BlackBerry Curve 9330 9300 Help

background image

BlackBerry Curve Series

BlackBerry Curve 9300/9330
Smartphones

Gebruikershandleiding

Versie: 6.0

Raadpleeg www.blackberry.com/docs/smartphones voor de meest recente gebruikershandleidingen.

background image

SWDT643442-941426-0126071509-006

background image

Inhoudsopgave

Snelle help..........................................................................................................................................................................................................

9

Top 10.................................................................................................................................................................................................................

9

Uw smartphone leren kennen............................................................................................................................................................................

13

Tips.....................................................................................................................................................................................................................

20

Een toestel dat bij u past....................................................................................................................................................................................

26

Sneltoetsen.........................................................................................................................................................................................................

33

Snelkoppelingen voor de telefoon.....................................................................................................................................................................

33

Sneltoetsen voor berichten................................................................................................................................................................................

33

Snelkoppelingen voor bestanden en bijlagen....................................................................................................................................................

35

Snelkoppelingen typen.......................................................................................................................................................................................

35

Snelkoppelingen voor media..............................................................................................................................................................................

36

Sneltoetsen voor de browser.............................................................................................................................................................................

37

Snelkoppelingen voor de agenda.......................................................................................................................................................................

38

Snelkoppelingen voor zoekopdrachten..............................................................................................................................................................

39

Sneltoetsen voor kaarten...................................................................................................................................................................................

39

Problemen oplossen: snelkoppelingen..............................................................................................................................................................

40

Telefoon.............................................................................................................................................................................................................

41

Basis voor telefoon.............................................................................................................................................................................................

41

Noodoproepen...................................................................................................................................................................................................

44

Volume...............................................................................................................................................................................................................

44

Voicemail............................................................................................................................................................................................................

45

Snelkeuze...........................................................................................................................................................................................................

47

Oproepen in de wacht plaatsen, doorschakelen en blokkeren..........................................................................................................................

47

Vaste kiesnummers en slim kiezen.....................................................................................................................................................................

49

Telefonische vergaderingen...............................................................................................................................................................................

51

Oproeplogboeken...............................................................................................................................................................................................

53

Meerdere telefoonnummers..............................................................................................................................................................................

54

Telefoonopties...................................................................................................................................................................................................

55

Snelkoppelingen voor de telefoon.....................................................................................................................................................................

57

Problemen oplossen: telefoon...........................................................................................................................................................................

58

Spraakopdrachten..............................................................................................................................................................................................

61

Een actie uitvoeren met een spraakopdracht....................................................................................................................................................

61

Beschikbare spraakopdrachten..........................................................................................................................................................................

61

De taal voor spraakopdrachten wijzigen............................................................................................................................................................

62

Keuzelijsten voor spraakopdrachten uitschakelen.............................................................................................................................................

62

De opties voor aanwijzingen wijzigen................................................................................................................................................................

62

Spraakherkenning verbeteren............................................................................................................................................................................

63

background image

Problemen oplossen: spraakgestuurd bellen.....................................................................................................................................................

63

Berichten............................................................................................................................................................................................................

64

E-mail..................................................................................................................................................................................................................

64

PIN-berichten.....................................................................................................................................................................................................

80

Tekstberichten....................................................................................................................................................................................................

85

Beveiligingsopties voor berichten......................................................................................................................................................................

93

Bijlagen...............................................................................................................................................................................................................

95

Berichten met S/MIME-beveiliging....................................................................................................................................................................

97

Berichten gecodeerd met de eigen codering van IBM Lotus Notes...................................................................................................................

104

PGP Berichten met -beveiliging..........................................................................................................................................................................

104

Sneltoetsen voor berichten................................................................................................................................................................................

110

Snelkoppelingen voor bestanden en bijlagen....................................................................................................................................................

112

Problemen oplossen: berichten.........................................................................................................................................................................

112

Bestanden...........................................................................................................................................................................................................

118

Basisbeginselen van bestanden..........................................................................................................................................................................

118

Bestanden en bijlagen beheren..........................................................................................................................................................................

120

Snelkoppelingen voor bestanden en bijlagen....................................................................................................................................................

123

Problemen met bijlagen oplossen......................................................................................................................................................................

124

Media.................................................................................................................................................................................................................

