BlackBerry Curve 9330 9300 - Wi-Fi technológia

background image

Wi-Fi technológia

A BlackBerry® készülékének típusától függően előfordulhat, hogy nem támogatja a Wi-Fi® szolgáltatást.

Tudnivalók a Wi-Fi hálózathoz való csatlakozásról

A Wi-Fi® technológia segítségével a BlackBerry® készülék hozzá tud férni az internethez vezeték nélküli útválasztó
vagy hozzáférés pont révén otthon, a munkahelyen vagy hotspot közelében. A készülék a mobilhálózat helyett Wi-Fi
hálózatot használ a weboldalakra látogatáshoz, e-mail üzenetek küldéséhez és fogadásához stb. Ha Wi-Fi hálózaton
keresztül csatlakozik az internetre, elkerülheti a mobilhálózat használatával járó díjfizetést. Gyakran a kapcsolódási
sebesség is jobb.

Felhasználói útmutató

Kapcsolatok kezelése

239

background image

Számos nyilvános helyen elérhetők hotspotok (pl. könyvtárak, repülőterek, szállodák, kávézók stb.). Vannak
ingyenes és fizetős hotspotok. Vezeték nélküli szolgáltatója gondoskodhat egy alkalmazásról készülékéhez, amely
lehetővé teszi a hotspotokra történő bejelentkezést. Ha nincs ilyen alkalmazás a készülékén, beállíthatja saját fiókját
online és bejelentkezhet manuálisan.

Ha a hozzáférési pont vagy útválasztó támogatja a Wi-Fi Protected Setup™ használatát, Wi-Fi Protected Setup
használatával csatlakozhat.

Amikor csatlakozik a Wi-Fi hálózatra, a készülék menti a kapcsolódási adatokat, így amikor következő alkalommal
kerül erre a lefedettségi területre, a készülék automatikusan csatlakozik a hálózathoz.

Csatlakozás Wi-Fi hálózathoz

1. A kezdőképernyőn kattintson a csatlakozások területre a képernyő felső részén, vagy kattintson a Kapcsolatok

kezelése ikonra.

2. Kattintson a Wi-Fi kapcsolat beállításaelemre.
3. Ha nyilvános hotspothoz vagy hitelesítést nem igénylő Wi-Fi® hálózathoz kíván csatlakozni, jelölje be a Csak

nyitott hálózatok megjelenítése jelölőnégyzetet.

4. Kattintson a Wi-Fi hálózatra, amelyhez csatlakozni szeretne.
5. Ha a Wi-Fi hálózat hitelesítést igényel, írja be a jelszót.

A Wi-Fi hálózat neve megjelenik a kezdőképernyő tetején.

Kapcsolódó tájékoztatás

Nem lehet Wi-Fi hálózathoz csatlakozni, 246

Csatlakozás Wi-Fi hálózathoz Wi-Fi Protected Setup

Ha a vezeték nélküli útválasztó vagy a vezeték nélküli hozzáférési pont tartalmazza a Wi-Fi Protected
Setup™funkciót, gyorsan, hosszú jelszó megadása nélkül csatlakozhat a Wi-Fi® hálózatra.
1. A kezdőképernyőn kattintson a csatlakozások területre a képernyő felső részén, vagy kattintson a Kapcsolatok

kezelése ikonra.

2. Kattintson a Wi-Fi kapcsolat beállítása > Egyéb kapcsolódási módokelemre.

• Az útválasztó, illetve hozzáférési pont Wi-Fi Protected Setup gombjának használatához kattintson a Nyomja

meg a gombot az útvonalválasztónelemre. A hozzáférési ponton vagy az útvonalválasztón nyomja meg a
Wi-Fi Protected Setup gombot. A BlackBerry® készüléken kattintson az Indításlehetőségre.

• A PIN-kód használatához kattintson az Írja be a PIN-kódot az útvonalválasztóbapontra. A készüléken

kattintson az Indításelemre. A készülék megadja a PIN-kódot. Az útválasztó vagy a hozzáférési pont
rendszergazdai oldalán írja be a PIN-kódot.

