Ajutor BlackBerry Curve 9330 9300

background image

BlackBerry Curve Series

BlackBerry Curve 9300/9330
Smartphones

Ghidul utilizatorului

Versiune: 6.0

Pentru a găsi cele mai recente ghiduri de utilizare, vizitaţi
www.blackberry.com/docs/smartphones.

background image

SWDT643442-941426-0127081058-023

background image

Cuprins

Asistenţă rapidă..............................................................................................................................................................................

9

Top 10............................................................................................................................................................................................

9

Familiarizarea cu telefonul dvs. smartphone..................................................................................................................................

13

Sfaturi.............................................................................................................................................................................................

20

Personalizare..................................................................................................................................................................................

27

Scurtături........................................................................................................................................................................................

34

Scurtături pe telefon.......................................................................................................................................................................

34

Scurtături pentru mesaje................................................................................................................................................................

34

Scurtături pentru fişiere şi ataşamente...........................................................................................................................................

36

Scurtături pentru introducerea textului............................................................................................................................................

36

Scurtături media.............................................................................................................................................................................

37

Scurtături pentru browser...............................................................................................................................................................

38

Scurtături pentru calendar..............................................................................................................................................................

39

Scurtături pentru căutare................................................................................................................................................................

40

Scurtături pentru hărţi.....................................................................................................................................................................

40

Depanare: scurtături.......................................................................................................................................................................

41

Telefon............................................................................................................................................................................................

42

Elementele de bază ale telefonului.................................................................................................................................................

42

Apeluri de urgenţă..........................................................................................................................................................................

45

Volum.............................................................................................................................................................................................

46

Mesageria vocală...........................................................................................................................................................................

47

Apelarea rapidă..............................................................................................................................................................................

48

Apelul în aşteptare, redirecţionarea apelurilor şi blocarea apelului................................................................................................

49

Apelarea fixă şi apelarea inteligentă...............................................................................................................................................

51

Apelurile prin sistemul de conferinţă...............................................................................................................................................

53

Jurnalele de apeluri........................................................................................................................................................................

55

Numere de telefon multiple.............................................................................................................................................................

56

Opţiunile telefonului........................................................................................................................................................................

57

Scurtături pe telefon.......................................................................................................................................................................

59

Depanare: telefon...........................................................................................................................................................................

60

Comenzile vocale...........................................................................................................................................................................

63

Efectuarea unei acţiuni utilizând o comandă vocală......................................................................................................................

63

Comenzi vocale disponibile............................................................................................................................................................

63

Schimbarea limbii pentru comenzile vocale...................................................................................................................................

64

Dezactivarea listelor de opţiuni pentru comenzile vocale...............................................................................................................

64

Modificarea opţiunilor pentru solicitările vocale..............................................................................................................................

64

Îmbunătăţirea recunoaşterii vocale.................................................................................................................................................

65

background image

Depanare: apelare vocală..............................................................................................................................................................

65

Mesaje............................................................................................................................................................................................

66

E-mail.............................................................................................................................................................................................

66

Mesajele PIN..................................................................................................................................................................................

83

Mesaje text.....................................................................................................................................................................................

88

Opţiuni de securitate pentru mesaje...............................................................................................................................................

96

Ataşamente....................................................................................................................................................................................

97

Mesaje protejate prin S/MIME........................................................................................................................................................

100

Mesaje criptate native IBM Lotus Notes.........................................................................................................................................

106

PGP Mesaje protejate prin.............................................................................................................................................................

106

Scurtături pentru mesaje................................................................................................................................................................

112

Scurtături pentru fişiere şi ataşamente...........................................................................................................................................

114

Depanare: mesaje..........................................................................................................................................................................

114

Fişiere.............................................................................................................................................................................................

120

Elementele de bază ale fişierelor...................................................................................................................................................

120

Gestionarea fişierelor şi a ataşamentelor.......................................................................................................................................

123

Scurtături pentru fişiere şi ataşamente...........................................................................................................................................

125

Depanare: ataşamente...................................................................................................................................................................

126

Media..............................................................................................................................................................................................

128

Muzică............................................................................................................................................................................................

