BlackBerry Curve 9330 9300 - Beveiligingsopties voor berichten

background image

Beveiligingsopties voor berichten

Inkomende berichten blokkeren

Als uw e-mailaccount gebruikmaakt van een BlackBerry® Enterprise Server, kunt u mogelijk geen PIN-berichten blokkeren of
deblokkeren van contactpersonen in uw organisatie, buiten uw organisatie of beide. Neem voor meer informatie contact op
met uw beheerder.
1. Klik in het beginscherm of in een map op het pictogram Opties.
2. Klik op Beveiliging > Firewall.
3. Schakel het selectievakje naast een of meer berichttypen in.

Gebruikershandleiding

Berichten

93

background image

4. Druk op de toets

> Opslaan.

Opmerking: Zelfs als u geen geblokkeerde berichten op uw BlackBerry-toestel ontvangt, kunnen geblokkeerde berichten toch
bij uw gegevensgebruik worden opgeteld. U kunt voorkomen dat e-mailberichten naar uw toestel worden doorgestuurd en bij
uw gegevensgebruik worden opgeteld, door het doorsturen van e-mailberichten uit te schakelen of e-mailfilters te gebruiken.

Berichten van contactpersonen in uw contactpersonenlijst of lijst met
toegestane afzenders toestaan

1. Klik in het beginscherm of in een map op het pictogram Opties.
2. Klik op Beveiliging > Firewall.
3. Schakel het selectievakje Contactpersonen of Specifieke adressen, telefoonnummers of PIN's in.
4. Druk op de toets

> Opslaan.

Contactpersonen aan uw lijst met toegestane afzenders toevoegen

1. Klik in het beginscherm of in een map op het pictogram Opties.
2. Klik op Beveiliging > Firewall.
3. Schakel in de sectie Algemeen het selectievakje Inschakelen in als dit nog niet is gebeurd.
4. Selecteer in de sectie Inkomende berichten blokkeren een of meerdere berichttypen.
5. Schakel in de sectie Uitzonderingen het selectievakje Specifieke adressen, telefoonnummers of PIN's in.
6. Klik op Toevoegen.
7. Druk op de toets

.

8. Klik op een van de volgende menu-items:

E-mailadres toevoegen
Telefoonnummer toevoegen
PIN-code toevoegen

9. Voer in het dialoogvenster Nieuwe uitzondering invoeren de contactgegevens in.
10. Druk op de toets op het toetsenbord.
11. Druk op de toets

> Opslaan.

Teller van geblokkeerde berichten resetten

1. Klik in het beginscherm of in een map op het pictogram Opties.
2. Klik op Beveiliging > Firewall.
3. Markeer een berichttype.
4. Druk op de toets

> Telling resetten of Alle tellingen resetten.

Gebruikershandleiding

Berichten

94