Manuális csatlakozás a Wi-Fi hálózathoz

Ha ismeri a Wi-Fi® hálózat nevét, amelyhez szeretne csatlakozni, manuálisan csatlakozhat a hálózathoz.
1. A kezdőképernyőn kattintson a csatlakozások területre a képernyő felső részén, vagy kattintson a Kapcsolatok

kezelése ikonra.

Felhasználói útmutató

Kapcsolatok kezelése

240

background image

2. Kattintson a Wi-Fi kapcsolat beállítása > Egyéb kapcsolódási módok > Manuális csatlakozás

hálózathozelemre.

3. Az SSID mezőbe írja be a Wi-Fi hálózat nevét.
4. Kattintson a Továbbelemre.
5. A Biztonság típusa mezőben kattintson a Wi-Fi hálózati biztonsági típusára, és adja meg a kért adatokat.
6. Kattintson a Mentés és csatlakozáselemre.

Kapcsolódó tájékoztatás

Mentett Wi-Fi hálózatok beállításai, 242
Nem lehet Wi-Fi hálózathoz csatlakozni, 246

Mentett Wi-Fi hálózat módosítása, áthelyezése vagy törlése

1. A kezdőképernyőn kattintson a csatlakozások területre a képernyő felső részén, vagy kattintson a Kapcsolatok

kezelése ikonra.

2. Kattintson a Wi-Fi hálózat beállítása > Mentett Wi-Fi hálózatokelemre.
3. Jelöljön ki egy mentett Wi-Fi® hálózatot.
4. Nyomja meg a

gombot.

• A mentett hálózat beállításainak módosításához kattintson Szerkesztéspontra. Módosítsa a beállításokat.

Kattintson a Mentéselemre.

• A mentett hálózat áthelyezéséhez abban a sorrendben, amelyben a BlackBerry® készülék csatlakozni próbál

a mentett hálózatokhoz, kattintson az Áthelyezésgombra. Kattintson egy új helyre.

• Mentett hálózat törléséhez kattintson a Törlésgombra.

Kapcsolódó tájékoztatás

Mentett Wi-Fi hálózatok beállításai, 242

A mentett Wi-Fi hálózathoz való csatlakozás megakadályozása

1. A kezdőképernyőn kattintson a csatlakozások területre a képernyő felső részén, vagy kattintson a Kapcsolatok

kezelése ikonra.

2. Kattintson a Wi-Fi kapcsolat beállítása > Mentett Wi-Fi hálózatokelemre.
3. Jelölje ki a mentett Wi-Fi® hálózatot.
4. Nyomja meg a

gombot, majd válassza a Letiltáselemet.

A hotspot figyelmeztetés bekapcsolása

Alapértelmezésben a BlackBerry® jelzi, hotspotnak tűnő mentett Wi-Fi® hálózat körébe ér. Ha kikapcsolja ezt a
figyelmeztetést, később újra bekapcsolhatja.
1. A kezdőképernyőn kattintson a csatlakozások területre a képernyő felső részén, vagy kattintson a Kapcsolatok

kezelése ikonra.

2. Kattintson a Wi-Fi kapcsolat beállításaelemre.
3. Nyomja meg a

gombot, majd válassza a Beállítások elemet.

4. Jelölje be a Kérdezzen rá, ha a közelben mentett hotspot található jelölőnégyzetet.

Felhasználói útmutató

Kapcsolatok kezelése

241

background image

5. Nyomja meg a

> Mentés gombot.

Mentett Wi-Fi hálózatok beállításai

Közös beállítások

Beállítás

Leírás

Név

Írja be a Wi-Fi® hálózat hálózat megjelenítési nevét.

SSID

Írja be a Wi-Fi hálózat nevét.

Biztonság típusa

Állítsa be a Wi-Fi hálózat által támogatott biztonság típusát.

Sávtípus

Állítsa be a Wi-Fi hálózat típusát. Ha nem ismeri a hálózat típusát, ne módosítsa ezt a mezőt.

SSID sugározva

Állítsa be, hogy a Wi-Fi hálózat közreadja-e az SSID azonosítóját.

IP-cím és DNS
dinamikus
beolvasása

Határozza meg, hogy a BlackBerry® készülék a Wi-Fi hálózattól kap-e IP-címet, alhálózati
maszkot, Wi-Fi átjárócímet.

