BlackBerry Curve 9330 9300 - Setările VPN

background image

Setările VPN

În funcţie de opţiunile pe care administratorul le-a setat pentru dvs., este posibil ca această caracteristică să nu fie
acceptată.

Despre profilurile VPN

Un profil VPN conţine informaţiile necesare pentru conectarea la reţeaua organizaţiei dvs. prin VPN. În funcţie de
organizaţia dvs., puteţi avea mai multe profiluri VPN pe dispozitivul BlackBerry®. Pentru mai multe informaţii despre
profilurile VPN, contactaţi administratorul.

Conectarea la VPN

Contul dvs. de e-mail trebuie să utilizeze un server BlackBerry® Enterprise Server care să accepte această
caracteristică. Pentru informaţii suplimentare, contactaţi administratorul.

Dacă utilizaţi un simbol software pentru a vă conecta la VPN, acesta trebuie să fie pe dispozitivul dvs., iar
informaţiile despre simbolul software care apar în profilul VPN trebuie să fie corecte.

1. În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe pictograma Opţiuni.
2. Faceţi clic pe Securitate > Setări de securitate avansate > VPN.
3. Pentru a vă conecta la reţeaua organizaţiei dvs., faceţi clic pe Conectare.

Modificarea numelui de utilizator şi parolei pentru un profil VPN

1. În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe pictograma Opţiuni.
2. Faceţi clic pe Securitate > Setări de securitate avansate > VPN.
3. Evidenţiaţi un profil VPN.
4. Apăsaţi tasta

> Editare.

5. În câmpul Nume de utilizator, introduceţi un nume de utilizator nou.
6. În câmpul Parolă, introduceţi o parolă nouă.
7. Apăsaţi tasta

> Salvare.

Ghidul utilizatorului

Securitate

298

background image

Despre simbolurile software

S-ar putea să aveţi nevoie de un simbol software pentru a vă conecta la VPN. Un simbol software include un cod de
simbol pe care dispozitivul îl regenerează periodic şi un cod PIN. Pentru mai multe informaţii despre simbolurile
software, contactaţi administratorul.

Modificarea simbolului software pentru un profil VPN

Pentru a efectua această sarcină, simbolul software pe care doriţi să îl utilizaţi trebuie să fie instalat pe dispozitivul
BlackBerry®. Pentru informaţii suplimentare, contactaţi administratorul.

1. În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe pictograma Opţiuni.
2. Faceţi clic pe Securitate > Setări de securitate avansate > VPN.
3. Evidenţiaţi un profil VPN.
4. Apăsaţi tasta

> Editare.

5. Modificaţi câmpul Număr serial simbol software.
6. Apăsaţi tasta

> Salvare.

Modificarea codului PIN al unui simbol software din dispozitiv

1. În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe pictograma Opţiuni.
2. Faceţi clic pe Securitate > Setări de securitate avansate > Simboluri software.
3. Faceţi clic pe un simbol software > Specificare PIN.