BlackBerry Curve 9330 9300 - Zdjęcia

background image

Zdjęcia

Powiększanie, przewijanie i obracanie zdjęcia

Wyświetlając zdjęcie, wykonaj jedną z następujących czynności:

• Aby powiększyć zdjęcie, kliknij trackpad.
• Aby oddalić zdjęcie, naciśnij klawisz

.

• Aby przewinąć zdjęcie po jego powiększeniu, przesuń palec po trackpadzie w dowolnym kierunku.
• Aby obrócić zdjęcie, naciśnij klawisz

> Obróć.

Zapisywanie obrazu z wiadomości tekstowej lub strony internetowej

W pamięci urządzenia BlackBerry® lub na karcie multimedialnej możesz zapisywać obrazy w formacie .jpg, .png, .gif
lub .bmp.
1. Otwórz obraz załączony do wiadomości tekstowej lub zaznacz obraz na stronie WWW.
2. Naciśnij klawisz

> Zapisz obraz > Zapisz.

Użycie obrazu jako tapety

1. Na ekranie głównym kliknij kolejno ikony Multimedia > Zdjęcia.
2. Znajdź obraz.
3. Naciśnij klawisz

> Ustaw jako tapetę.

Podręcznik użytkownika

Dostęp do multimediów

138

background image

Informacje pokrewne

Zmienił się wygląd ekranu, 216

Wyświetlanie obrazów jako pokazu slajdów

Pokaz slajdów wyświetla wszystkie zdjęcia danej kategorii lub folderu w kolejności.
1. Na ekranie głównym kliknij kolejno ikony Multimedia > Zdjęcia.
2. Kliknij kategorię.
3. Zaznacz zdjęcie.
4. Naciśnij klawisz

> Wyświetl pokaz slajdów.

Aby zakończyć pokaz slajdów, naciśnij klawisz

.

Zmiana liczby sekund między wyświetlaniem kolejnych slajdów w
pokazie

1. Na ekranie głównym kliknij ikonę Multimedia.
2. Naciśnij klawisz

> Opcje multimediów.

3. Odpowiednio zmień wartość w polu Odstęp między slajdami pokazu.
4. Naciśnij klawisz

> Zapisz.

Wyświetlanie zdjęć w widoku listy lub w widoku miniaturek

1. Na ekranie głównym kliknij kolejno ikony Multimedia > Zdjęcia.
2. Kliknij kategorię.
3. Naciśnij klawisz

> Wyświetl listę lub Wyświetl miniaturki.

Tworzenie folderu zdjęć

1. Na ekranie głównym kliknij kolejno ikony Multimedia > Zdjęcia.
2. Naciśnij klawisz

> Nowy folder.

3. Jeśli jest to konieczne, zmień lokalizację utworzonego folderu.
4. Wpisz nazwę folderu.
5. Kliknij przycisk OK.

Importowanie zdjęć do aplikacji Zdjęcia

Po zaimportowaniu zdjęć z innych folderów zapisanych w urządzeniu BlackBerry® lub na karcie multimedialnej do
aplikacji Zdjęcia można uzyskać dostęp do tych zdjęć, a jednocześnie zachować istniejące struktury folderów i
lokalizacje plików.

1. Na ekranie głównym kliknij kolejno ikony Multimedia > Zdjęcia.

Podręcznik użytkownika

Dostęp do multimediów

139

background image

2. Naciśnij klawisz

> Importuj zdjęcia. Zostaną wyświetlone foldery zawierające zdjęcia, które nie zostały

zapisane w folderze Biblioteka zdjęć lub Zdjęcia z aparatu.

3. Zaznacz pola wyboru obok folderów, które chcesz zaimportować.
4. Kliknij polecenie Importuj zdjęcia.

Aby usunąć foldery z aplikacji Zdjęcia, zaznacz wybrany folder. Naciśnij klawisz

> Usuń z biblioteki.

Zaimportowane foldery pozostaną w oryginalnej lokalizacji, lecz zostaną usunięte z aplikacji Zdjęcia.

Aby trwale usunąć foldery zarówno z aplikacji Zdjęcia, jak i z pamięci urządzenia lub karty multimedialnej, w tym
wszystkie pliki, które nie są zdjęciami i nie są widoczne w folderach w aplikacji Zdjęcia, zaznacz wybrany folder.
Naciśnij klawisz

> Usuń. Zaimportowane foldery zostaną usunięte z ich lokalizacji na urządzeniu lub karcie

multimedialnej.

Znajdowanie zdjęć zrobionych aparatem wbudowanym w urządzenie

Zdjęcia zrobione aparatem wbudowanym w urządzenie są zapisywane w folderze Zdjęcia z aparatu w aplikacji
Zdjęcia. Jeśli zdjęcia zostały zapisane przez użytkownika w innych folderach, nie będą one wyświetlane w folderze
Zdjęcia z aparatu.

1. Na ekranie głównym kliknij kolejno ikony Multimedia > Zdjęcia.
2. Kliknij folder Zdjęcia z aparatu.