BlackBerry Curve 9330 9300 - Aplicaţia de stocare a parolelor

background image

Aplicaţia de stocare a parolelor

Despre aplicaţia de stocare a parolelor

Utilizaţi aplicaţia de stocare a parolelor pentru a stoca toate parolele într-un singur loc. Aplicaţia de stocare a
parolelor este proiectată pentru a proteja parolele dvs. printr-o parolă a aplicaţiei de stocare a parolelor. La
introducerea acestei parole, aplicaţia de stocare a parolelor decriptează parolele dvs.

Puteţi utiliza aplicaţia de stocare a parolelor şi pentru a genera parole aleatoare care să conţină cifre, litere şi
simboluri.

Schimbarea unei parole din aplicaţia de stocare a parolelor

1. În ecranul de întâmpinare sau în dosarul Aplicaţii, faceţi clic pe pictograma Administrator parole.
2. Evidenţiaţi o parolă.
3. Apăsaţi tasta

> Deschidere.

4. Modificaţi informaţiile parolei.
5. Apăsaţi tasta

> Salvare.

Adăugarea unei parole în aplicaţia de stocare a parolelor

1. În ecranul de întâmpinare sau în dosarul Aplicaţii, faceţi clic pe pictograma Aplicaţie de stocare a parolelor.
2. Apăsaţi tasta

> Nou.

3. Introduceţi informaţiile despre parolă.
4. Apăsaţi tasta

> Salvare.

Generarea unei parole aleatorii

1. În ecranul de întâmpinare sau în dosarul Aplicaţii, faceţi clic pe pictograma Administrator parole.
2. Apăsaţi tasta

> Nou.

3. Apăsaţi tasta

> Parolă aleatorie.

Ghidul utilizatorului

Securitate

272

background image

4. Apăsaţi tasta

> Salvare.

Setarea criteriilor pentru parolele generate aleatoriu

1. În ecranul de întâmpinare sau în dosarul Aplicaţii, faceţi clic pe pictograma Administrator parole.
2. Apăsaţi tasta

> Opţiuni.

3. Setaţi câmpurile parolei generate aleatoriu.
4. Apăsaţi tasta

> Salvare.

Schimbarea parolei aplicaţiei de stocare a parolelor

1. În ecranul de întâmpinare sau în dosarul Aplicaţii, faceţi clic pe pictograma Administrator parole.
2. Apăsaţi tasta

> Schimbare parolă.

Ştergerea unei parole din aplicaţia de stocare a parolelor

1. În ecranul de întâmpinare sau în dosarul Aplicaţii, faceţi clic pe pictograma Administrator parole.
2. Evidenţiaţi o parolă.
3. Apăsaţi tasta

> Ştergere.

Copierea unei parole

1. În ecranul de întâmpinare sau în dosarul Aplicaţii, faceţi clic pe pictograma Administrator parole.
2. Evidenţiaţi o parolă.
3. Apăsaţi tasta

> Copiere nume de utilizator sau Copiere parolă.

Pentru a goli clipboardul, apăsaţi tasta

> Golire clipboard.

Notă: Parolele nu sunt criptate când se află în clipboard.

Împiedicarea copierii parolei

1. În ecranul de întâmpinare sau în dosarul Aplicaţii, faceţi clic pe pictograma Administrator parole.
2. Apăsaţi tasta

> Opţiuni.

3. Debifaţi caseta de validare Acceptare copiere în clipboard.
4. Apăsaţi tasta

> Salvare.

Setarea unei limite pentru numărul de încercări de introducere a
parolei în aplicaţia de stocare a parolelor

1. În ecranul de întâmpinare sau în dosarul Aplicaţii, faceţi clic pe pictograma Administrator parole.
2. Apăsaţi tasta

> Opţiuni.

3. Setaţi câmpul Încercări parolă.

Ghidul utilizatorului

Securitate

273

background image

4. Apăsaţi tasta

> Salvare.

Ascunderea parolelor în aplicaţia de stocare a parolelor

1. În ecranul de întâmpinare sau în dosarul Aplicaţii, faceţi clic pe pictograma Administrator parole.
2. Apăsaţi tasta

> Opţiuni.

3. Debifaţi caseta de validare Afişare parolă.
4. Apăsaţi tasta

> Salvare.

Pentru a afişa din nou parolele din aplicaţia de stocare a parolelor, bifaţi caseta de validare Afişare parolă.