BlackBerry Curve 9330 9300 - Obrázky

background image

Obrázky

Přiblížení či oddálení, posunutí nebo otočení obrázku

U obrázku proveďte jednu z následujících akcí:

• Chcete-li obrázek přiblížit, klikněte trackpadem.
• Chcete-li obrázek oddálit, stiskněte klávesu

.

• Chcete-li posunout přiblížený obrázek, posuňte prst po trackpadu libovolným směrem.
• Chcete-li obrázek otočit, stiskněte klávesu

> Otočit.

Uložení obrázku z textové zprávy nebo webové stránky

Soubory obrázků typu .jpg, .png, .gif nebo .bmp můžete ukládat do paměti zařízení BlackBerry® nebo na paměťovou
kartu.
1. Otevřete obrázkovou přílohu v textové zprávě nebo zvýrazněte obrázek na webové stránce.
2. Stiskněte klávesu

> Uložit obrázek > Uložit.

Použití obrázku jako tapety zařízení

1. Na domovské stránce klikněte na ikonu Média > Obrázky.
2. Procházet obrázek.
3. Stiskněte klávesu

> Nastavit jako tapetu.

Uživatelská příručka

Média

136

background image

Související informace

Displej se změnil, 211

Zobrazení obrázků jako prezentace

Prezentace postupně zobrazuje všechny obrázky v kategorii nebo složce.
1. Na domovské stránce klikněte na ikonu Média > Obrázky.
2. Klikněte na kategorii.
3. Zvýrazněte obrázek.
4. Stiskněte klávesu

> Zobrazit prezentaci.

Prezentaci zavřete stisknutím klávesy

.

Změna počtu sekund mezi zobrazením obrázků v prezentaci

1. Na domovské obrazovce klikněte na ikonu Média.
2. Stiskněte klávesu

> Možnosti médií.

3. Změňte pole Interval prezentace.
4. Stiskněte klávesu

> Uložit.

Zobrazení obrázků v režimu zobrazení seznamu nebo zobrazení
miniatur

1. Na domovské stránce klikněte na ikonu Média > Obrázky.
2. Klikněte na kategorii.
3. Stiskněte klávesu

> Zobrazit seznam nebo Zobrazit miniatury.

Vytvoření složky s obrázky

1. Na domovské stránce klikněte na ikonu Média > Obrázky.
2. Stiskněte klávesu

> Nová složka.

3. V případě potřeby změňte umístění, ve kterém je složka vytvořena.
4. Zadejte název složky.
5. Klikněte na tlačítko OK.

Import obrázků do aplikace Obrázky

Po importu obrázků z jiných složek ve vašem zařízení BlackBerry® nebo z paměťové karty do aplikace Obrázky
získáte přístup ke svým obrázkům a zároveň zůstanou zachována vaše stávající struktura složek i umístění souborů.

1. Na domovské stránce klikněte na ikonu Média > Obrázky.
2. Stiskněte klávesu

> Importovat obrázky. Objeví se složky obsahující obrázky, které nejsou uloženy do

složky Knihovna obrázků nebo Obrázky z fotoaparátu.

Uživatelská příručka

Média

137

background image

3. Zaškrtněte políčka vedle složek, které chcete importovat.
4. Klikněte na možnost Importovat obrázky.

Chcete-li z aplikace Obrázky složky odstranit, pak příslušnou složku zvýrazněte. Stiskněte klávesu

> Odebrat

z knihovny. Složky, které jste importovali, zůstanou ve svém původním umístění, avšak budou odstraněny
z aplikace Obrázky.

Chcete-li trvale odstranit složky z aplikace Obrázky i z paměti zařízení či paměťové karty, a to včetně všech souborů,
které nepředstavují obrázky a které nejsou v aplikaci Obrázky ve složkách viditelné, pak příslušnou složku
zvýrazněte. Stiskněte klávesu

> Odstranit. Složky, které jste importovali, budou odstraněny ze svých umístění

v paměti zařízení nebo na paměťové kartě.

Nalezení obrázku pořízeného fotoaparátem

Obrázky pořízené fotoaparátem jsou ukládány do složky Obrázky z fotoaparátu v aplikaci Obrázky. Pokud své
obrázky uložíte do jiných složek, ve složce Obrázky z fotoaparátu se nebudou nadále zobrazovat.

1. Na domovské stránce klikněte na ikonu Média > Obrázky.
2. Klikněte na složku Obrázky z fotoaparátu.