125

Muziek................................................................................................................................................................................................................

125

Podcasts.............................................................................................................................................................................................................

128

Video's................................................................................................................................................................................................................

130

Videocamera......................................................................................................................................................................................................

131

Camera...............................................................................................................................................................................................................

133

Afbeeldingen......................................................................................................................................................................................................

135

Spraakmemo's....................................................................................................................................................................................................

137

Beltonen.............................................................................................................................................................................................................

139

Mediaopslag.......................................................................................................................................................................................................

140

Mediabestanden overbrengen en downloaden.................................................................................................................................................

143

Ondersteunde bestandsindelingen voor audio en video...................................................................................................................................

145

Snelkoppelingen voor media..............................................................................................................................................................................

146

Problemen oplossen: media...............................................................................................................................................................................

147

Beltonen, geluiden en waarschuwingen............................................................................................................................................................

150

Informatie over beltonen, geluiden en waarschuwingen..................................................................................................................................

150

Uw beltoon, meldingen of herinneringen wijzigen............................................................................................................................................

150

Een aangepast profiel toevoegen.......................................................................................................................................................................

151

Een contactpersoonwaarschuwing toevoegen..................................................................................................................................................

151

Geluid van toestel uitschakelen.........................................................................................................................................................................

151

background image

Knipperende LED................................................................................................................................................................................................

152

Opties voor alarmmeldingen wijzigen................................................................................................................................................................

152

Gebeurtenisgeluiden inschakelen......................................................................................................................................................................

153

Problemen oplossen: beltonen, geluiden en waarschuwingen..........................................................................................................................

153

Browser..............................................................................................................................................................................................................

154

Basis van browser...............................................................................................................................................................................................

154

Browserbladwijzers............................................................................................................................................................................................

157

RSS-feeds............................................................................................................................................................................................................

159

Browseropties....................................................................................................................................................................................................

159

Browserbeveiliging.............................................................................................................................................................................................

162

Push-bericht van browser..................................................................................................................................................................................

163

Sneltoetsen voor de browser.............................................................................................................................................................................

164

Problemen oplossen: browser............................................................................................................................................................................

165

Agenda...............................................................................................................................................................................................................

167

Basis van de agenda...........................................................................................................................................................................................

167

Vergaderingen....................................................................................................................................................................................................

168

Telefonische vergaderingen...............................................................................................................................................................................

171

Agenda synchroniseren......................................................................................................................................................................................

172

Agendaopties......................................................................................................................................................................................................

174

Snelkoppelingen voor de agenda.......................................................................................................................................................................

175

Problemen oplossen: agenda.............................................................................................................................................................................

176

Contactpersonen................................................................................................................................................................................................

178

Basisbeginselen van contactpersonen...............................................................................................................................................................

178

Contactpersonen aanpassen..............................................................................................................................................................................

180

Contactpersonen synchroniseren......................................................................................................................................................................

181

Persoonlijke distributielijsten.............................................................................................................................................................................

183

Meerdere contactpersonenlijsten......................................................................................................................................................................

184

Contactpersonenlijstopties................................................................................................................................................................................

184

Problemen oplossen: contactpersonen..............................................................................................................................................................

185

Klok.....................................................................................................................................................................................................................

187

De datum en tijd instellen..................................................................................................................................................................................

187

Wijzigen wat op het scherm wordt weergegeven als het toestel wordt opgeladen..........................................................................................

187

De wijzerplaat van de klok wijzigen....................................................................................................................................................................

187

Een tweede tijdzone weergeven op de klok.......................................................................................................................................................

188

Alarm inschakelen..............................................................................................................................................................................................

188

Alarmgeluid uitschakelen...................................................................................................................................................................................

188

Opties voor alarmmeldingen wijzigen................................................................................................................................................................

188

De nachtkastmodus inschakelen........................................................................................................................................................................

189

background image

Opties voor de nachtkastmodus instellen..........................................................................................................................................................

189

De stopwatch gebruiken....................................................................................................................................................................................

189

De timer gebruiken.............................................................................................................................................................................................

189

Opties voor de timermelding wijzigen...............................................................................................................................................................

190

Problemen met de klok oplossen.......................................................................................................................................................................

190

Taken en memo's...............................................................................................................................................................................................

