BlackBerry Curve 9330 9300 - Oproeplogboeken

background image

Oproeplogboeken

Informatie over oproeplogboeken

Oproeplogboeken worden weergegeven in de telefoontoepassing en tonen de status van recente oproepen door een indicator

voor gemiste oproepen, geplaatste oproepen of ontvangen oproepen te tonen. Een oproeplogboek bevat ook de datum van de

oproep, het telefoonnummer en de geschatte duur van de oproep. Neem contact op met uw serviceprovider voor meer

informatie over de exacte duur van een oproep.
Met de optie Telefoonlijstweergave kunt u sorteren hoe oproeplogboeken in de telefoontoepassing worden weergegeven.

Afhankelijk van hoe u uw oproeplogboekopties hebt ingesteld, kunt u ook oproeplogboeken in de berichtentoepassing

bekijken. Afhankelijk van uw thema kan een indicator voor gemiste oproepen ook boven in het beginscherm worden

weergegeven wanneer u een oproep hebt gemist.
U kunt ook opmerkingen toevoegen aan oproeplogboeken of oproeplogboeken verzenden als e-mailberichten. Een

oproeplogboek blijft 30 dagen bewaard op uw BlackBerry®-toestel, tenzij u het eerder verwijdert.

Een oproeplogboek verzenden

1. Druk in het beginscherm op de toets

.

2. Markeer een oproeplogboek.
3. Druk op de toets

> Weergeven > Geschiedenis.

4. Druk op de toets

> Doorsturen.

Oproeplogboeken verwijderen

1. Druk in het beginscherm op de toets

.

2. Voer een van de volgende handelingen uit:

• Markeer een oproeplogboek als u één oproeplogboek wilt verwijderen.
• Markeer een oproeplogboek als u een reeks oproeplogboeken wilt verwijderen. Druk op de Shift-toets en houd deze

ingedrukt. Schuif met uw vinger naar boven of naar beneden over het trackpad. Laat de Shift-toets los.

3. Druk op de toets

> Verwijderen.

Gebruikershandleiding

Telefoon

53

background image

Memo's in het oproeplogboek toevoegen, wijzigen of verwijderen

1. Druk in het beginscherm op de toets

.

2. Markeer een oproeplogboek.
3. Druk op de toets

> Weergeven > Geschiedenis.

4. Klik op een oproeplogboek.
5. Druk op de toets

.

• Klik op Opmerkingen toevoegen om opmerkingen toe te voegen. Typ 'opmerkingen bij oproep'.
• Klik op Opmerkingen bewerken om opmerkingen te wijzigen. Wijzig de memo's van het logboek.
• Klik op Opmerkingen verwijderen om opmerkingen te verwijderen. Druk op de toets

> Veld wissen.

6. Druk op de toets

> Opslaan.

Oproeplogboeken in de berichtentoepassing weergeven

1. Druk in het beginscherm op de toets

.

2. Druk op de toets

> Opties > Oproeplogboeken en -lijsten.

• Om recente en gemiste oproepen in de berichtentoepassing weer te geven, selecteert u de optie Alle oproepen.
• Om oproeplogboeken in de berichtentoepassing te verbergen, selecteert u de optie Geen.