BlackBerry Curve 9330 9300 - Elementele de bază ale calendarului

background image

Elementele de bază ale calendarului

Comutarea vizualizărilor calendarului

Puteţi vedea întâlnirile şi şedinţele dvs. într-una din cele patru vizualizări ale calendarului. Vizualizările zilnică,
săptămânală şi a lunii afişează toate întâlnirile şi şedinţele dvs. pentru perioada de timp selectată. Vizualizarea
Agendă afişează toate întâlnirile, şedinţele programate şi timpul liber dintr-o listă.

1. În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Calendar.
2. Apăsaţi tasta

. > Vizualizare.

3. Faceţi clic pe o vizualizare.

Deplasarea la o dată specifică din calendar

1. În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Calendar.
2. Apăsaţi tasta

.

• Pentru a vă deplasa la o anumită dată, faceţi clic pe Deplasare la data.
• Pentru a vă deplasa la data curentă, faceţi clic pe Du-te la Astăzi.

Programarea unei şedinţe sau a unei întâlniri

Pentru a invita persoane la o şedinţă, contul de e-mail de serviciu trebuie să utilizeze BlackBerry® Enterprise Server
care acceptă această caracteristică.

1. În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Calendar.
2. Apăsaţi tasta

> Întâlnire nouă.

3. Introduceţi informaţiile despre şedinţă sau despre întâlnire.

• Pentru a invita persoane la o şedinţă, apăsaţi tasta

> Invitare participant. Faceţi clic pe un participant.

4. Efectuaţi una din următoarele acţiuni:

• Pentru a trimite invitaţia la şedinţă persoanelor pe care le-aţi invitat, apăsaţi tasta

> Trimitere.

• Pentru a salva o întâlnire, apăsaţi tasta

> Salvare.

Informaţii înrudite

Oprirea dispozitivului, 255
Oprirea dispozitivului, 255
Nu pot programa întâlniri care se întind pe mai multe zile, 180
Nu pot seta unele câmpuri când programez întâlniri, 181

Ghidul utilizatorului

Calendar

171

background image

Setarea unei alarme în calendar

Puteţi seta declanşarea unei alarme în calendar în zile şi la ore programate. Programarea alarmelor în calendar nu
modifică alarma obişnuită din aplicaţia Ceas. Deoarece setările pentru tonul de alarmă sunt partajate de alarmele din
aplicaţia Calendar şi din aplicaţia Ceas, modificările setărilor pentru tonul de alarmă vor afecta alarmele din ambele
aplicaţii.

1. În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Calendar.
2. Apăsaţi tasta

. > Alarmă nouă.

3. Introduceţi informaţiile despre alarmă.
4. Dacă doriţi ca alarma să se repete, modificaţi câmpul Recurenţă.
5. Apăsaţi tasta

> Salvare.

Comutarea calendarelor

Dacă dispozitivul BlackBerry® este asociat cu mai multe conturi de e-mail, pe dispozitivul dvs. puteţi avea calendare
multiple. Dacă pe dispozitiv există calendare multiple, puteţi programa şi administra întâlnirile şi şedinţele din fiecare
calendar. Pentru informaţii suplimentare, contactaţi furnizorul de servicii wireless.

1. În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Calendar.
2. Apăsaţi tasta

. > Selectare calendar.

3. Faceţi clic pe un calendar.