................................................

172

Synchronizace kalendáře...............................................................................................................................................................

173

Možnosti kalendáře........................................................................................................................................................................

175

Klávesové zkratky pro kalendář......................................................................................................................................................

176

Odstraňování problémů: Kalendář..................................................................................................................................................

177

Kontakty..........................................................................................................................................................................................

179

Základní informace o kontaktech....................................................................................................................................................

179

Přizpůsobení kontaktů....................................................................................................................................................................

180

Synchronizace kontaktů.................................................................................................................................................................

182

Osobní distribuční seznamy...........................................................................................................................................................

184

Vícenásobné seznamy kontaktů.....................................................................................................................................................

185

Možnosti seznamu kontaktů...........................................................................................................................................................

185

Odstraňování problémů: Kontakty..................................................................................................................................................

186

Hodiny............................................................................................................................................................................................

188

Nastavení data a času....................................................................................................................................................................

188

Změna zobrazení na obrazovce při nabíjení zařízení....................................................................................................................

188

Změna ciferníku hodin....................................................................................................................................................................

188

Zobrazení druhého časového pásma hodin...................................................................................................................................

189

Zapnutí budíku................................................................................................................................................................................

189

Utlumení budíku.............................................................................................................................................................................

189

Změna možností oznamování pro budík........................................................................................................................................

189

Zapnutí režimu Hodiny na nočním stolku.......................................................................................................................................

190

background image

Nastavení možností pro režim Hodiny na nočním stolku...............................................................................................................

190

Použití stopek.................................................................................................................................................................................

190

Používání časovače.......................................................................................................................................................................

190

Změna možností oznamování pro časovač....................................................................................................................................

191

Odstraňování problémů: Hodiny.....................................................................................................................................................

191

Úkoly a poznámky..........................................................................................................................................................................

192

Vytvoření úkolu nebo poznámky....................................................................................................................................................

192

Odesílání úkolu nebo poznámky....................................................................................................................................................

192

Změna nebo odstranění úkolu nebo poznámky.............................................................................................................................

192

Změna stavu úkolu.........................................................................................................................................................................

192

Skrytí dokončených úkolů...............................................................................................................................................................

193

Zobrazení úkolů v kalendáři...........................................................................................................................................................

193

Synchronizace úkolů a poznámek..................................................................................................................................................

193

Kategorie........................................................................................................................................................................................

195

Třídění kontaktů, úkolů nebo poznámek........................................................................................................................................

195

Vytvoření kategorie pro kontakty, úkoly nebo poznámky...............................................................................................................

195

Vypnutí výzvy zobrazované před odstraněním položek.................................................................................................................

196

Zadávání.........................................................................................................................................................................................

197

Základní informace o vkládání textu...............................................................................................................................................

197

Metody zadávání textu...................................................................................................................................................................

198

Možnosti zadávání textu.................................................................................................................................................................

198

Kontrola pravopisu..........................................................................................................................................................................

199

Vlastní slovník................................................................................................................................................................................

200

Automatický text.............................................................................................................................................................................

201

Klávesové zkratky pro zadávání textu............................................................................................................................................

202

Odstraňování problémů: Zadávání textu........................................................................................................................................

203

Klávesnice......................................................................................................................................................................................

204

Přiřazení aplikace klávese Komfort................................................................................................................................................

204

Změna výchozího symbolu měny...................................................................................................................................................

204

Nastavení rychlosti kurzoru............................................................................................................................................................

204

Zapnutí tónů kláves........................................................................................................................................................................

204

Nastavení citlivosti trackpadu.........................................................................................................................................................

205

Vypnutí zvuků trackpadu................................................................................................................................................................

205

Odstraňování problémů: Klávesnice...............................................................................................................................................

205

Jazyk..............................................................................................................................................................................................

206

Jazyk pro zadávání textu................................................................................................................................................................

206

Změna jazyka.................................................................................................................................................................................

206

Používání klávesové zkratky pro přepínání jazyků zadávání textu během zadávání textu............................................................

206

background image

Přidání jazyka zobrazení................................................................................................................................................................

207

Odstranění jazyka...........................................................................................................................................................................

207

Odstraňování problémů: Jazyk.......................................................................................................................................................

207

Zobrazení na obrazovce.................................................................................................................................................................

208

Nastavení možností pro podsvícení...............................................................................................................................................

208

Použití obrázku jako tapety zařízení...............................................................................................................................................

208

Změna písma displeje....................................................................................................................................................................

208

Organizace aplikací na domovské obrazovce................................................................................................................................

209

Přidání zprávy zobrazené při zamknutí zařízení............................................................................................................................

