BlackBerry Curve 9330 9300 - Sfaturi: Mărirea duratei de viaţă a bateriei

background image

Sfaturi: Mărirea duratei de viaţă a bateriei

Pentru instrucţiuni complete, faceţi clic pe legăturile de sub Informaţii corelate din partea inferioară.

Setaţi dispozitivul BlackBerry® să pornească şi să se
oprească automat.

Vă puteţi seta dispozitivul să se oprească dacă nu îl
utilizaţi o perioadă îndelungată, de ex., atunci când
dormiţi. Datele pe care le primiţi în timp ce dispozitivul
este închis automat se actualizează la pornirea
dispozitivului.

În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe
pictograma Opţiuni. Faceţi clic pe Dispozitiv > Pornire/
Oprire automată
.

Setaţi iluminarea de fundal să rămână activă pentru o
perioadă mai scurtă de timp şi micşoraţi-i luminozitatea.

În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe
pictograma Opţiuni. Faceţi clic pe Afişare > Afişare
ecran
.

Opriţi conexiunile la reţea pe care nu le utilizaţi.

În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe zona de
conexiuni din partea superioară a ecranului sau faceţi clic
pe pictograma Gestionare conexiuni. Faceţi clic pe o
conexiune la reţea pentru a debifa caseta de validare.

Închideţi aplicaţiile când aţi terminat de lucrat cu acestea.

Când comutaţi de la o aplicaţie la alta, anumite aplicaţii
precum aplicaţia Browser sau Muzică rulează în fundal,
consumând bateria.

Într-o aplicaţie, apăsaţi tasta

> Închidere.

Comutaţi notificările prin vibraţii la notificări sonore sau
notificări prin LED, reduceţi volumul notificărilor sonore
sau selectaţi un ton de apel mai scurt.

Din ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma
Profiluri sunet şi alarmă. Faceţi clic pe Schimbare
sunete şi alerte
.

Ştergerea textului original dintr-un mesaj de răspuns

Când răspundeţi la un mesaj, apăsaţi tasta

>

Ştergere text original.

Dacă dispozitivul dvs. are cameră foto cu bliţ, dezactivaţi
bliţul

În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma
Cameră. Faceţi clic pe pictograma bliţ din partea de jos
a ecranului până la apariţia indicatorului dezactivare bliţ.

Păstraţi contactele bateriei curate.

Menţinând bateria curată, îi prelungiţi durata de viaţă.

La fiecare câteva luni, utilizaţi un pămătuf din bumbac
sau o bucată de pânză uscată pentru a curăţa contactele
metalice ale bateriei şi dispozitivului.

Informaţii înrudite

Ghidul utilizatorului

Alimentare şi baterie

256

background image

Setarea pornirii şi opririi automate a dispozitivului, 255
Setarea opţiunilor pentru iluminarea de fundal, 212
Activarea sau dezactivarea conexiunii la reţea, 233
Schimbarea tonului de apel, notificărilor sau mementourilor, 9
Ştergerea textului original dintr-un mesaj de răspuns, 69

Ghidul utilizatorului

Alimentare şi baterie

257