BlackBerry Curve 9330 9300 - Alapvető tudnivalók a térképről

background image

Alapvető tudnivalók a térképről

Hely megtekintése térképen

1. A kezdőképernyőn kattintson a Térképek ikonra.
2. A térképen nyomja meg a

gombot majd válassza a Hely kereséselehetőséget.

3. Végezze el a következők egyikét:

• Érdekes hely kereséséhez (pl. üzlet vagy nevezetesség) a képernyő jobb felső részén lévő legördülő listában

kattintson az Üzletipontra. Az érdekes hely adatait írja be az Üzleti mezőbe. Jelölje ki az érdekes helyet.

• Új hely megtekintéséhez a képernyő tetején lévő legördülő listában kattintson a Helylehetőségre. Írja be a

címet a Hely mezőbe. Jelölje ki a helyet.

• Partner helyének megtekintéséhez írja be a Hely vagy az Üzleti mezőbe a partner nevét. Jelölje ki a partner

adatait.

• A könyvjelzővel megjelölt hely megtekintéséhez jelölje ki a helyet a képernyő alsó részén.

4. Nyomja meg a

gombot > Térképnézet

Ha az aktuális helytől eltérő helyet tekint meg, és az odavezető irányt szeretné megtudni, nyomja meg a
gombot, majd válassza a Navigálás idelehetőséget. A feladat végrehajtásához a készüléknek rendelkeznie kell
belső GPS-vevőegységgel vagy párosítva kell lennie Bluetooth funkcióval működő GPS-vevőegységgel.

Cím megtekintése térképen hivatkozás segítségével

Amikor a BlackBerry® készülék felismer egy címet bizonyos alkalmazásokban, például azonnali üzenetváltási
alkalmazásban vagy a Jegyzettömb programban, a készülék aláhúzza a címet.
1. Jelöljön ki egy aláhúzott címet.
2. Nyomja meg a

gombot, majd válassza a Térképnézetlehetőséget.

Hely küldése

Helyadatot küldhet például e-mail vagy azonnali üzenetben. Az elküldött üzenetben hivatkozás van elhelyezve az
adott helyre, vagyis a fogadó fél térképen is megtekintheti azt.
1. A térképen nyomja meg a

gombot majd válassza a Hely küldéseelemet.

2. Kattintson az üzenettípusra.

Irányok bejelölése

1. A kezdőképernyőn kattintson a Térképek ikonra.
2. Nyomja meg a

gombot, majd válassza az Irányok bejelöléseelemet.

Felhasználói útmutató

Térképek

221

background image

3. Végezze el következő műveletek egyikét a kiindulási pont magadásához:

• Ha a BlackBerry® készülék rendelkezik belső GPS vevőegységgel, vagy párosítva van Bluetooth®

kompatibilis GPS-vevőkészülékkel, akkor az aktuális helyzet meghatározásához állítsa az Indítás mezőt
Tartózkodási helyemelemre.

• A térképen aktuálisan megtekintett hely meghatározásához állítsa az Indítás mezőt Térképközéppont

használataelemre. Ha könyvjelzővel jelzett helyet tekint meg, kattintson A fókuszált hely használatapontra.

• Új hely megadásához a térképen állítsa az Indítás mezőt Választás a térképrőlelemre. Kattintson a térképen

az adott helyre.

• Érdekes hely megadásához (pl. üzlet vagy nevezetesség) állítsa az Indítás mezőt Hely kereséseértékre. A

képernyő tetején lévő legördülő listában kattintson az Üzletilehetőségre. A Keresés mezőbe írja be az
érdekes hely adatait. Nyomja meg a gombot a billentyűzeten. Kattintson az érdekes helyre.

• Partner címének megadásához állítsa az Indítás mezőt Hely kereséseértékre. Kezdje el beírni a partner

nevét. Kattintson a partnerre.

• Új hely cím beírásával történő megadásához állítsa az Indítás mezőt Hely kereséseértékre. A képernyő

tetején lévő legördülő listában kattintson a Helyelemre. A Keresés mezőbe írja be a címet. Nyomja meg a
gombot a billentyűzeten. Kattintson a helyre.

• Könyvjelzővel jelölt hely megadásához állítsa az Indítás mezőt Hely kereséseértékre. Az alsó ablaktáblán

kattintson a könyvjelzővel jelölt helyre.

4. A végpont megadásához ismételje meg a 3. lépést.
5. Az útvonalbeállítások módosításához kattintson az Útvonalbeállításokhelyre. Jelölje be vagy törölje az egyes

útvonal-lehetőségek melletti négyzeteket. Kattintson az OKelemre.

6. Kattintson a Kereséselemre.

Térképmozgatási műveletek

Térkép pásztázásához a BlackBerry® készüléket pásztázás módba kell állítani (nem zoom módba). Az aktuális mód
jelzése a térkép tetején látható.
1. Ha a készülék zoom módban van, nyomja meg a görgetőpadot, hogy átváltson képeltolási módba.
2. A görgetőpadon csúsztassa az ujját bármelyik irányba.

Nagyítás és kicsinyítés

A térképen végezze el a következő műveletek egyikét:

• Nagyításhoz (ha a készülék még nincs zoom módban) nyomja meg a görgetőpadot. Csúsztassa fel az ujját a

görgetőpadon

• Kicsinyítéshez (ha a készülék még nincs zoom módban) nyomja meg a görgetőpadot. Csúsztassa le az ujját a

görgetőpadon

• Útvonalpontra zoomoláshoz nyomja meg a

gombot, majd a Zoomolás pontra elemet.

Adott hely közelében lévő érdekes helyek listájának megtekintése

Kereshet érdekes helyeket, mint pl. üzletek vagy nevezetességek. Kereshet a közelben lévő kávézót is.
1. A térképen nyomja meg a

gombot majd válassza a Hely kereséselehetőséget.

Felhasználói útmutató

Térképek

222

background image

2. Adja meg az érdekes hely adatait.
3. Nyomja meg a gombot a billentyűzeten.

Érdekes hely adatainak megtekintése

1. Térképen vagy az érdekes helyek listáján jelöljön ki egy érdekes helyet.
2. Nyomja meg a

gombot > Részletek.

Térkép törlése

Térkép törlésekor az azon megjelenő útvonalinformációk sem láthatók többé.

A térképen nyomja meg a

gombot majd válassza a Térkép törléseelemet.

Hely vagy útvonal könyvjelzőjének hozzáadása

1. A kezdőképernyőn kattintson a Térképek ikonra.
2. A térképen nyomja meg a

gombot majd válassza a Hozzáadás kedvencként > OKlehetőséget.

Könyvjelző átnevezése helyhez vagy útvonalhoz

1. A kezdőképernyőn kattintson a Térképek ikonra.
2. Nyomja meg a

gombot, majd válassza a Kedvenceklehetőséget.

3. Jelöljön ki egy könyvjelzőt.
4. Nyomja meg a

gombot, majd az Átnevezés elemet.

5. Írjon be egy új nevet.
6. Kattintson az OKgombra.

Hely vagy útvonal könyvjelzőjének törlése

1. A kezdőképernyőn kattintson a Térképek ikonra.
2. A térképen nyomja meg a

gombot majd válassza a Kedvencekelemet.

3. Jelöljön ki egy könyvjelzőt.
4. Nyomja meg a

gombot, majd válassza a Törlés elemet.

Felhasználói útmutató

Térképek

223