BlackBerry Curve 9330 9300 - Een standaardgeadresseerde instellen voor diagnoserapporten

background image

Een standaardgeadresseerde instellen voor diagnoserapporten

Als u een standaardgeadresseerde instelt, wordt bij het verzenden van een diagnoserapport, het rapport door uw BlackBerry®-
toestel naar die geadresseerde verzonden. Stel geen standaardgeadresseerde in als u elke keer wanneer u een rapport
verzendt een geadresseerde wilt opgeven.
1. Klik in het beginscherm of in een map op het pictogram Opties.
2. Klik op Netwerken en verbindingen > Mobiel netwerk.
3. Druk op de toets

> Diagnostische test.

4. Druk op de toets

> Opties.

5. Typ de gegevens van de contactpersoon.
6. Druk op de toets

> Opslaan.