BlackBerry Curve 9330 9300 - Liste de distribuţie personale

background image

Liste de distribuţie personale

Crearea unei liste de distribuţie personale

Puteţi să utilizaţi liste de distribuţie personală când trimiteţi mesaje de e-mail, mesaje PIN sau mesaje text. Listele de
distribuţie personale pe care le creaţi cu dispozitivul BlackBerry® nu sunt afişate în aplicaţia pentru e-mail de pe
computer.

1. În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Contacte.
2. Apăsaţi tasta

> Grup nou.

3. Introduceţi un nume pentru lista de distribuţie personală.
4. Apăsaţi tasta

> Adăugare membru.

5. Faceţi clic pe un contact.
6. Pentru a adăuga alt contact, repetaţi paşii 4 - 5.
7. Apăsaţi tasta

> Salvare grup.

Modificarea sau ştergerea unei liste de distribuţie personale

1. În ecranul de întâmpinare, faceţi clic pe pictograma Contacte.

Ghidul utilizatorului

Contacte

187

background image

2. Evidenţiaţi o listă de distribuţie personală.
3. Apăsaţi tasta

.

• Pentru a modifica o listă de distribuţie personală, faceţi clic pe Editare grup. Faceţi clic pe un contact. Faceţi

clic pe Adăugare membru, Schimbare membru sau Ştergere membru. Apăsaţi tasta

> Salvare grup.

• Pentru a şterge o listă de distribuţie personală, faceţi clic pe Ştergere grup > Ştergere.

Notă: Când ştergeţi un contact dintr-o listă de distribuţie personală, contactul rămâne în lista de contacte.