BlackBerry Curve 9330 9300 - E-mailberichten via het draadloze netwerk afstemmen

background image

E-mailberichten via het draadloze netwerk afstemmen

Stel de optie Draadloos afstemmen in voor elk e-mailadres dat aan uw BlackBerry®-toestel is gekoppeld.
1. Klik in het beginscherm op het pictogram Berichten.
2. Druk op de toets

> Opties > E-mailafstemming.

3. Als het veld Berichtenservices wordt weergegeven, stelt u dit veld in op het juiste e-mailaccount.
4. Schakel het selectievakje Draadloos afstemmen in.
5. Druk op de toets

> Opslaan.

Als uw toestel is gekoppeld aan een e-mailaccount van Microsoft® Outlook®,dient u het synchronisatieprogramma van

BlackBerry® Desktop Software te gebruiken om e-mailberichten in persoonlijke mappen af te stemmen. Zie de Help van

BlackBerry Desktop Software voor meer informatie.

Gebruikershandleiding

Synchronisatie

300