BlackBerry Curve 9330 9300 - Marcajele din browser

background image

Marcajele din browser

Despre marcajele pentru pagini Web

Puteţi adăuga marcaje pentru paginile Web pe care le vizitaţi frecvent. Când adăugaţi un marcaj, puteţi seta
browserul să verifice periodic actualizările paginii Web. Marcajele pentru paginile Web care au fost actualizate de la
ultima vizitare sunt afişate cu font cursiv.

Adăugarea unui marcaj pentru o pagină Web

1. Într-o pagină Web, apăsaţi tasta

> Adăugare la marcaje.

2. În câmpul Titlu, introduceţi un nume pentru marcaj.
3. În câmpul Dosar, faceţi clic pe dosarul în care doriţi să apară marcajul.
4. Faceţi clic pe Adăugare.

Dacă vizitaţi pagina offline, browserul afişează conţinutul curent la ultima vizualizare a paginii online.

Ghidul utilizatorului

Browser

161

background image

Modificarea sau ştergerea marcajului pentru o pagină Web

1. În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Browser.
2. Apăsaţi tasta

> Marcaje.

3. Evidenţiaţi un marcaj.
4. Apăsaţi tasta

.

• Pentru a modifica un marcaj, faceţi clic pe Editare marcaj. Modificaţi marcajul. Faceţi clic pe Acceptare.
• Pentru a şterge un marcaj, faceţi clic pe Ştergere marcaj.

Trimiterea unui marcaj pentru o pagină Web

1. În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Browser.
2. Apăsaţi tasta

> Marcaje.

3. Evidenţiaţi un marcaj.
4. Apăsaţi tasta

> Trimitere legătură.

5. Faceţi clic pe un tip de mesaj.

Pentru a reveni la browser după trimiterea mesajului, apăsaţi tasta

.

Îndosarierea unui marcaj pentru o pagină Web

1. În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Browser.
2. Apăsaţi tasta

> Marcaje.

3. Evidenţiaţi un marcaj.
4. Apăsaţi tasta

> Mutare.

5. Faceţi clic pe locaţia nouă.

Adăugarea, redenumirea sau ştergerea unui marcaj pentru paginile
Web

1. În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Browser.
2. Apăsaţi tasta

> Marcaje.

3. Evidenţiaţi un dosar cu marcaje.
4. Apăsaţi tasta

.

• Pentru a adăuga un dosar cu marcaje, faceţi clic pe Adăugare subdosar.
• Pentru a redenumi dosarul cu marcaje, faceţi clic pe Redenumire dosar. Introduceţi un nume nou pentru

dosar. Apăsaţi tasta Enter.

• Pentru a şterge un dosar cu marcaje, faceţi clic pe Ştergere dosar.

Ghidul utilizatorului

Browser

162