BlackBerry Curve 9330 9300 - Książka telefoniczna na karcie SIM — informacje

background image

Książka telefoniczna na karcie SIM — informacje

Jeśli dostawca usług bezprzewodowych skonfigurował kartę SIM do obsługi książki telefonicznej na karcie SIM,
można używać tej książki telefonicznej do korzystania z danych osób kontaktowych, które zostały dodane do karty
SIM. Książka telefoniczna przechowywana na karcie SIM różni się od listy kontaktów w urządzeniu BlackBerry®.
Zmiana karty SIM powoduje zmianę kontaktów dostępnych w książce telefonicznej karty.

Do książki na karcie SIM można dodawać numery skrócone (ADN). Można w niej również wyszukiwać numery ADN
oraz numery usług (SDN). Numery ADN są wyświetlane jako zwykły tekst, a numery SDN są pogrubione.