BlackBerry Curve 9330 9300 - Taken en memo’s synchroniseren

background image

Taken en memo's synchroniseren

Informatie over synchronisatie

De functie voor draadloze gegevenssynchronisatie is bedoeld voor het via het draadloze netwerk synchroniseren van

organizergegevens (contactpersonen, agenda-items, taken en memo's) tussen de BlackBerry®-smartphone en de e-

mailtoepassing op de computer van de abonnee.
De functie voor draadloze e-mailafstemming is bedoeld voor het via het draadloze netwerk afstemmen van e-mail tussen de

smartphone en de e-mailtoepassing op de computer van de abonnee. Wanneer een abonnee e-mailberichten archiveert of

verwijdert op de smartphone, zouden deze e-mailberichten in de e-mailtoepassing moeten worden gearchiveerd of verwijderd.

Als de abonnee wijzigingen maakt in e-mailberichten in de e-mailtoepassing op de computer, zouden deze op de smartphone

moeten worden doorgevoerd.
In het ongebruikelijke geval dat een smartphone velden in een contactpersoon, agenda-item of e-mailaccount niet herkent,

kunnen gegevens of e-mail mogelijk niet worden gesynchroniseerd of afgestemd.
Als draadloze gegevenssynchronisatie of draadloze e-mailafstemming niet beschikbaar is op de smartphone of als de abonnee

deze functies heeft uitgeschakeld, kan de abonnee gebruikmaken van het synchronisatieprogramma van de BlackBerry®

Desktop Software om de organizergegevens en e-mail te synchroniseren. Zie de Help van BlackBerry Desktop Software voor

meer informatie.
Research In Motion raadt u aan regelmatig een back-upbestand te maken en op te slaan op uw computer, met name voordat u

software bijwerkt. Als u een recent back-upbestand bewaart op uw computer, kunt u toestelgegevens herstellen als u uw

toestel kwijtraakt of als uw toestel wordt gestolen of beschadigd raakt door onvoorziene omstandigheden.

Gebruikershandleiding

Taken en memo's

192

background image

Organizergegevens via het draadloze netwerk synchroniseren

Research In Motion raadt u aan regelmatig een back-upbestand te maken en op te slaan op uw computer, met name voordat u

software bijwerkt. Als u een recent back-upbestand bewaart op uw computer, kunt u toestelgegevens herstellen als u uw

toestel kwijtraakt of als uw toestel wordt gestolen of beschadigd raakt door onvoorziene omstandigheden.

1. Druk in de toepassing voor contactpersonen, agenda, taken of MemoPad op de toets

> Opties.

2. Klik indien nodig op een agenda of contactpersonenlijst.
3. Schakel het selectievakje Draadloze synchronisatie in.
4. Druk op de toets

> Opslaan.

Als u BlackBerry® Internet Service gebruikt, moet u het synchronisatieprogramma van BlackBerry® Desktop Software gebruiken

om agendagegevens te synchroniseren. Zie de Help van BlackBerry Desktop Software voor meer informatie.

Verwante informatie

Sommige tekens in agenda-items worden na synchronisatie niet correct weergegeven, 176

Informatie over conflicten bij synchronisatie, 80

Informatie over back-ups maken van gegevens op het toestel en deze weer
terugzetten

Als u BlackBerry® Desktop Software op uw computer hebt geïnstalleerd, kunt u van het merendeel van de gegevens op uw

BlackBerry-toestel, waaronder berichten, organizergegevens, lettertypen, opgeslagen zoekopdrachten en internetfavorieten,

reservekopieën maken en deze gegevens herstellen met het programma voor back-up en herstellen van BlackBerry Desktop

Software. Zie de Help van BlackBerry Desktop Software voor meer informatie.
Als uw e-mailaccount gebruikmaakt van een BlackBerry® Enterprise Server, kunt u mogelijk gesynchroniseerde

organizergegevens op uw toestel terugzetten via het draadloze netwerk. Om gesynchroniseerde organizergegevens via het

draadloze netwerk terug te kunnen zetten, moet u een activeringswachtwoord hebben. Neem voor meer informatie contact op

met uw beheerder.
Research In Motion raadt u aan regelmatig een back-upbestand te maken en op te slaan op uw computer, met name voordat u

software bijwerkt. Als u een recent back-upbestand bewaart op uw computer, kunt u toestelgegevens herstellen als u uw

toestel kwijtraakt of als uw toestel wordt gestolen of beschadigd raakt door onvoorziene omstandigheden.

Informatie over conflicten bij synchronisatie

Er treedt een synchronisatieconflict op als u hetzelfde e-mailbericht of item uit de organizergegevens wijzigt op uw

BlackBerry®-toestel en in de e-mailtoepassing op uw computer.
Als u uw e-mailberichten via draadloze e-mailafstemming afstemt, kunt u instellen of de e-mailberichten op uw toestel of de e-

mailberichten op uw computer voorrang krijgen in geval van een conflict bij e-mailafstemming.
Als u uw organizergegevens via draadloze gegevenssynchronisatie synchroniseert, krijgen de organizergegevens op uw

computer voorrang boven de organizergegevens op uw toestel in geval van een conflict bij gegevenssynchronisatie.

Gebruikershandleiding

Taken en memo's

193

background image

Research In Motion raadt u aan regelmatig een back-upbestand te maken en op te slaan op uw computer, met name voordat u

software bijwerkt. Als u een recent back-upbestand bewaart op uw computer, kunt u toestelgegevens herstellen als u uw

toestel kwijtraakt of als uw toestel wordt gestolen of beschadigd raakt door onvoorziene omstandigheden.

Verwante informatie

Organizergegevens via het draadloze netwerk synchroniseren, 173

Sommige tekens in agenda-items worden na synchronisatie niet correct weergegeven, 176

Conflicten bij gegevenssynchronisatie beheren

U kunt de manier waarop conflicten worden opgelost die ontstaan tijdens de synchronisatie van organizergegevens als volgt
wijzigen: de draadloze gegevenssynchronisatie uitschakelen, de opties voor conflictoplossing wijzigen en de organizergegevens
synchroniseren met behulp van het synchronisatieprogramma van BlackBerry® Desktop Software. Raadpleeg de Help in
BlackBerry Desktop Software voor meer informatie over het beheren van conflicten die optreden tijdens de synchronisatie van
organizergegevens.