BlackBerry Curve 9330 9300 - Opţiunile pentru calendar

background image

Opţiunile pentru calendar

Schimbarea modului de afişare a calendarului

1. În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Calendar.
2. Apăsaţi tasta

> Opţiuni > Afişare calendar şi acţiuni.

• Pentru a schimba vizualizarea implicită, modificaţi câmpul Vizualizare iniţială.
• Pentru a modifica ora de începere şi de terminare a zilelor, modificaţi câmpul Începutul zilei şi câmpurile

Sfârşitul zilei.

• Pentru a schimba ziua care este afişată ca prima zi a săptămânii în vizualizarea săptămânală, modificaţi

câmpul Prima zi a săptămânii.

• Pentru a ascunde timpul liber în vizualizarea Agendă, debifaţi caseta de validare Afişare timp liber în

vizualizare Agendă.

Ghidul utilizatorului

Calendar

178

background image

3. Apăsaţi tasta

> Salvare.

Modificarea opţiunilor pentru mementouri

1. În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Calendar.
2. Apăsaţi tasta

> Opţiuni > Afişare calendar şi acţiuni.

• Pentru modificarea timpului de amânare a mementourilor, modificaţi câmpul Amânare.
• Pentru a modifica timpul implicit al mementourilor pentru intrările din calendar, modificaţi câmpul Memento

implicit.

3. Apăsaţi tasta

> Salvare.

Informaţii înrudite

Oprirea dispozitivului, 255

Modificarea opţiunilor pentru calendare multiple

1. În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Calendar.
2. Apăsaţi tasta

> Opţiuni.

3. Faceţi clic pe un calendar.

• Pentru a modifica culoarea utilizată pentru întâlnirile din calendar, modificaţi câmpul Culoare întâlnire.
• Pentru a seta calendarul să vă reamintească sau nu de întâlniri, bifaţi sau debifaţi caseta de validare Afişare

mementouri.

4. Apăsaţi tasta

> Salvare.

Schimbarea calendarului implicit

Schimbarea calendarului implicit modifică adresa de e-mail de la care sunt trimise invitaţiile pentru şedinţă.

1. În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe pictograma Opţiuni.
2. Faceţi clic pe Dispozitiv > Setări avansate de sistem > Servicii implicite.
3. Modificaţi câmpul Calendar (CICAL).
4. Apăsaţi tasta

> Salvare.

Modificarea perioadei de memorare a intrărilor din calendar pe
dispozitiv

1. În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Calendar.
2. Apăsaţi tasta

> Opţiuni > Afişare calendar şi acţiuni.

3. Modificaţi câmpul Păstrare întâlniri.
4. Apăsaţi tasta

> Salvare.

Dispozitivul BlackBerry® şterge intrările din calendar care sunt mai vechi decât numărul de zile pe care l-aţi setat.

Ghidul utilizatorului

Calendar

179

background image

Afişarea sarcinilor în calendar

1. În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Calendar.
2. Apăsaţi tasta

> Opţiuni > Afişare calendar şi acţiuni.

3. Bifaţi caseta de validare Afişare sarcini.
4. Apăsaţi tasta

> Salvare.