BlackBerry Curve 9330 9300 - Fogalmak

background image

Fogalmak

ADN

A rövidített telefonszám (ADN) közérdekű szolgáltatások elérésére szolgáló, rövid telefonszám (például 104,
112).

APN

hozzáférési pont neve

Vak másolat

titkos másolat

BlackBerry szolgáltatás használatára alkalmas készülék

A BlackBerry szolgáltatás kezelésére alkalmas készülék olyan, BlackBerry® Connect™szoftverrel rendelkező
eszköz, melyen BlackBerry® Built-In™ szoftver, illetve BlackBerry® Application Suite található. A BlackBerry
szolgáltatás kezelésére alkalmas készülékek hozzáférést nyújtanak felhasználóiknak a BlackBerry
készülékalkalmazásokhoz és BlackBerry szolgáltatásokhoz.

BlackBerry MDS

BlackBerry® Mobile Data System

Másolatot kap

másolat

CDMA

Code Division Multiple Access (Kódosztásos többszörös hozzáférés)

tanúsítvány

A tanúsítvány digitális dokumentum, amely a tanúsítványtárgy nyilvános kulcsát és identitását köti egybe. Az
egyes tanúsítványok hozzájuk tartozó titkos kulccsal rendelkeznek, amely külön van tárolva. A tanúsító hatóság
aláírásával látja a tanúsítványt, ezzel jelezve, hogy az eredeti és megbízható forrásból származik.

CMIME

Compressed Multipurpose Internet Mail Extensions (Tömörített többcélú internetes levelezési bővítmények)

CRL

tanúsítvány visszavonási listája

CRL-kiszolgáló

A BlackBerry® készülék a tanúsítvány legújabban kiadott visszavonási állapotának ellenőrzésére CRL-
kiszolgálót használ. A tanúsító hatóságok a tanúsítványok visszavonási listáit CRL-kiszolgálókon teszik közzé.

DNS

Domain name system (Tartománynév-rendszer)

Felhasználói útmutató

Fogalmak

325

background image

DSA

Digital Signature Algorithm (Digitális aláírás algoritmus)

DSML

Directory Service Markup Language

DSML-enabled kiszolgáló

A BlackBerry® készülék DSML-kiszolgálóval keresi meg és tölti le a tanúsítványokat.

EAP-FAST

Extensible Authentication Protocol Flexible Authentication via Secure Tunneling (Biztonságos csatornán
keresztüli bővíthető hitelesítőprotokoll)

EAP-SIM

Extensible Authentication Protocol-Subscriber Identity Module (Bővíthető hitelesítési protokoll - Előfizetői
identitásmodul)

EAP-TLS

Extensible Authentication Protocol-Transport Layer Security (Bővíthető hitelesítési protokoll - átvitel szintű
biztonság)

EAP-TTLS

Extensible Authentication Protocol Tunneled Transport Layer Security (Bővíthető hitelesítési protokoll -
átvitelszintű biztonság csatornán keresztül)

ECC

Elliptic Curve Cryptography (Elliptikus görbéket használó titkosítás)

FDN

Fixed Dialing Number (Fix hívószámok)

FIPS (Szövetségi Adatfeldolgozási Szabvány)

Szövetségi Adatfeldolgozási Szabvány (FIPS)

GAN

generikus hálózati hozzáférés

Helymeghatározási beállítások

Global Positioning System (Globális helymeghatározó rendszer)

GSM

Globális mobilkommunikációs rendszer®

HTTP

Hypertext Transfer Protocol (Hipertext átviteli protokoll)

Felhasználói útmutató

Fogalmak

326

background image

IMSI

International Mobile Subscriber Identity (Nemzetközi mobil-előfizetői azonosító)

Internet Protocol (IP)

Internetprotokoll

LDAP

Lightweight Directory Access Protocol

LDAP-enabled kiszolgáló

A BlackBerry® készülék tanúsítványok és PGP® kulcsok letöltéséhez LDAP-kiszolgálót használ.

