BlackBerry Curve 9330 9300 - Een toepassing toewijzen aan een sneltoets

background image

Een toepassing toewijzen aan een sneltoets

Uw BlackBerry®-toestel heeft een of meer sneltoetsen aan de zijkant van het toestel. Afhankelijk van het gekozen thema kunt u
mogelijk de toepassing die aan een sneltoets is toegewezen, niet wijzigen.
1. Klik in het beginscherm of in een map op het pictogram Opties.
2. Klik op Toestel > Sneltoetsen.
3. Wijzig het veld Sneltoets aan rechterkant opent of Sneltoets aan linkerkant opent.
4. Druk op de toets

> Opslaan.