BlackBerry Curve 9330 9300 - Een serviceboek accepteren, verwijderen of herstellen

background image

Een serviceboek accepteren, verwijderen of herstellen

Uw serviceprovider voor draadloze netwerken of beheerder kan via het draadloze netwerk een serviceboek naar uw
BlackBerry®-toestel verzenden om een extra service of toepassing aan uw toestel toe te voegen.
Als uw e-mailaccount gebruikmaakt van een BlackBerry® Enterprise Server, kunt u ook met behulp van BlackBerry® Desktop
Software serviceboeken op uw toestel ontvangen. Zie de Help van BlackBerry Desktop Software voor meer informatie.

1. Klik in het beginscherm of in een map op het pictogram Opties.
2. Klik op Toestel > Geavanceerde systeeminstellingen > Serviceboek.
3. Markeer een serviceboek.
4. Druk op de toets

.

• Klik op Accepteren om een serviceboek te accepteren.
• Klik op Verwijderen om een serviceboek te verwijderen.
• Klik op Terugzetten om een serviceboek te herstellen.