BlackBerry Curve 9330 9300 - Opties voor alarmmeldingen wijzigen

background image

Opties voor alarmmeldingen wijzigen

1. Klik in het beginscherm of in de map Toepassingen op het pictogram Klok.
2. Druk op de toets

> Opties.

3. Wijzig in het gedeelte Alarm de velden Alarmtoon, Volume, Sluimertijd en Trilsignaal.
4. Druk op de toets

> Opslaan.

Gebruikershandleiding

Beltonen, geluiden en waarschuwingen

152