128

Podcasturi.......................................................................................................................................................................................

131

Clipuri video....................................................................................................................................................................................

133

Cameră video.................................................................................................................................................................................

135

Cameră foto....................................................................................................................................................................................

136

Imagini............................................................................................................................................................................................

138

Note vocale.....................................................................................................................................................................................

140

Tonuri de apel.................................................................................................................................................................................

142

Stocare media................................................................................................................................................................................

143

Transferarea şi descărcarea fişierelor media.................................................................................................................................

147

Formate de fişiere audio şi video acceptate...................................................................................................................................

149

Scurtături media.............................................................................................................................................................................

149

Depanare: media............................................................................................................................................................................

151

Tonuri de apel, sunete şi alerte......................................................................................................................................................

154

Despre tonurile de apel, sunete şi alerte........................................................................................................................................

154

Schimbarea tonului de apel, notificărilor sau mementourilor..........................................................................................................

154

Adăugarea unui profil personalizat.................................................................................................................................................

155

Adăugarea unei alerte pentru contacte..........................................................................................................................................

155

Dezactivarea sunetului dispozitivului..............................................................................................................................................

155

background image

LED intermitent...............................................................................................................................................................................

156

Modificarea opţiunilor de notificare prin alarmă..............................................................................................................................

156

Activarea sunetelor pentru evenimente..........................................................................................................................................

157

Depanare: tonuri de apel, sunete şi alerte......................................................................................................................................

157

Browser..........................................................................................................................................................................................

158

Elementele de bază ale browserului...............................................................................................................................................

158

Marcajele din browser....................................................................................................................................................................

161

Fluxuri RSS....................................................................................................................................................................................

163

Opţiunile browserului......................................................................................................................................................................

163

Securitatea browserului..................................................................................................................................................................

166

Browserul Push..............................................................................................................................................................................

167

Scurtături pentru browser...............................................................................................................................................................

168

Depanare: browser.........................................................................................................................................................................

170

Calendar.........................................................................................................................................................................................

171

Elementele de bază ale calendarului..............................................................................................................................................

171

Şedinţele.........................................................................................................................................................................................

172

Şedinţe prin apeluri prin sistemul de conferinţă..............................................................................................................................

175

Sincronizarea calendarului.............................................................................................................................................................

176

Opţiunile pentru calendar...............................................................................................................................................................

178

Scurtături pentru calendar..............................................................................................................................................................

180

Depanare: calendar........................................................................................................................................................................

180

Contacte.........................................................................................................................................................................................

182

Elementele de bază pentru contacte..............................................................................................................................................

182

Personalizarea contactelor.............................................................................................................................................................

184

Sincronizarea contactelor...............................................................................................................................................................

185

Liste de distribuţie personale..........................................................................................................................................................

187

Liste de contacte multiple...............................................................................................................................................................

188

Opţiunile listei de contacte..............................................................................................................................................................

188

Depanare: contacte........................................................................................................................................................................

189

Ceas...............................................................................................................................................................................................

191

Setarea datei şi a orei.....................................................................................................................................................................

191

Modificarea ecranului afişat în timpul încărcării..............................................................................................................................

191

Modificarea aspectului ceasului......................................................................................................................................................

191

Afişarea celui de-al doilea fus orar pe ceas....................................................................................................................................

192

Activarea alarmei............................................................................................................................................................................

192

Oprirea sunetului alarmei...............................................................................................................................................................

192

Modificarea opţiunilor de notificare prin alarmă..............................................................................................................................

192

Activarea modului de noapte al ceasului........................................................................................................................................

193

background image

Setarea opţiunilor pentru modul de noapte al ceasului..................................................................................................................

193

Utilizarea cronometrului..................................................................................................................................................................

193

Utilizarea temporizatorului..............................................................................................................................................................

193

Modificarea opţiunilor temporizatorului pentru notificare................................................................................................................

194

Depanare: ceas..............................................................................................................................................................................

194

Sarcini şi mementouri.....................................................................................................................................................................

195

Crearea unei sarcini sau a unui memento......................................................................................................................................

195

Trimiterea unei sarcini sau a unui memento...................................................................................................................................