191

Een taak of memo maken...................................................................................................................................................................................

191

Een taak of memo verzenden.............................................................................................................................................................................

191

Een taak of memo wijzigen of verwijderen........................................................................................................................................................

191

De status van een taak wijzigen.........................................................................................................................................................................

191

Voltooide taken verbergen.................................................................................................................................................................................

192

Taken in de agenda weergeven..........................................................................................................................................................................

192

Taken en memo's synchroniseren......................................................................................................................................................................

192

Informatie over categorieën..............................................................................................................................................................................

194

Een contactpersoon, taak of memo categoriseren............................................................................................................................................

194

Een categorie maken voor contacten, taken of memo's....................................................................................................................................

194

De bevestigingsvraag uitschakelen die wordt weergegeven voorafgaand aan het verwijderen van berichten................................................

195

Typen..................................................................................................................................................................................................................

196

Basis voor typen.................................................................................................................................................................................................

196

Invoermethoden.................................................................................................................................................................................................

197

Typeopties..........................................................................................................................................................................................................

197

Spellingcontrole..................................................................................................................................................................................................

198

Aangepast woordenboek...................................................................................................................................................................................

199

AutoTekst...........................................................................................................................................................................................................

200

Snelkoppelingen typen.......................................................................................................................................................................................

201

Problemen oplossen: typen................................................................................................................................................................................

202

Toetsenbord.......................................................................................................................................................................................................

203

Een toepassing toewijzen aan een sneltoets......................................................................................................................................................

203

Het standaardsymbool voor valuta wijzigen......................................................................................................................................................

203

De cursorsnelheid instellen................................................................................................................................................................................

203

Toetstonen inschakelen.....................................................................................................................................................................................

203

De gevoeligheid van het trackpad instellen.......................................................................................................................................................

204

Geluiden van het trackpad uitschakelen............................................................................................................................................................

204

Problemen met het toetsenbord oplossen........................................................................................................................................................

204

Taal.....................................................................................................................................................................................................................

205

Informatie over invoertaaltypes.........................................................................................................................................................................

205

De taal wijzigen..................................................................................................................................................................................................

205

Een sneltoets gebruiken om te schakelen tussen invoertalen tijdens het typen...............................................................................................

205

background image

Een weergavetaal toevoegen.............................................................................................................................................................................

206

Taal verwijderen.................................................................................................................................................................................................

206

Problemen oplossen: taal...................................................................................................................................................................................

206

Schermweergave................................................................................................................................................................................................

207

Opties voor achtergrondverlichting instellen.....................................................................................................................................................

207

Een afbeelding gebruiken als de achtergrond van uw toestel...........................................................................................................................

207

Het weer te geven lettertype wijzigen...............................................................................................................................................................

207

Toepassingen ordenen in het beginscherm.......................................................................................................................................................

208

Een bericht toevoegen dat verschijnt wanneer uw toestel is vergrendeld........................................................................................................

209

Grijstinten gebruiken of contrast omdraaien voor de schermweergave...........................................................................................................

209

Knipperende LED-melding voor draadloze dekking inschakelen........................................................................................................................

209

Themagegevens..................................................................................................................................................................................................

210

Problemen oplossen: Weergave........................................................................................................................................................................

210

GPS-technologie.................................................................................................................................................................................................

212

Informatie over GPS-technologie.......................................................................................................................................................................

212

GPS-technologie inschakelen.............................................................................................................................................................................

212

De GPS-ontvanger die u gebruikt instellen om uw positie te bepalen...............................................................................................................

212

Uw GPS-locatie verkrijgen..................................................................................................................................................................................

213

Voorkomen dat anderen uw locatie kunnen volgen..........................................................................................................................................

213

Locatiebepaling uitschakelen.............................................................................................................................................................................

213

Problemen oplossen: GPS-technologie..............................................................................................................................................................

214

Maps...................................................................................................................................................................................................................

215

Basis van de kaart...............................................................................................................................................................................................

215

Mapopties..........................................................................................................................................................................................................

218

Sneltoetsen voor kaarten...................................................................................................................................................................................

218

Problemen oplossen: kaarten............................................................................................................................................................................

219

Toepassingen......................................................................................................................................................................................................

220

Info over multitasking........................................................................................................................................................................................

