BlackBerry Curve 9330 9300 - Crearea unei categorii de contacte, sarcini sau mementouri

background image

Crearea unei categorii de contacte, sarcini sau mementouri

Puteţi crea categorii pentru a organiza elementele din aplicaţia pentru contacte, sarcini şi MemoPad.
1. În ecranul de întâmpinare sau în dosarul Aplicaţii, faceţi clic pe pictograma Contacte, pictograma Sarcini sau

pictograma MemoPad.

2. Apăsaţi tasta

> Filtru.

3. Apăsaţi tasta

> Nou.

4. Introduceţi un nume pentru categorie.
5. Apăsaţi tasta .

Pentru a şterge o categorie, evidenţiaţi categoria. Apăsaţi tasta

> Ştergere.