195

Modificarea sau ştergerea unei sarcini sau a unui memento.........................................................................................................

195

Modificarea stării unei sarcini.........................................................................................................................................................

195

Ascunderea sarcinilor finalizate......................................................................................................................................................

196

Afişarea sarcinilor în calendar........................................................................................................................................................

196

Sincronizarea sarcinilor şi a mementourilor....................................................................................................................................

196

Despre categorii.............................................................................................................................................................................

198

Clasificarea unui contact, a unei sarcini sau a unui memento.......................................................................................................

198

Crearea unei categorii de contacte, sarcini sau mementouri.........................................................................................................

199

Dezactivarea solicitării afişate înainte de a şterge articolele..........................................................................................................

199

Introducerea textului.......................................................................................................................................................................

200

Elemente de bază despre introducerea textului.............................................................................................................................

200

Metodele de introducere a textului.................................................................................................................................................

201

Opţiuni de introducere a textului.....................................................................................................................................................

201

Corectorul ortografic.......................................................................................................................................................................

202

Dicţionarul personalizat..................................................................................................................................................................

204

AutoText.........................................................................................................................................................................................

204

Scurtături pentru introducerea textului............................................................................................................................................

205

Depanare: introducere text.............................................................................................................................................................

207

Tastatură........................................................................................................................................................................................

208

Alocarea unei aplicaţii la o tastă rapidă..........................................................................................................................................

208

Modificarea simbolului monedei implicite.......................................................................................................................................

208

Setarea vitezei cursorului...............................................................................................................................................................

208

Activarea sunetului tastelor............................................................................................................................................................

208

Setarea sensibilităţii trackpadului...................................................................................................................................................

209

Dezactivarea sunetelor trackpadului..............................................................................................................................................

209

Depanare: tastatură........................................................................................................................................................................

209

Limbă..............................................................................................................................................................................................

210

Despre limbile pentru introducerea textului....................................................................................................................................

210

Schimbarea limbii...........................................................................................................................................................................

210

Utilizarea unei scurtături pentru comutarea limbilor de introducere a textului când introduceţi text...............................................

210

background image

Adăugarea unei limbi de afişare.....................................................................................................................................................

211

Ştergerea unei limbi........................................................................................................................................................................

211

Depanare: limbă.............................................................................................................................................................................

211

Afişare ecran..................................................................................................................................................................................

212

Setarea opţiunilor pentru iluminarea de fundal...............................................................................................................................

212

Utilizarea unei imagini ca fundal pentru dispozitivul dvs................................................................................................................

212

Modificarea fontului de afişare........................................................................................................................................................

212

Organizarea aplicaţiilor pe ecranul de întâmpinare........................................................................................................................

213

Adăugarea unui mesaj care să apară atunci când dispozitivul este blocat....................................................................................

214

Utilizarea tonurilor de gri sau inversarea contrastului pentru afişarea pe ecran............................................................................

214

Activarea notificării prin LED intermitent pentru acoperirea wireless.............................................................................................

214

Teme..............................................................................................................................................................................................

215

Depanare: ecran.............................................................................................................................................................................

215

Tehnologia GPS.............................................................................................................................................................................

217

Despre tehnologia GPS..................................................................................................................................................................

217

Activarea tehnologiei GPS..............................................................................................................................................................

217

Setarea receptorului GPS pe care doriţi să-l utilizaţi pentru a vă urmări deplasarea.....................................................................

217

Obţinerea locaţiei dvs. prin GPS....................................................................................................................................................

218

Împiedicarea depistării locaţiei dvs.................................................................................................................................................

218

Dezactivarea asistenţei pentru locaţie............................................................................................................................................

218

Depanare: tehnologie GPS.............................................................................................................................................................

219

Hărţi................................................................................................................................................................................................

220

Elementele de bază ale hărţilor......................................................................................................................................................

220

Opţiunile pentru hărţi......................................................................................................................................................................

223

Scurtături pentru hărţi.....................................................................................................................................................................

223

Depanare: hărţi...............................................................................................................................................................................

224

Aplicaţii...........................................................................................................................................................................................

225

Despre sarcinile multiple................................................................................................................................................................

