BlackBerry Curve 9330 9300 - Problemen met de klok oplossen

background image

Problemen met de klok oplossen

De tijd op mijn toestel wordt onjuist weergegeven

1. Klik in het beginscherm of in de map Toepassingen op het pictogram Klok.
2. Druk op de toets

> Tijd instellen.

3. Probeer een van de volgende acties uit te voeren:

• Als het veld Tijd instellen is ingesteld op Automatisch, drukt u op de toets

> Updatetijd.

• Als u op reis bent en in een andere tijdzone komt, moet u het veld Tijdzone instellen op de juiste tijdzone.
• Als u in een regio bent waar onlangs de zomer- of wintertijd is ingegaan of als u naar een andere tijdzone bent gegaan,

moet u mogelijk de tijdzonegegevens op uw BlackBerry®-toestel bijwerken. Als u de tijdzonegegevens wilt bijwerken,
drukt u op de toets

> Updates voor tijdzone ophalen. Voor deze functie moet u geabonneerd zijn op dataservices

(zoals e-mailberichten of browserservice). Als u een e-mailaccount hebt dat gebruikmaakt van een BlackBerry®
Enterprise Server, kunt u uw tijdzonegegevens mogelijk niet bijwerken. Neem voor meer informatie contact op met uw
beheerder.

Verwante informatie

De datum en tijd instellen, 187

Een tweede tijdzone weergeven op de klok, 188

Gebruikershandleiding

Klok

190