BlackBerry Curve 9330 9300 - Conversia unei unităţi de măsură

background image

Conversia unei unităţi de măsură

1. În ecranul de întâmpinare sau în dosarul Aplicaţii, faceţi clic pe pictograma Calculator.
2. Introduceţi un număr.
3. Apăsaţi tasta

.

• Pentru a converti numărul din sistemul imperial în cel metric, faceţi clic pe În metric.
• Pentru a converti numărul din sistemul metric în cel imperial, faceţi clic pe Din metric.

4. Faceţi clic pe un tip de conversie.

Ghidul utilizatorului

Calculator

317