225

Menţinerea unei aplicaţii rulând în fundal şi comutarea la altă aplicaţie........................................................................................

225

Închiderea unei aplicaţii astfel încât să nu ruleze în fundal............................................................................................................

225

Despre adăugarea aplicaţiilor.........................................................................................................................................................

226

Despre aplicaţiile pentru reţele sociale...........................................................................................................................................

227

Despre aplicaţiile de mesagerie instantanee..................................................................................................................................

227

Solicitarea parolei dispozitivului dvs. înainte de adăugarea unei aplicaţii......................................................................................

227

Ştergerea unei aplicaţii...................................................................................................................................................................

228

Vizualizarea proprietăţilor unei aplicaţii..........................................................................................................................................

228

Vizualizarea dimensiunii unei bazei de date de aplicaţie...............................................................................................................

228

Depanare: aplicaţii..........................................................................................................................................................................

228

background image

BlackBerry Device Software...........................................................................................................................................................

229

Despre actualizarea BlackBerry Device Software..........................................................................................................................

229

Actualizarea BlackBerry Device Software de pe un site Web........................................................................................................

230

Actualizarea BlackBerry Device Software utilizând BlackBerry Desktop Software........................................................................

230

Depanare: BlackBerry Device Software.........................................................................................................................................

231

Gestionare conexiuni......................................................................................................................................................................

232

Gestionarea elementelor de bază ale conexiunilor........................................................................................................................

232

Reţeaua mobilă..............................................................................................................................................................................

234

Tehnologia Wi-Fi............................................................................................................................................................................

238

Tehnologia Bluetooth......................................................................................................................................................................

246

Alimentare şi baterie.......................................................................................................................................................................

255

Oprirea dispozitivului......................................................................................................................................................................

255

Setarea pornirii şi opririi automate a dispozitivului.........................................................................................................................

255

Resetarea dispozitivului..................................................................................................................................................................

255

Verificarea nivelului bateriei............................................................................................................................................................

255

Sfaturi: Mărirea duratei de viaţă a bateriei......................................................................................................................................

256

Carduri de memorie şi media.........................................................................................................................................................

258

Despre cardurile media..................................................................................................................................................................

258

Carduri media acceptate................................................................................................................................................................

258

Vizualizarea volumului de spaţiu de memorare disponibil pe dispozitivul dvs...............................................................................

258

Dezactivarea acceptării cardului media..........................................................................................................................................

258

Repararea fişierelor stocate pe cardul media sau pe dispozitiv.....................................................................................................

259

Despre compresie..........................................................................................................................................................................

259

Despre criptarea fişierelor..............................................................................................................................................................

259

Activarea criptării............................................................................................................................................................................

259

Sfaturi: Eliberarea şi păstrarea spaţiului de memorare..................................................................................................................

260

Depanare: stocare şi carduri media................................................................................................................................................

261

Căutare...........................................................................................................................................................................................

263

Căutarea unui element...................................................................................................................................................................

263

Setarea tipurilor de elemente care sunt incluse în căutări.............................................................................................................

263

Căutarea mesajelor........................................................................................................................................................................

263

Criterii de căutare pentru mesaje...................................................................................................................................................

264

Realizaţi mai multe cu rezultatele căutării de mesaje.....................................................................................................................

264

Căutarea textului într-un mesaj, într-un fişier sau într-o pagină Web.............................................................................................

265

Vizualizarea, modificarea sau ştergerea unei căutări salvate........................................................................................................

265

Căutarea unui contact în agenda organizaţiei dvs.........................................................................................................................

265

Scurtături pentru căutare................................................................................................................................................................

266

background image

Cartela SIM.....................................................................................................................................................................................

267

Despre agenda din cartela SIM......................................................................................................................................................

267

Adăugarea unui contact pe cartela SIM.........................................................................................................................................

267

Copierea contactelor de pe cartela SIM în lista de contacte..........................................................................................................

267

Copierea unui contact din lista de contacte pe cartela SIM...........................................................................................................

267

Modificarea sau ştergerea unui contact de pe cartela SIM............................................................................................................

268

Memorarea mesajelor text pe cartela SIM......................................................................................................................................