Hozzáférési pontok
közötti átadás
engedélyezése

Beállíthatja, hogy készüléke továbbra is csatlakozzon-e a Wi-Fi hálózathoz, amikor vezeték
nélküli hozzáférési pontok között mozog.

VPN-profil

Szükség esetén adjon meg VPN profilt a mentett Wi-Fi hálózattal való használathoz.

IP-cím

Adja meg a készülék IP-címét.

Alhálózati maszk

Adja meg annak a vezeték nélküli hozzáférési pontnak az alhálózati maszkját, amelyhez a
készüléknek csatlakoznia kell.

Elsődleges DNS

Írja be az elsődleges DNS értékét, amelyhez a készüléknek csatlakoznia kell.

Másodlagos DNS

Írja be a másodlagos DNS értékét, amelyhez a készüléknek csatlakoznia kell.

Átjáró
alapértelmezett
címe

Írja be az alapértelmezett átjáró IP-címét, amelyhez a készüléknek csatlakoznia kell.

Tartomány utótagja

Adja meg a tartománynak a nevét, amelyet a készülék a gazdanevek IP-címre való
feloldásához használ.

WEP-beállítások

Ezek a beállítások a WEP-biztonság típusának kiválasztásakor jelennek meg.

Beállítás

Leírás

WEP-kulcs
kiválasztása

Állítsa be a Wi-Fi hálózathoz használt WEP-kulcs típusát.

Felhasználói útmutató

Kapcsolatok kezelése

242

background image

Beállítás

Leírás

WEP-kulcs

Hexadecimális formátumban írja be a Wi-Fi hálózat WEP-kulcsát.

WPA/WPA2 személyi beállítások

Ezek a beállítások a WPA/WPA2 személyi biztonság típusának kiválasztásakor jelennek meg.

Beállítás

Leírás

Jelszó

Szükség esetén írja be a WPA™ vagy WPA2™-Personal jelszót, amely a Wi-Fi hálózathoz
való csatlakozáshoz szükséges.

WPA/WPA2 vállalati beállítások

Ezek a beállítások a WPA/WPA2 vállalati biztonság típusának kiválasztásakor jelennek meg.

Beállítás

Leírás

Vállalati altípus

Szükség esetén állítsa be a Wi-Fi hálózat belső hitelesítési módszeréhez támogatott
biztonsági protokollt.

Felhasználónév

Szükség esetén írja be a Wi-Fi hálózati csatlakozáshoz használt felhasználónevét.

Jelszó

Szükség esetén írja be a Wi-Fi hálózati csatlakozáshoz használt felhasználói jelszavát.

CA-tanúsítvány

Állítsa be azt a gyökértanúsítványt, amellyel a készülék hitelesíti a megfelelő Wi-Fi hálózathoz
történő csatlakozást.

Ügyféltanúsítvány

Állítsa be a hitelesítő tanúsítványt, melynek alapján a készülék csatlakozzon a Wi-Fi
hálózathoz.

Belső kapcsolat
biztonsága

Szükség esetén állítsa be a Wi-Fi hálózat belső hitelesítési módszeréhez támogatott
biztonsági protokollt.

Kulcsszó

Állítsa be, hogy erős kulcsszót használ-e a Wi-Fi hálózati csatlakozáshoz.

Kiszolgálótárgy

Szükség esetén írja be a kiszolgálóalany nevét, mellyel a készülék hitelesíti a megfelelő Wi-
Fi hálózathoz történő csatlakozást.

Kiszolgáló SAN

Szükség esetén írja be a kiszolgáló SAN jellemzőjét, amellyel amellyel a készülék hitelesíti a
megfelelő Wi-Fi hálózathoz történő csatlakozást.

Felhasználói útmutató

Kapcsolatok kezelése

243

background image

Gyökértanúsítvány telepítése a készülékre

Előfordulhat, hogy nem tud csatlakozni egyes Wi-Fi® hálózatokhoz, amíg nem telepít egy gyökértanúsítványt a
BlackBerry® készülékre. Először telepítse a gyökértanúsítványt a számítógépre, majd a BlackBerry® Desktop
Software tanúsítványszinkronizáló eszközével szinkronizálja a gyökértanúsítványt a készülék és a számítógép
között. További tudnivalókat a BlackBerry Desktop Softwaresúgója tartalmaz, illetve forduljon a rendszergazdához.

