BlackBerry Curve 9330 9300 - Nu pot rula sau trimite un raport de diagnosticare

background image

Nu pot rula sau trimite un raport de diagnosticare

Încercaţi să efectuaţi următoarele acţiuni:

Încercaţi să rulaţi din nou raportul de diagnosticare. În raportul de diagnosticare, apăsaţi tasta

> Repetare

toţi paşii.

Verificaţi dacă dispozitivul BlackBerry® este conectat la reţeaua wireless.

Dacă nu puteţi trimite raportul de diagnosticare către o adresă de e-mail, încercaţi să îl trimiteţi către un cod PIN.
În acelaşi mod, dacă nu puteţi trimite raportul de diagnosticare către un cod PIN, încercaţi să îl trimiteţi către o
adresă de e-mail.