BlackBerry Curve 9330 9300 - Informatie over synchronisatie

background image

Informatie over synchronisatie

De functie voor draadloze gegevenssynchronisatie is bedoeld voor het via het draadloze netwerk synchroniseren van

organizergegevens (contactpersonen, agenda-items, taken en memo's) tussen de BlackBerry®-smartphone en de e-

mailtoepassing op de computer van de abonnee.
De functie voor draadloze e-mailafstemming is bedoeld voor het via het draadloze netwerk afstemmen van e-mail tussen de

smartphone en de e-mailtoepassing op de computer van de abonnee. Wanneer een abonnee e-mailberichten archiveert of

verwijdert op de smartphone, zouden deze e-mailberichten in de e-mailtoepassing moeten worden gearchiveerd of verwijderd.

Als de abonnee wijzigingen maakt in e-mailberichten in de e-mailtoepassing op de computer, zouden deze op de smartphone

moeten worden doorgevoerd.
In het ongebruikelijke geval dat een smartphone velden in een contactpersoon, agenda-item of e-mailaccount niet herkent,

kunnen gegevens of e-mail mogelijk niet worden gesynchroniseerd of afgestemd.
Als draadloze gegevenssynchronisatie of draadloze e-mailafstemming niet beschikbaar is op de smartphone of als de abonnee

deze functies heeft uitgeschakeld, kan de abonnee gebruikmaken van het synchronisatieprogramma van de BlackBerry®

Desktop Software om de organizergegevens en e-mail te synchroniseren. Zie de Help van BlackBerry Desktop Software voor

meer informatie.
Research In Motion raadt u aan regelmatig een back-upbestand te maken en op te slaan op uw computer, met name voordat u

software bijwerkt. Als u een recent back-upbestand bewaart op uw computer, kunt u toestelgegevens herstellen als u uw

toestel kwijtraakt of als uw toestel wordt gestolen of beschadigd raakt door onvoorziene omstandigheden.