BlackBerry Curve 9330 9300 - Basis voor telefoon

background image

Basis voor telefoon

Uw telefoonnummer zoeken

Voer een van de volgende handelingen uit:

• Als u uw actieve telefoonnummer wilt weergeven, drukt u in het beginscherm op de toets

.

• Als u meerdere telefoonnummers hebt gekoppeld aan uw BlackBerry®-toestel, kunt u al uw telefoonnummers

weergeven door in het beginscherm te drukken op de toets

. Als tekstberichten bij uw abonnement zijn

inbegrepen, is het eerste telefoonnummer in de lijst het telefoonnummer dat u gebruikt om tekstberichten te

verzenden en te ontvangen.

Verwante informatie

Informatie over meerdere telefoonnummers, 54

Mijn telefoonnummer wordt in de telefoontoepassing weergegeven als Onbekend, 59

Bellen

1. Voer een van de volgende handelingen uit:

• Als uw BlackBerry®-toestel is ontgrendeld, drukt u op de toets

.

• Als uw toestel is vergrendeld en u wilt het niet ontgrendelen, drukt u op de toets

> Oproep plaatsen.

2. Typ een telefoonnummer of de naam van een contactpersoon.
3. Druk op de toets

.

Als u het gesprek wilt beëindigen, drukt u op de toets

.

Verwante informatie

Een pauze of een wachttijd aan een telefoonnummer toevoegen, 179

Beschikbare spraakopdrachten, 61

Kiezen vanuit het vergrendelscherm inschakelen, 55

Ik kan niet bellen of gebeld worden, 58

Een oproep beantwoorden

Druk op de toets

.

Om een gesprek te beëindigen, drukt u op de toets

.

Verwante informatie

Uw beltoon, meldingen of herinneringen wijzigen, 9

Ik kan niet bellen of gebeld worden, 58

Gebruikershandleiding

Telefoon

41

background image

Een tweede oproep beantwoorden

Afhankelijk van uw serviceprovider en draadloze netwerk wordt deze functie mogelijk niet ondersteund.
Druk tijdens een oproep op de toets

.

• Als u de inkomende oproep wilt beantwoorden en de huidige oproep in de wachtstand wilt plaatsen, klikt u op

Antwoord - Huidige in wacht.

• Als u de inkomende oproep wilt beantwoorden en de huidige oproep wilt beëindigen, klikt u op Antwoord - Huidige

beëindigen.

Om terug te keren naar de eerste oproep, drukt u op de toets

> Wisselen of Flash.

Uw beltoon, meldingen of herinneringen wijzigen

U kunt niet alleen de beltoon wijzigen, maar ook de opties voor het volume, de LED, trillen en meldingen tijdens oproepen.

1. Klik in het beginscherm op het pictogram Geluids- en waarschuwingsprofielen.
2. Klik op Geluiden en waarschuwingen wijzigen > Geluiden voor geselecteerd profiel.

• Klik op Telefoon als u uw beltoon wilt wijzigen.
• Klik om een gedeelte uit te vouwen als u meldingen of herinneringen wilt wijzigen. Klik op een optie.

3. Voer een van de volgende handelingen uit in het veld Beltoon, Meldingstoon of Herinneringstoon:

• Klik op een toon.
• Als u een nummer wilt gebruiken dat op uw BlackBerry®-toestel of op een mediakaart is opgeslagen, klik dan op Alle

muziek. Zoek het gewenste nummer en klik erop.

• Klik op Alle spraakmemo's als u een opgenomen spraakmemo wilt gebruiken. Zoek een spraakmemo en klik erop.
• Klik op Alle waarschuwingen als u een waarschuwing wilt gebruiken. Zoek een waarschuwing en klik erop.

4. Druk op de toets

> Opslaan.

Verwante informatie

Ik kan het aantal keer dat mijn toestel overgaat niet wijzigen, 60

Het geluid dempen tijdens een gesprek

Druk tijdens een oproep op de toets

boven op uw toestel.

Druk opnieuw op de toets

om het dempen op te heffen.

Een oproep in de wachtstand zetten

Als uw BlackBerry®-toestel is verbonden met een CDMA-netwerk, kunt u een oproep niet in de wachtstand zetten.
Druk tijdens een oproep op de toets

> Wachtstand.

Om een oproep te hervatten, drukt u op de toets

> Hervatten.

Gebruikershandleiding

Telefoon

42

background image

Luidspreker inschakelen

Let op!: Houd het BlackBerry®-toestel op afstand van uw oor als u de luidspreker gebruikt. Anders kan er gehoorbeschadiging
optreden. Ga voor meer informatie naar Veiligheids- en productinformatie voor uw toestel.
Druk tijdens een oproep op de toets op het toetsenbord.

Druk opnieuw op de toets als u de luidspreker wilt uitschakelen.

Verwante informatie

Bluetooth-technologie, 241

Nummers kiezen met cijfers of letters

Als u een letter in een telefoonnummer typt, kiest de BlackBerry® het nummer dat op een gewoon telefoontoetsenblok aan
deze letter is gekoppeld.
• Druk op een cijfertoets om een cijfer te typen.
• Houd de Alt-toets ingedrukt als u een letter wilt typen. Druk op de lettertoets.

Tijdens een gesprek schakelen naar een andere toepassing

Druk tijdens een oproep op de toets

> Toepassing omschakelen.

Opmerking: Als u naar een andere toepassing wilt overschakelen en het telefoongesprek wilt beëindigen, drukt u op de toets

.

Informatie over het gebruik van een headset

U kunt een optionele headset aanschaffen voor uw BlackBerry®-toestel.
Als u een headset gebruikt, kunt u met een headsetknop een gesprek beantwoorden of beëindigen, of dempen tijdens een

gesprek in- of uitschakelen. Afhankelijk van uw model toestel kunt u mogelijk een headsetknop gebruiken om te bellen via een

spraakopdracht.
Afhankelijk van uw headset kunt u mogelijk ook een headsetknop gebruiken om het afspelen van audio- of videobestanden te

onderbreken of te hervatten, audio- of videobestanden over te slaan of het volume ervan aan te passen.
Raadpleeg de documentatie die u bij het toestel hebt gekregen voor meer informatie over het gebruik van een headset.

Gebruikershandleiding

Telefoon

43