BlackBerry Curve 9330 9300 - Gestionarea fişierelor şi a ataşamentelor

background image

Gestionarea fişierelor şi a ataşamentelor

Vizualizarea proprietăţilor unui fişier

Puteţi vizualiza dimensiunea, autorul, data publicării şi alte proprietăţi ale unui fişier.
1. În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe pictograma Media sau pe pictograma Fişiere.
2. Găsiţi şi evidenţiaţi un fişier.
3. Apăsaţi tasta

> Proprietăţi.

Mutarea, redenumirea sau ştergerea unui fişier

1. În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe pictograma Media sau pe pictograma Fişiere.
2. Găsiţi şi evidenţiaţi un fişier.
3. Apăsaţi tasta

.

• Pentru a muta un fişier, faceţi clic pe Decupare. Navigaţi la o locaţie. Faceţi clic pe Lipire.
• Pentru a redenumi un fişier, faceţi clic pe Redenumire. Introduceţi un nume pentru fişier. Faceţi clic pe

Salvare.

• Pentru a şterge un fişier, faceţi clic pe Ştergere.

Deschiderea unui fişier .pdf protejat prin parolă

Pentru a efectua această sarcină, contul dvs. de e-mail trebuie să utilizeze serviciul BlackBerry® Internet Service
sau un server BlackBerry® Enterprise Server care acceptă această caracteristică. Pentru informaţii suplimentare,
contactaţi furnizorul de servicii wireless sau administratorul.
1. Într-un fişier .pdf, când apare mesajul „Document protejat cu parolă”, apăsaţi tasta

.

2. Apăsaţi tasta

> Parolă.

3. Introduceţi parola.
4. Apăsaţi tasta de pe tastatură.
5. Apăsaţi tasta

> Recuperare > Da.

Vizualizarea modificărilor urmărite într-un document

Într-un document, apăsaţi tasta

> Afişare schimbări.

Pentru a ascunde schimbările urmărite, apăsaţi tasta

> Ascundere schimbări.

Ghidul utilizatorului

Fişiere

123

background image

Vizualizarea cuprinsului unui document

În funcţie de tipul documentului, este posibil să nu puteţi vizualiza cuprinsul.

Într-un document, apăsaţi tasta

> Cuprins.

Pentru a vă deplasa la un anumit titlu, faceţi clic pe titlul respectiv. Faceţi clic pe Salt.

Deplasarea într-o foaie de calcul

Într-o foaie de calcul, apăsaţi tasta

.

• Pentru a vă deplasa la o anumită celulă, faceţi clic pe Deplasare la celulă. Introduceţi coordonatele celulei.

Apăsaţi tasta de pe tastatură.

• Pentru a comuta între foile de lucru, faceţi clic pe Foaia următoare sau pe Foaie anterioară.
• Pentru a vizualiza o listă de foi de lucru, faceţi clic pe Cuprins.
• Pentru a vă deplasa la o foaie de lucru specifică, faceţi clic pe Cuprins. Faceţi clic pe o foaie de lucru. Faceţi

clic pe Vizualizare.

Vizualizarea conţinutului unei celule

Într-o foaie de calcul, faceţi clic pe o celulă.

Schimbarea dimensiunii unei coloane

Într-o foaie de calcul, efectuaţi una dintre următoarele:

• Pentru a schimba dimensiunea unei coloane, faceţi clic pe eticheta coloanei. Faceţi clic pe o dimensiune.
• Pentru a vizualiza tot textul dintr-o coloană, faceţi clic pe eticheta coloanei. Faceţi clic pe Potrivire.
• Pentru a schimba dimensiunea tuturor coloanelor din foaia de calcul, faceţi clic pe eticheta de coloană

nemarcată din colţul din stânga-sus al foii de calcul. Faceţi clic pe o dimensiune.

• Pentru a schimba dimensiunea coloanei pentru toate foile de calcul, apăsaţi tasta

> Opţiuni. Modificaţi

câmpul Lăţime coloană. Apăsaţi tasta

> Salvare.

Setarea opţiunilor de afişare a unei foi de calcul

1. Într-o foaie de calcul, apăsaţi tasta

> Opţiuni.

• Pentru a vizualiza liniile de grilă din foaia de calcul, modificaţi câmpul Afişare linii de grilă la Da.
• Pentru a eticheta rândurile foii de calcul cu numere şi coloanele cu litere, modificaţi câmpul Afişare etichete

la Da.

2. Apăsaţi tasta

> Salvare.

Ghidul utilizatorului

Fişiere

124

background image

Deplasarea între pagini într-un fişier .tif cu mai multe pagini

Într-un fişier .tif cu mai multe pagini, apăsaţi tasta

.

• Pentru a vizualiza o listă de pagini dintr-un fişier .tif cu mai multe pagini, faceţi clic pe Cuprins.
• Pentru a vă deplasa la o pagină specifică dintr-un fişier .tif cu mai multe pagini, faceţi clic pe Cuprins. Faceţi

clic pe o pagină. Faceţi clic pe Vizualizare.

• Pentru a comuta între pagini într-un fişier .tif cu mai multe pagini, faceţi clic pe Pagina următoare sau Pagina

anterioară.

Comutarea vizualizărilor de prezentare

Într-o prezentare, apăsaţi tasta

.

• Pentru a vizualiza numai text, faceţi clic pe Vizualizare text.
• Pentru a vizualiza text şi diapozitive, faceţi clic pe Vizualizare ambele.

Pentru a vizualiza prezentarea în formatul său original, faceţi clic pe Vizualizare diapozitive.

Comutarea diapozitivelor

Într-o prezentare, apăsaţi tasta

> Următorul diapozitiv sau Diapozitivul anterior.

Rotirea, mărirea sau micşorarea unui diapozitiv

Când vizualizaţi o prezentare de diapozitive, apăsaţi tasta

.

• Pentru a roti un diapozitiv, faceţi clic pe Rotire.
• Pentru a mări sau a micşora un diapozitiv, faceţi clic pe Mărire sau Micşorare.
• Pentru a reveni la dimensiunea iniţială a diapozitivului, apăsaţi tasta

> Potrivire pe ecran.

Salvarea unui diapozitiv

1. Când vizualizaţi o prezentare de diapozitive, apăsaţi tasta

> Salvare diapozitiv.

2. Introduceţi un nume pentru fişier.
3. Faceţi clic pe Salvare.