BlackBerry Curve 9330 9300 - Een taak of memo maken

background image

Een taak of memo maken

U kunt taken maken in de toepassing Taken of Agenda en u kunt elke taak zichtbaar maken in de agenda.

1. Klik in het beginscherm op het pictogram Agenda of klik in de map Toepassingen op het pictogram Taken of het pictogram

MemoPad.

• Als u een taak in de toepassing Agenda wilt maken, drukt u op de toets

> Nieuwe Taak. Typ de titel van de taak en

vul de details in, zoals de vervaldatum en de herhaling.

• Klik op Taak toevoegen als u een taak wilt maken in de toepassing Taken. Typ de titel van de taak en vul de details in,

zoals de vervaldatum en de herhaling.

• Klik op Nieuwe memo als u een memo wilt maken. Typ een titel en de memo.

2. Druk op de toets

> Opslaan.