BlackBerry Curve 9330 9300 - De stopwatch gebruiken

background image

De stopwatch gebruiken

1. Klik in het beginscherm of in de map Toepassingen op het pictogram Klok.
2. Druk op de toets

> Stopwatch.

3. Klik op het start-/stoppictogram.

• Om rondetijden vast te leggen, klikt u op het pictogram ronde.
• Om het tijdmeten te stoppen, klikt u opnieuw op het pictogram start-/stop.
• Om het resultaat te verzenden in een bericht, drukt u op de toets

> Resultaten verzenden. Klik op een

berichttype.