BlackBerry Curve 9330 9300 - De datum en tijd instellen

background image

De datum en tijd instellen

1. Klik in het beginscherm of in de map Toepassingen op het pictogram Klok.
2. Druk op de toets

> Tijd instellen.

• Wijzig het veld Updatetijd in Automatisch als u de datum en tijd automatisch wilt ophalen van het draadloze netwerk.

U moet verbonden zijn met het draadloze netwerk.

• Wijzig het veld Updatetijd in Handmatig als u de datum en tijd handmatig wilt instellen. Klik op het veld Tijd instellen

of Datum instellen. Wijzig de tijd of datum. Klik op OK.

3. Voer een van de volgende handelingen uit:

• Wijzig het veld Tijdzone automatisch wijzigen in Vragen als u een waarschuwing wilt ontvangen wanneer uw toestel

een nieuwe tijdzone detecteert.

• Wijzig het veld Tijdzone automatisch wijzigen in Aan als u wilt dat de tijdzone automatisch wordt bijgewerkt wanneer

uw toestel een nieuwe tijdzone detecteert.

4. Druk op de toets

> Opslaan.

Verwante informatie

De tijd op mijn toestel wordt onjuist weergegeven, 190