BlackBerry Curve 9330 9300 - Hibaelhárítás: Telefon

background image

Hibaelhárítás: Telefon

Nem tudok hívásokat kezdeményezni vagy fogadni

Hajtsa végre a következő műveleteket:

• Ellenőrizze, hogy a BlackBerry® készülék csatlakozik-e a vezeték nélküli hálózathoz.
• Ellenőrizze, hogy a vezeték nélküli szolgáltatási terv magában foglalja-e a telefon vagy hang alapú

szolgáltatásokat.

• Ha nem tud hívásokat kezdeményezni és a rögzített számok hívása aktív, ellenőrizze, hogy a partner

telefonszáma rajta van-e a rögzített híváslistán, vagy kapcsolja ki a rögzített számok hívását.

• Ha másik országba utazott, vagy módosította intelligens tárcsázási beállításait, tárcsázza a partner teljes

telefonszámát, beleértve az országhívószámot és a körzetszámot.

• Ha továbbra sem tud hívást fogadni, ellenőrizze, nincs-e bekapcsolva a hívásblokkolás, és ki van-e kapcsolva

a hívásátirányítás.

• Előfordulhat, hogy a készülék vagy a SIM-kártya több telefonszám használatát is lehetővé teszi akkor is, ha

Ön csak egy telefonszámmal rendelkezik. Ellenőrizze, hogy telefonszáma legyen beállítva aktív
telefonszámként.

• Ha a készülékhez egynél több szám van társítva, ellenőrizze, hogy az a telefonszám legyen aktív számként

beállítva, amelyről szeretne hívást kezdeményezni és fogadni.

Felhasználói útmutató

Telefon

60

background image

Kapcsolódó tájékoztatás

Rögzített számok hívása és intelligens tácsázás, 51
Hívásvárakoztatás, hívástovábbítás, hívásblokkolás, 49
Az aktív telefonszám kiválasztása, 57

Telefonszámom Ismeretlen elemként jelenik meg a telefonos
alkalmazásban

Ha BlackBerry® készülékéhez SIM-kártya tartozik, a telefonos alkalmazásban a saját telefonszám megjelenésének
módosításához változtassa meg a telefonszámot a SIMkártyán.

1. A kezdőképernyőn vagy egy mappában kattintson a Beállítások ikonra.
2. Kattintson a Készülék > Speciális rendszerbeállítások > SIM-kártyaelemre.
3. Jelölje ki a telefonszámot.
4. Nyomja meg a

gombot, majd válassza a SIM-telefonszám szerkesztéseelemet.

5. Írja be a telefonszámát.
6. Kattintson az OKelemre.

Nem tudom lehallgatni a hangpostámat

Hajtsa végre a következő műveleteket:

• Ha a BlackBerry® készülékhez több számot társított, és a hangpostát gyorsbillentyű használatával próbálja

lehallgatni, a készülék az aktív telefonszámhoz tartozó hangpostaszámot hívja. Hívja fel az alternatív
telefonszámhoz tartozó hangpostát.

• A hangposta lehallgatásához hangposta hívószámra van szükség. A hangposta hívószámot a vezeték nélküli

szolgáltatótól vagy a rendszergazdától kaphatja meg.

Kapcsolódó tájékoztatás

Az aktív telefonszám kiválasztása, 57

Nem tudok hangparanccsal hívást kezdeményezni

Próbálkozzon a következőkkel:

• Ellenőrizze, hogy a BlackBerry® készülék csatlakozik-e a vezeték nélküli hálózathoz.
• Ha Bluetooth® kompatibilis készüléket használ (például kihangosítókészlet vagy vezeték nélküli fejhallgató),

ellenőrizze, hogy a Bluetooth kompatibilis készülék támogatja-e ezt a funkciót, valamint hogy párosította-e a
Bluetooth kompatibilis készüléket a BlackBerry készülékkel.

• Ellenőrizze, hogy a billentyűzet nincs-e lezárva.
• Ellenőrizze, hogy a hangparancsokhoz használt bemondási nyelv egyezik-e a hangtárcsázás nyelvével, amit

a telefonbeállításoknál adott meg. Előfordulhat, hogy bizonyos nyelvek nem támogatottak.

Kapcsolódó tájékoztatás

Bluetooth technológia, 247
A hangparancsok nyelvének módosítása, 64

Felhasználói útmutató

Telefon

61

background image

Nem tudom megváltoztatni, hogy hányszor csörögjön a készülék

A vezeték nélküli szolgáltatótól függően elképzelhető, hogy nem választhatja ki, mennyi ideig csörögjön a
BlackBerry® készülék a hangposta bekapcsolása előtt. További tájékoztatásért forduljon a vezeték nélküli
szolgáltatóhoz.

Néhány funkció nem érhető el a készüléken

A BlackBerry® készülék egyes funkcióinak elérhetősége többféle elemtől is függhet, például a készülék típusa vagy
a vezeték nélküli szolgáltatáscsomag.

Az üzenetküldési szolgáltatástervtől függően elképzelhető, hogy egyes funkciók és beállítások nem érhetőek el az E-
mail beállítások képernyő üzenetbeállításai között.

Ha e-mail fiókja a BlackBerry® Enterprise Serverkiszolgálót használja, lehetséges, hogy vállalata nem állított be
néhány funkciót, vagy korlátozza néhány funkció és beállítás használatát. Ha a készülékén rendszergazda adott
meg egy beállítást, akkor a beállítás mezője mellett egy kis piros lakat jelzés jelenik meg.

Az eszközzel használható funkciókkal kapcsolatos további információkért forduljon a vezeték nélküli szolgáltatóhoz
vagy a rendszergazdához, vagy látogasson el a

www.blackberry.com/go/docs

weboldalra.

Kapcsolódó tájékoztatás

A funkciók elérhetősége, 19

Felhasználói útmutató

Telefon

62