210

Použití odstínů šedé nebo obráceného kontrastu pro obrazovku displeje.....................................................................................

210

Zapnutí oznamování bezdrátového pokrytí pomocí blikající diody LED.........................................................................................

210

Data motivu....................................................................................................................................................................................

211

Odstraňování problémů: Zobrazení................................................................................................................................................

211

Technologie GPS...........................................................................................................................................................................

213

Technologie GPS...........................................................................................................................................................................

213

Zapnutí technologie GPS...............................................................................................................................................................

213

Nastavení přijímače GPS ke sledování pohybu.............................................................................................................................

213

Zjištění polohy pomocí systému GPS.............................................................................................................................................

214

Znemožnění ostatním uživatelům zjistit vaši polohu......................................................................................................................

214

Vypnutí podpory určení polohy.......................................................................................................................................................

214

Odstraňování problémů: Technologie GPS....................................................................................................................................

215

Mapy...............................................................................................................................................................................................

216

Základní informace o aplikaci mapa...............................................................................................................................................

216

Možnosti mapy...............................................................................................................................................................................

219

Klávesové zkratky pro práci s mapou.............................................................................................................................................

219

Odstraňování problémů: Mapy.......................................................................................................................................................

220

Aplikace..........................................................................................................................................................................................

221

O souběžném zpracování úloh.......................................................................................................................................................

221

Ponechání spuštěné aplikace na pozadí a přepnutí do jiné aplikace.............................................................................................

221

Ukončení aplikace, aby nebyla spuštěna na pozadí......................................................................................................................

221

Přidávání aplikací...........................................................................................................................................................................

222

Aplikace pro použití sociálních sítí.................................................................................................................................................

223

Aplikace zasílání rychlých zpráv.....................................................................................................................................................

223

Vyžádání hesla zařízení před přidáním aplikace............................................................................................................................

223

Odstranění aplikace........................................................................................................................................................................

224

Zobrazení vlastností aplikace.........................................................................................................................................................

224

Zobrazení velikosti databáze aplikace............................................................................................................................................

224

Odstraňování problémů: Aplikace..................................................................................................................................................

224

background image

BlackBerry Device Software...........................................................................................................................................................

225

Aktualizace softwaru BlackBerry Device Software.........................................................................................................................

225

Aktualizace systému BlackBerry Device Software z webových stránek.........................................................................................

226

Aktualizace systému BlackBerry Device Software pomocí aplikace BlackBerry Desktop Software..............................................

226

Odstraňování problémů: systém BlackBerry Device Software.......................................................................................................

227

Správa připojení.............................................................................................................................................................................

228

Základy správy připojení.................................................................................................................................................................

228

Mobilní síť.......................................................................................................................................................................................

230

Technologie Wi-Fi...........................................................................................................................................................................

234

Technologie Bluetooth....................................................................................................................................................................

241

Napájení a baterie..........................................................................................................................................................................

250

Vypnutí zařízení..............................................................................................................................................................................

250

Nastavení automatického zapínání a vypínání zařízení.................................................................................................................

250

Restartování zařízení.....................................................................................................................................................................

250

Kontrola úrovně nabití baterie........................................................................................................................................................

250

Tipy: Prodloužení životnosti baterie................................................................................................................................................

250

Paměť a paměťové karty................................................................................................................................................................

252

Paměťové karty..............................................................................................................................................................................

252

Podporované paměťové karty........................................................................................................................................................

252

Zobrazení dostupného úložného prostoru zařízení........................................................................................................................

252

Vypnutí podpory paměťové karty...................................................................................................................................................

252

Opravné soubory uložené na paměťové kartě nebo v zařízení......................................................................................................

253

Komprimace...................................................................................................................................................................................

253

Informace o šifrování souborů........................................................................................................................................................

253

Zapnutí šifrování.............................................................................................................................................................................

253

Tipy: Uvolnění a úspora úložného prostoru....................................................................................................................................

254

Odstraňování problémů: Úložiště a paměťové karty......................................................................................................................

255

Hledání...........................................................................................................................................................................................

257

Vyhledání položky..........................................................................................................................................................................

257

Nastavení typů položek zahrnovaných do vyhledávání.................................................................................................................

257

Hledání zpráv.................................................................................................................................................................................

257

Podmínky pro hledání zpráv...........................................................................................................................................................

258

Další možnosti výsledků hledání zpráv..........................................................................................................................................

258

Vyhledávání textu ve zprávě, v souboru nebo na webové stránce................................................................................................

259

Zobrazení, změna nebo odstranění uloženého hledání.................................................................................................................

259

Hledání kontaktu v adresáři organizace.........................................................................................................................................