UMA csatlakozási beállítások

A vezeték nélküli szolgáltatótól függően ez a lehetőség esetleg nem támogatott. További tájékoztatásért forduljon a
vezeték nélküli szolgáltatóhoz.

UMA-funkció használata a Wi-Fi hálózaton

Ha a vezeték nélküli szolgáltató támogatja az UMA (más néven GAN) funkciót, a felhasználó pedig előfizet a
szolgáltatásra, hívásokat kezdeményezhet, weboldalakra látogathat el, és e-mail, PIN- és szöveges üzeneteket
küldhet és fogadhat a Wi-Fi® hálózaton. A BlackBerry® készülék automatikusan vált a mobilhálózat és a Wi-Fi
hálózatok között attól függően, melyik elérhető a készülék használatának helyén. Az UMA-funkcióval kapcsolatos
további információkért forduljon a vezeték nélküli szolgáltatójához.

UMA csatlakozási beállítások módosítása

1. A kezdőképernyőn kattintson a csatlakozások területre a képernyő felső részén, vagy kattintson a Kapcsolatok

kezelése ikonra.

2. Kattintson a Mobilhálózat beállításaielemre.
3. Módosítsa a Kívánt csatlakozás mező értékét.
4. Nyomja meg a

> Mentés gombot.

Kapcsolódó tájékoztatás

Nem lehet Wi-Fi hálózathoz csatlakozni, 246

Wi-Fi diagnosztikai jelentés küldése

1. A kezdőképernyőn vagy egy mappában kattintson a Beállítások ikonra.
2. Kattintson a Hálózatok és csatlakozások > Wi-Fi hálózatelemre.
3. Nyomja meg a

gombot, majd válassza a Hibaelhárítás > Wi-Fi diagnosztikaelemet.

4. Nyomja meg a

gombot, majd válassza az E-mail jelentés vagy PIN-jelentéselemet.

Felhasználói útmutató

Kapcsolatok kezelése

244

background image

Wi-Fi diagnosztikai jelentések beállításai

A Wi-Fi® diagnosztikai jelentések beállításakor, ha alapértelmezett címzettet állít be, a BlackBerry® készülék
minden Wi-Fi diagnosztikai jelentést elküld BlackBerry® a címzettnek. Ha minden jelentéshez külön címzettet
szeretne megadni, ne állítson be alapértelmezett címzettet.
1. A kezdőképernyőn vagy egy mappában kattintson a Beállítások ikonra.
2. Kattintson a Hálózatok és csatlakozások > Wi-Fi hálózatelemre.
3. Nyomja meg a

gombot, majd válassza a Hibaelhárítás > Wi-Fi diagnosztikaelemet.

4. Nyomja meg a

gombot, majd válassza a Beállítások elemet.

• Ha speciális adatokat kíván szerepeltetni a Wi-Fi diagnosztikai jelentésekben, állítsa a Megjelenítési mód

mezőt Speciálisértékre.

• Ha alapértelmezett címzettet kíván beállítani a Wi-Fi diagnosztikai jelentésekhez, írja be az adott személy

elérhetőségét.

5. Nyomja meg a

> Mentés gombot.

Csatlakozási engedélyek külső fél által gyártott alkalmazásokhoz

Jogosultság

Leírás

USB

Beállíthatja, hogy külső cég által készített alkalmazások használhatják-e a
BlackBerry® készülékkel létesített fizikai kapcsolatokat (például USB-kábel vagy
RS-232 kábel).

Bluetooth

Beállíthatja, hogy külső fél által készített alkalmazások használhatják-e a
Bluetooth® csatlakozásokat.

Telefon

Beállíthatja, hogy külső fél által készített alkalmazások kezdeményezhetnek-e
hívásokat, és hozzáférhetnek-e a hívásnaplókhoz.

Helyszín adatai

Beállíthatja, hogy külső fél által készített alkalmazások használhatják-e a GPS-
helyadatokat.

