BlackBerry Curve 9330 9300 - Problemen oplossen: telefoon

background image

Problemen oplossen: telefoon

Ik kan niet bellen of gebeld worden

Probeer het volgende:

• Controleer of uw BlackBerry®-toestel is verbonden met het draadloze netwerk.
• Controleer of uw abonnement telefoon- of spraakservices omvat.
• Kunt u zelf niet bellen en de optie voor vaste kiesnummers is ingeschakeld, controleer dan of het telefoonnummer voor

uw contactpersoon wel voorkomt in de lijst met vaste kiesnummers of schakel de optie voor vaste kiesnummers uit.

• Bevindt u zich in een ander land en hebt u de opties voor slim kiezen niet gewijzigd, kies dan het volledige

telefoonnummer van uw contactpersoon, inclusief de landcode en het kengetal.

• Ontvangt u geen oproepen, controleer dan of de opties voor het blokkeren en het doorschakelen van gesprekken wel

zijn uitgeschakeld.

• Mogelijk ondersteunt uw toestel of uw SIM-kaart meer dan één telefoonnummer, ook als u maar één telefoonnummer

hebt. Controleer of uw telefoonnummer is ingesteld als uw actieve telefoonnummer.

• Indien er meer dan één telefoonnummer aan uw toestel is gekoppeld, moet u controleren of het telefoonnummer

waarmee u wilt bellen als uw actieve telefoonnummer is ingesteld.

Verwante informatie

Vaste kiesnummers en slim kiezen, 49

Oproepen in de wacht plaatsen, doorschakelen en blokkeren, 47

Naar het actieve telefoonnummer schakelen, 55

Gebruikershandleiding

Telefoon

58

background image

Mijn telefoonnummer wordt in de telefoontoepassing weergegeven als
Onbekend

Als uw BlackBerry®-toestel een SIM-kaart gebruikt, probeer dan het telefoonnummer op uw SIM-kaart te wijzigen om te
wijzigen hoe uw telefoonnummer in de toepassing Telefoon wordt weergegeven.

1. Klik in het beginscherm of in een map op het pictogram Opties.
2. Klik op Toestel > Geavanceerde systeeminstellingen > SIM-kaart.
3. Markeer het telefoonnummer.
4. Druk op de toets

> SIM-telefoonnummer bewerken.

5. Typ uw telefoonnummer.
6. Klik op OK.

Ik kan mijn voicemail niet controleren

Probeer het volgende:

• Als er meer dan één telefoonnummer is gekoppeld aan uw BlackBerry®-toestel en u probeert uw voicemail te

controleren met een sneltoets, belt uw toestel het toegangsnummer voor voicemail voor uw actieve telefoonnummer.

Controleer de voicemail van uw andere telefoonnummer.

• U hebt een voicemailtoegangsnummer nodig om uw voicemail te controleren. Om zo'n toegangsnummer aan te

vragen, neemt u contact op met de draadloze serviceprovider of de beheerder.

Verwante informatie

Naar het actieve telefoonnummer schakelen, 55

Ik kan niet bellen met behulp van een spraakopdracht

Probeer het volgende:

• Controleer of uw BlackBerry®-toestel is verbonden met het draadloze netwerk.
• Als u een voor Bluetooth®- geschikt apparaat gebruikt, zoals een handsfree carkit of draadloze headset, controleer dan

of het voor Bluetooth geschikte apparaat deze functie ondersteunt en of u het voor Bluetooth geschikte apparaat hebt

gekoppeld aan uw BlackBerry-toestel.

• Controleer of het toetsenblok is ontgrendeld.
• Controleer of de taal die u gebruikt voor het geven van spraakopdrachten gelijk is aan de taal voor spraakgestuurd

bellen die u in de taalopties hebt ingesteld. Bepaalde talen worden mogelijk niet ondersteund.

Verwante informatie

Bluetooth-technologie, 241

De taal voor spraakopdrachten wijzigen, 62

Gebruikershandleiding

Telefoon

59

background image

Ik kan het aantal keer dat mijn toestel overgaat niet wijzigen

Afhankelijk van de serviceprovider voor het draadloze netwerk kunt u mogelijk niet kiezen hoe lang het BlackBerry®-toestel
overgaat voordat de oproep door uw voicemail wordt opgenomen. Neem voor meer informatie contact op met uw
serviceprovider.

Sommige functies zijn niet beschikbaar op mijn toestel

De beschikbaarheid van bepaalde functies op uw BlackBerry®-toestel kan worden beïnvloed door verschillende zaken, zoals uw
toestelmodel en abonnement.
Afhankelijk van uw abonnement op berichtenservices kunnen sommige functies of opties niet beschikbaar zijn in de
berichtopties op het scherm E-mailvoorkeuren.
Als u een e-mailaccount hebt die gebruikmaakt van een BlackBerry® Enterprise Server, is het mogelijk dat sommige functies
niet zijn ingesteld in uw organisatie of dat u sommige functies of opties niet mag gebruiken. Indien een beheerder een optie
voor u heeft ingesteld, wordt naast het optieveld een rood slotje weergegeven.
Neem contact op met uw serviceprovider of beheerder voor meer informatie over de beschikbare functies op uw toestel, of ga
naar

www.blackberry.com/go/devices

.

Verwante informatie

Beschikbaarheid van functies, 18

Gebruikershandleiding

Telefoon

60