259

Klávesové zkratky pro vyhledávání................................................................................................................................................

260

background image

SIM karta........................................................................................................................................................................................

261

Telefonní seznam SIM karty...........................................................................................................................................................

261

Přidání kontaktu na kartu SIM........................................................................................................................................................

261

Kopírování kontaktů ze SIM karty do seznamu kontaktů...............................................................................................................

261

Kopírování kontaktu ze seznamu kontaktů na SIM kartu...............................................................................................................

261

Změna nebo odstranění kontaktu na SIM kartě.............................................................................................................................

262

Ukládání textových zpráv na SIM kartu..........................................................................................................................................

262

Změna zobrazení jména pro telefonní číslo...................................................................................................................................

262

Zabezpečení SIM karty...................................................................................................................................................................

263

Ochrana SIM karty pomocí kódu PIN.............................................................................................................................................

263

Změna čísla PIN SIM karty.............................................................................................................................................................

263

Zabezpečení...................................................................................................................................................................................

264

Základní informace o zabezpečení.................................................................................................................................................

264

Správce hesel.................................................................................................................................................................................

266

Šifrování.........................................................................................................................................................................................

268

Vyčistění paměti.............................................................................................................................................................................

270

Certifikáty........................................................................................................................................................................................

271

Klíče PGP.......................................................................................................................................................................................

278

Certifikační servery.........................................................................................................................................................................

284

Paměť klíčů....................................................................................................................................................................................

285

Karty Smart Card............................................................................................................................................................................

287

Nastavení VPN...............................................................................................................................................................................

291

Ruční ověření zabezpečovacího softwaru......................................................................................................................................

292

Ovládání aplikací od jiných dodavatelů..........................................................................................................................................

293

Odstraňování problémů: Zabezpečení...........................................................................................................................................

296

Knihy služeb a diagnostické zprávy................................................................................................................................................

297

Přijetí, odstranění nebo obnovení knihy služeb..............................................................................................................................

297

Spuštění hlášení diagnostiky..........................................................................................................................................................

297

Zobrazení, odeslání nebo odstranění hlášení diagnostiky.............................................................................................................

297

Nastavení výchozího příjemce hlášení diagnostiky........................................................................................................................

298

Nelze spustit nebo odeslat hlášení diagnostiky..............................................................................................................................

298

Zobrazení čísla verze softwaru BlackBerry Device Software v zařízení........................................................................................

298

Synchronizace................................................................................................................................................................................

299

Synchronizace................................................................................................................................................................................

299

Slučování e-mailových zpráv přes bezdrátovou síť........................................................................................................................

299

Odstraňování e-mailových zpráv v zařízení a v e-mailové aplikaci v počítači................................................................................

300

Synchronizace dat organizátoru přes bezdrátovou síť...................................................................................................................

300

Konflikty synchronizace..................................................................................................................................................................

300

background image

Správa konfliktů sloučení e-mailu...................................................................................................................................................

301

Správa konfliktů synchronizace dat................................................................................................................................................

301

Zálohování a obnovení dat zařízení...............................................................................................................................................

301

Vyprázdnění složky odstraněné pošty v počítači ze zařízení.........................................................................................................

302

Odstraňování problémů: Synchronizace........................................................................................................................................

302

Možnosti přístupu...........................................................................................................................................................................

304

O možnostech usnadnění přístupu.................................................................................................................................................

304

Možnosti přístupu k obrazovce.......................................................................................................................................................

304

Možnosti usnadnění přístupu ke zvuku a telefonu.........................................................................................................................

305

Možnosti usnadnění přístupu k zadávání textu..............................................................................................................................

308

Kalkulátor........................................................................................................................................................................................

309

Použití kalkulátoru..........................................................................................................................................................................

309

Převody jednotek............................................................................................................................................................................

309

Hra BrickBreaker............................................................................................................................................................................

310

O hře BrickBreaker.........................................................................................................................................................................

310

Kapsle BrickBreaker.......................................................................................................................................................................

310

Bodování ve hře BrickBreaker........................................................................................................................................................

311

Hraní hry BrickBreaker...................................................................................................................................................................

311

Nastavení hlasitosti........................................................................................................................................................................

311

Nastavení rychlosti pálky................................................................................................................................................................

312

Hra Word Mole...............................................................................................................................................................................

313

Základy hry Word Mole...................................................................................................................................................................

313

Hry pro jednoho hráče....................................................................................................................................................................

314

Hry určené pro více hráčů..............................................................................................................................................................

315

Odstraňování potíží: Word Mole.....................................................................................................................................................

316

Glosář.............................................................................................................................................................................................

317

Právní upozornění..........................................................................................................................................................................

322