LED

Light-emitting diode (fénykibocsátó dióda)

háttértároló mód

A háttértároló mód lehetővé teszi, hogy a számítógép és a készülék csatlakoztatását követően a BlackBerry
készülék a médiakártya és a számítógép között fájlátviteli műveleteket hajtson végre.

MCC

mobil országkód

MMS

Multimedia Messaging Service (multimédiás üzenetszolgáltatás)

MNC

mobilhálózati kód

MTP

Media Transfer Protocol (médiaátviteli protokoll)

OCSP

Online Certificate Status Protocol (On-line tanúsítványállapot protokollja)

OCSP-kiszolgáló

A BlackBerry® készülék az igényelt tanúsítvány visszahívási állapotának ellenőrzéséhez OCSP-kiszolgálót
használ.

PEAP

Protected Extensible Authentication Protocol (Védett, bővíthető hitelesítési protokoll)

személyi tanúsítvány

A személyi tanúsítványt a tanúsító hatóság adja ki a személy részére.

személyi PGP-kulcs

A személyi PGP® kulcs nyilvános PGP-kulcsból és a felhasználó személyes PGP-kulcsából áll.

Felhasználói útmutató

Fogalmak

327

background image

PIN

Személyi azonosítószám

személyes kulcs

A személyes kulcsot csak a tanúsítvány tárgya használhatja. Az ilyen kulcs adatai nem kerülnek nyilvánosságra.
A BlackBerry® készülékek a felhasználók által küldött e-mail üzeneteket és PIN-üzeneteket személyes
kulcsokkal írják alá, valamint ilyen kulcsok használatosak a fogadott e-mail üzenetek kikódolására is.

nyilvános kulcs

A nyilvános kulcsot a tanúsítvány tárgyán kívül mások is használhatják. A BlackBerry® készülékek a
felhasználók által a tanúsítványtárgyaknak küldött PIN- és e-mail üzenetek titkosítására használják a nyilvános
kulcsokat, továbbá a tanúsítványtárgyak által a felhasználóknak küldött e-mail és PIN-üzenetek aláírásainak
ellenőrzésére is.

gyökértanúsítvány

A gyökértanúsítvány rendszerint a tanúsító hatósághoz tartozó, önmagát hitelesítő tanúsítvány.

RTSP

Real Time Streaming Protocol (Valós idejű folyamatos adatátviteli protokoll)

R-UIM

Eltávolítható felhasználó-azonosító modul

SAN

alternatív tárgynév

SDN

A szolgáltatás telefonszámát (SDN) a vezeték nélküli szolgáltató előre feltölti a SIM-kártyára, így a felhasználó
hozzáférhet a készülékszolgáltatásokkal kapcsolatos információkhoz, például a hívástovábbítás állapotához.

SHA

Secure Hash Algorithm

SIM

Subscriber Identity Module (előfizető-azonosító modul)

S/MIME

Secure Multipurpose Internet Mail Extensions (Biztonságos többcélú internetes levelezési bővítmények)

SMS

Short Message Service (Rövid szöveges üzenetküldés)

SMSC

Short Message Service Center (rövid szöveges üzenetküldő központ)

SSID

Felhasználói útmutató

Fogalmak

328

background image

szolgáltatáscsomag-azonosító

SSL

Secure Sockets Layer

TCP

Transmission Control Protocol (átvitelvezérlő protokoll)

TLS

Transport Layer Security (Átvitelszintű biztonság)

Triple DES

Háromszoros adattitkosítási szabvány

TTY

teletype (telex)

VPN

Virtual private network (Virtuális magánhálózat)

WAN

Wide area network (Nagy távolságú hálózat)

WAP

Wireless Application Protocol (Vezeték nélküli alkalmazásprotokoll)

WEP

Wired Equivalent Privacy

WML

Wireless Markup Language

WPA

Wi-Fi Protected Access

WTLS

Wireless Transport Layer Security (vezeték nélküli szállítási rétegvédelem)

Felhasználói útmutató

Fogalmak

329