BlackBerry Curve 9330 9300 - Scurtături pentru mesaje

background image

Scurtături pentru mesaje

În funcţie de limba utilizată pentru introducerea textului, este posibil ca unele scurtături să nu fie disponibile.

Într-un mesaj

Răspunsul la un mesaj

Apăsaţi R

Răspuns către toţi într-un mesaj de e-mail sau mesaj PIN Apăsaţi L

Ghidul utilizatorului

Scurtături

34

background image

Redirecţionarea unui mesaj

Apăsaţi F

Arhivarea unui mesaj de e-mail

Apăsaţi I

Vizualizarea sau ascunderea unei adrese de e-mail a
unui contact

Evidenţiaţi contactul în câmpul Către sau De la. Apăsaţi
Q.

Deplasare la ultima poziţie a cursorului după ce aţi închis
şi redeschis un mesaj de e-mail sau un mesaj PIN primit

Apăsaţi G

Deplasare la următorul mesaj

Apăsaţi N

Deplasare la mesajul anterior

Apăsaţi P

În inboxul dvs. de mesaje

Deschiderea unui mesaj

Apăsaţi tasta .

Redactarea unui mesaj dintr-un inbox de mesaje

Apăsaţi C

Marcarea unui mesaj ca deschis sau nedeschis

Apăsaţi tastele Alt şi U.

Adăugarea unui semnalizator la un mesaj

Apăsaţi W

Vizualizarea tuturor mesajelor marcate

Apăsaţi tastele Alt şi F.

Vizualizarea mesajelor şi a jurnalelor de apeluri primite

Apăsaţi tastele Alt şi I.

Vizualizarea mesajelor trimise

Apăsaţi tastele Alt şi O.

Vizualizarea mesajelor vocale

Apăsaţi tastele Alt şi V.

Vizualizarea mesajelor text

Apăsaţi tastele Alt şi S.

Vizualizarea jurnalelor de apeluri

Apăsaţi tastele Alt şi P.

Vizualizarea tuturor mesajelor

Apăsaţi tasta

.

Deplasarea în inboxul de mesaje

Deplasarea în sus cu un ecran

Apăsaţi tasta Shift şi tasta Spaţiu.

Deplasarea în jos cu un ecran

Apăsaţi tasta Spaţiu.

Deplasarea în partea superioară a unui inbox de mesaje Apăsaţi T
Deplasarea în partea inferioară a unui inbox de mesaje

Apăsaţi B

Deplasare la următorul element nedeschis

Apăsaţi U

Deplasare la următorul mesaj corelat

Apăsaţi J

Deplasare la mesajul anterior corelat

Apăsaţi K

Ghidul utilizatorului

Scurtături

35