Kiszolgálóhálózat

Beállíthatja, hogy külső fél által készített alkalmazások hozzáférhetnek-e az
internethez vagy a vállalat belső hálózatához a vállalati hálózaton keresztül.

Internet

Beállíthatja, hogy külső fél által készített alkalmazások hozzáférhetnek-e az
internethez a vezeték nélküli szolgáltatón keresztül (például közvetlen
internetkapcsolat vagy WAP-átjáró segítségével).

Wi-Fi (ha támogatott)

Beállíthatja, hogy külső fél által készített alkalmazások használhatják-e a Wi-Fi®
kapcsolatokat.

Felhasználói útmutató

Kapcsolatok kezelése

245

background image

Wi-Fi használata VPN és szoftverkulcsok mellett

Ha Wi-Fi® funkciós BlackBerry® készüléke van, és a vállalat a hálózati hozzáférést VPN használatával védi,
lehetséges, hogy Wi-Fi kapcsolaton keresztül be tud jelentkezni a VPN-hálózatba, és hozzá tud férni a céges
hálózathoz is. Ha Wi-Fi® funkciós készüléke van, és ha a szervezet hálózatához Wi-Fi hálózaton keresztül kíván
csatlakozni, lehetséges, hogy szoftverkulcsra is szüksége lesz.

Wi-Fi -technológia hibaelhárítása

Nem lehet Wi-Fi hálózathoz csatlakozni

Az Ön BlackBerry® készülékének típusától függően előfordulhat, hogy nem támogatja a Wi-Fi® szolgáltatást.
Próbálja ki a következő műveleteket:

• Ellenőrizze, hogy bekapcsolta-e a Wi-Fi hálózati csatlakozást.
• Győződjön meg róla, hogy van Wi-Fi lefedettség.
• Ellenőrizze, hogy a készülék időbeállítása összhangban van-e a hálózat idejével.
• Ha a Wi-Fi hálózat nem jelenik meg a Wi-Fi kapcsolat beállítása helyen, lehet, hogy a hálózat rejtett. Ha

ismeri a hálózat nevét, csatlakozzon manuálisan a Wi-Fi hálózathoz.

• A Wi-Fi kapcsolat beállítása helyen ellenőrizze a Wi-Fi hálózat beállításainak megfelelőségét.
• Ha a Wi-Fi hálózatokra manuális módban váltott át, álljon át egy másik Wi-Fi hálózatra, vagy állítsa be a

BlackBerry készüléket, hogy az keresse meg az elérhető Wi-Fi hálózatokat.

• Ha vezeték nélküli szolgáltatójánál használható az UMA-szolgáltatás, ellenőrizze, hogy az előnyben

részesített kapcsolattípus nem Csak mobilhálózat.

• Ha e-mail fiókja BlackBerry® Enterprise Server, kiszolgálóval működik, a készülék esetleg

megakadályozhatja a csatlakozást egyes vezeték nélküli hozzáférési pontokra. További tájékoztatásért
forduljon a rendszergazdához.

• Ha nyomógombos beállítási módot alkalmaz, ellenőrizze, hogy a hálózati hozzáférési ponton engedélyezve

van-e a Wi-Fi Protected Setup™funkció, illetve hogy be van-e állítva a profil elküldése. Győződjön meg róla,
hogy másik készülék nem próbál azonos időben csatlakozni, és hogy a tartományban csak egy hozzáférési
pont van erre a módra beállítva.

• Ha PEAP, EAP-TLS, EAP-FAST, EAP-TTLS vagy EAP-SIM eljárást használ a Wi-Fi hálózathoz való

csatlakozáshoz, ellenőrizze, hogy telepítette-e a hitelesítőkiszolgáló tanúsítványát létrehozó
tanúsítványhitelesítő kiszolgáló gyökértanúsítványát.

• Ha EAP-TLS protokollal csatlakozik a Wi-Fi hálózathoz, ellenőrizze, hogy társította-e a hitelesítési

tanúsítványt a készülékhez.

Kapcsolódó tájékoztatás

Hálózati kapcsolato be- vagy kikapcsolása, 234
Csatlakozás Wi-Fi hálózathoz, 240
Manuális csatlakozás a Wi-Fi hálózathoz, 240

Felhasználói útmutató

Kapcsolatok kezelése

246