220

Een toepassing blijven uitvoeren op de achtergrond en overschakelen naar een andere toepassing..............................................................

220

Een toepassing sluiten zodat deze niet op de achtergrond wordt uitgevoerd..................................................................................................

221

Info over het toevoegen van toepassingen........................................................................................................................................................

221

Informatie over sociale netwerktoepassingen...................................................................................................................................................

222

Informatie over instant messaging-toepassingen..............................................................................................................................................

222

Uw toestelwachtwoord invoeren voordat u een toepassing toevoegt..............................................................................................................

223

Een toepassing verwijderen...............................................................................................................................................................................

223

Eigenschappen van een toepassing weergeven.................................................................................................................................................

223

De grootte van een toepassingsdatabase weergeven........................................................................................................................................

223

Problemen oplossen: toepassingen...................................................................................................................................................................

224

background image

BlackBerry Device Software...............................................................................................................................................................................

225

Informatie over het bijwerken van de BlackBerry Device Software...................................................................................................................

225

De BlackBerry Device Software bijwerken vanaf een website...........................................................................................................................

226

De BlackBerry Device Software bijwerken met de BlackBerry Desktop Software.............................................................................................

226

Problemen oplossen: BlackBerry Device Software.............................................................................................................................................

227

Verbindingen beheren........................................................................................................................................................................................

228

Basisbeginselen van verbindingen beheren.......................................................................................................................................................

228

Mobiel netwerk..................................................................................................................................................................................................

230

Wi-Fi-technologie...............................................................................................................................................................................................

234

Bluetooth-technologie.......................................................................................................................................................................................

241

Vermogen en batterij.........................................................................................................................................................................................

250

Uw toestel uitschakelen.....................................................................................................................................................................................

250

Uw toestel op automatisch in- en uitschakelen instellen..................................................................................................................................

250

Stel het toestel op nieuw in................................................................................................................................................................................

250

Het vermogen van de batterij controleren........................................................................................................................................................

250

Tips: de levensduur van de batterij verlengen...................................................................................................................................................

250

Geheugen en mediakaarten...............................................................................................................................................................................

252

Informatie over mediakaarten...........................................................................................................................................................................

252

Ondersteunde mediakaarten.............................................................................................................................................................................

252

De beschikbare hoeveelheid geheugen op uw toestel weergeven....................................................................................................................

252

Mediakaartondersteuning uitschakelen............................................................................................................................................................

252

Bestanden repareren die op uw mediakaart of toestel zijn opgeslagen............................................................................................................

253

Informatie over compressie...............................................................................................................................................................................

253

Informatie over het coderen van bestanden.....................................................................................................................................................

253

Codering inschakelen.........................................................................................................................................................................................

253

Tips: opslagruimte vrijmaken en besparen........................................................................................................................................................

254

Problemen met opslag- en mediakaarten oplossen...........................................................................................................................................

255

Zoeken................................................................................................................................................................................................................

257

Een item zoeken.................................................................................................................................................................................................

257

De soorten items selecteren die worden opgenomen in zoekopdrachten........................................................................................................

257

Berichten zoeken................................................................................................................................................................................................

257

Zoekcriteria voor berichten................................................................................................................................................................................

258

Doe meer met de berichten uit uw zoekresultaten...........................................................................................................................................

258

Zoeken naar tekst in een bericht, in een bestand of op een webpagina...........................................................................................................

259

Een opgeslagen zoekopdracht weergeven, wijzigen of verwijderen.................................................................................................................

259

Een contactpersoon zoeken in het adresboek van uw organisatie....................................................................................................................

259

Snelkoppelingen voor zoekopdrachten..............................................................................................................................................................

260

background image

SIM-kaart............................................................................................................................................................................................................

261

Informatie over het SIM-kaarttelefoonboek......................................................................................................................................................

261

Een contactpersoon aan uw SIM-kaart toevoegen............................................................................................................................................

261

Contactpersonen van uw SIM-kaart naar uw contactpersonenlijst kopiëren....................................................................................................

261

Een contactpersoon van uw contactpersonenlijst naar uw SIM-kaart kopiëren...............................................................................................

262

Een contactpersoon op de SIM-kaart wijzigen of verwijderen..........................................................................................................................

262

Tekstberichten op uw SIM-kaart opslaan...........................................................................................................................................................