268

Modificarea numelui de afişare al unui număr de telefon...............................................................................................................

268

Despre securitatea cartelei SIM.....................................................................................................................................................

269

Protejarea cartelei SIM cu un cod PIN...........................................................................................................................................

269

Modificarea codului PIN al cartelei SIM..........................................................................................................................................

269

Securitate.......................................................................................................................................................................................

270

Elementele de bază ale securităţii..................................................................................................................................................

270

Aplicaţia de stocare a parolelor......................................................................................................................................................

272

Criptare...........................................................................................................................................................................................

274

Curăţarea memoriei........................................................................................................................................................................

276

Certificate.......................................................................................................................................................................................

277

Cheile PGP.....................................................................................................................................................................................

285

Serverele de certificate...................................................................................................................................................................

290

Memoria de chei.............................................................................................................................................................................

292

Cardurile inteligente........................................................................................................................................................................

294

Setările VPN...................................................................................................................................................................................

298

Verificarea manuală a software-ului de securitate..........................................................................................................................

299

Controlul aplicaţiilor de la terţe părţi...............................................................................................................................................

300

Depanare: securitate......................................................................................................................................................................

303

Registrele de servicii şi rapoartele de diagnosticare......................................................................................................................

304

Acceptarea, ştergerea sau restaurarea unui registru de servicii....................................................................................................

304

Rularea unui raport de diagnosticare.............................................................................................................................................

304

Vizualizarea, trimiterea sau ştergerea unui raport de diagnosticare..............................................................................................

304

Setarea unui destinatar implicit pentru rapoartele de diagnosticare..............................................................................................

305

Nu pot rula sau trimite un raport de diagnosticare..........................................................................................................................

305

Vizualizarea numărului versiunii BlackBerry Device Software din dispozitiv..................................................................................

305

Sincronizare....................................................................................................................................................................................

307

Despre sincronizare........................................................................................................................................................................

307

Reconcilierea e-mailurilor prin reţeaua wireless.............................................................................................................................

307

Ştergerea e-mailurilor de pe dispozitiv şi din aplicaţia pentru e-mail de pe computer...................................................................

308

Sincronizarea datelor din organizator prin reţeaua wireless..........................................................................................................

308

Despre conflictele de sincronizare..................................................................................................................................................

308

background image

Gestionarea conflictelor de reconciliere a e-mailului......................................................................................................................

309

Gestionarea conflictelor de sincronizare a datelor.........................................................................................................................

309

Despre realizarea backupului şi restaurarea datelor dispozitivului................................................................................................

309

Golirea dosarului de elemente şterse de pe computer prin intermediul dispozitivului dvs.............................................................

310

Depanare: sincronizare..................................................................................................................................................................

310

Opţiunile de accesibilitate...............................................................................................................................................................

312

Despre opţiunile de accesibilitate...................................................................................................................................................

312

Opţiuni de accesibilitate ecran........................................................................................................................................................

312

Opţiuni audio şi de accesibilitate a telefonului................................................................................................................................

313

Introducerea opţiunilor de accesibilitate.........................................................................................................................................

315

Calculator.......................................................................................................................................................................................

317

Utilizarea calculatorului...................................................................................................................................................................

317

Conversia unei unităţi de măsură...................................................................................................................................................

317

BrickBreaker...................................................................................................................................................................................

318

Despre BrickBreaker......................................................................................................................................................................

318

Capsulele BrickBreaker..................................................................................................................................................................

318

Punctajul BrickBreaker...................................................................................................................................................................

319

Cum se joacă BrickBreaker............................................................................................................................................................

319

Ajustarea volumului........................................................................................................................................................................

319

Setarea vitezei paletei....................................................................................................................................................................

320

Jocul Word Mole.............................................................................................................................................................................

321

Elementele de bază ale jocului Word Mole....................................................................................................................................

321

Jocurile pentru un singur jucător....................................................................................................................................................

322

Jocurile cu mai mulţi jucători..........................................................................................................................................................

323

Depanare: Word Mole....................................................................................................................................................................

324

Glosar.............................................................................................................................................................................................

325

Notificare legală..............................................................................................................................................................................

330