262

De weergavenaam voor het telefoonnummer wijzigen.....................................................................................................................................

262

Informatie over de beveiliging van de SIM-kaart...............................................................................................................................................

263

Uw SIM-kaart met een pincode beveiligen........................................................................................................................................................

263

De pincode van de SIM-kaart wijzigen...............................................................................................................................................................

263

Beveiliging..........................................................................................................................................................................................................

264

Basis van de beveiliging......................................................................................................................................................................................

264

Wachtwoordbeheer...........................................................................................................................................................................................

266

Codering.............................................................................................................................................................................................................

268

Geheugen opschonen.........................................................................................................................................................................................

270

Certificaten.........................................................................................................................................................................................................

271

PGP-sleutels........................................................................................................................................................................................................

279

Certificaatservers...............................................................................................................................................................................................

285

Sleutelopslag......................................................................................................................................................................................................

286

Smartcards.........................................................................................................................................................................................................

288

VPN-instellingen.................................................................................................................................................................................................

292

Beveiligingssoftware handmatig controleren....................................................................................................................................................

293

Beheer van toepassingen van derden................................................................................................................................................................

294

Problemen oplossen: beveiliging........................................................................................................................................................................

297

Serviceboeken en diagnostische rapporten.......................................................................................................................................................

298

Een serviceboek accepteren, verwijderen of herstellen....................................................................................................................................

298

Een diagnoserapport uitvoeren..........................................................................................................................................................................

298

Een diagnoserapport weergeven, verzenden of verwijderen............................................................................................................................

298

Een standaardgeadresseerde instellen voor diagnoserapporten......................................................................................................................

299

Ik kan geen diagnoserapport uitvoeren of verzenden.......................................................................................................................................

299

Het versienummer van de BlackBerry Device Software weergeven op uw toestel...........................................................................................

299

Synchronisatie....................................................................................................................................................................................................

300

Informatie over synchronisatie..........................................................................................................................................................................

300

E-mailberichten via het draadloze netwerk afstemmen....................................................................................................................................

300

E-mailberichten op uw toestel en in de e-mailtoepassing op uw computer verwijderen.................................................................................

301

Organizergegevens via het draadloze netwerk synchroniseren.........................................................................................................................

301

Informatie over conflicten bij synchronisatie.....................................................................................................................................................

301

background image

Conflicten bij e-mailafstemming beheren..........................................................................................................................................................

302

Conflicten bij gegevenssynchronisatie beheren.................................................................................................................................................

302

Informatie over back-ups maken van gegevens op het toestel en deze weer terugzetten...............................................................................

302

De map met verwijderde items op uw computer leegmaken vanaf uw toestel................................................................................................

303

Problemen oplossen: synchroniseren................................................................................................................................................................

303

Opties voor toegankelijkheid.............................................................................................................................................................................

305

Info over opties voor toegankelijkheid...............................................................................................................................................................

305

Opties voor schermtoegankelijkheid..................................................................................................................................................................

305

Opties voor audio- en telefoontoegankelijkheid................................................................................................................................................

306

Opties voor invoertoegankelijkheid...................................................................................................................................................................

308

Rekenmachine....................................................................................................................................................................................................

310

Rekenmachine gebruiken...................................................................................................................................................................................

310

Eenheden omrekenen........................................................................................................................................................................................

310

BrickBreaker.......................................................................................................................................................................................................

311

Informatie over BrickBreaker.............................................................................................................................................................................

311

BrickBreaker-capsules........................................................................................................................................................................................

311

BrickBreaker-scores............................................................................................................................................................................................

312

BrickBreaker spelen............................................................................................................................................................................................

312

Het volume aanpassen.......................................................................................................................................................................................

312

Snelheid van het batje instellen.........................................................................................................................................................................

313

Word Mole.........................................................................................................................................................................................................

314

Basisbeginselen van Word Mole........................................................................................................................................................................

314

Spelletjes voor één speler..................................................................................................................................................................................

315

Spellen met meerdere spelers...........................................................................................................................................................................

316

Problemen oplossen: Word Mole......................................................................................................................................................................

317

Verklarende woordenlijst...................................................................................................................................................................................

318

Wettelijke bepalingen........................................................................................................................................................................................

323