BlackBerry Curve 9330 9300 - Apelarea rapidă

background image

Apelarea rapidă

Configurarea apelării rapide a unui contact

1. Din ecranul de întâmpinare, apăsaţi tasta Trimitere.
2. Apăsaţi tasta

> Vizualizare > Listă apelare rapidă.

3. În lista Numere de apelare rapidă, faceţi clic pe o tastă nealocată.
4. Faceţi clic pe un contact.
5. Dacă este necesar, faceţi clic pe un număr de telefon pentru contact.

Pentru a efectua un apel utilizând apelarea rapidă, din aplicaţia telefonică, ecranul de întâmpinare, un mesaj sau o
listă de mesaje, ţineţi apăsată tasta pe care aţi alocat-o contactului.

Modificarea contactului alocat unei taste de apelare rapidă

1. Din ecranul de întâmpinare, apăsaţi tasta

.

2. Apăsaţi tasta

> Vizualizare > Listă apelare rapidă.

3. Evidenţiaţi un contact sau un număr de telefon.
4. Apăsaţi tasta

.

• Pentru a schimba un contact alocat unei taste de apelare rapidă, faceţi clic pe Editare. Faceţi clic pe un

contact nou.

• Pentru a aloca contactul unei alte taste de apelare rapidă, faceţi clic pe Deplasare. În lista Numere de

apelare rapidă, faceţi clic pe o tastă de apelare rapidă nouă.

• Pentru a şterge contactul din Numere de apelare rapidă, faceţi clic pe Ştergere.

Ghidul utilizatorului

Telefon

48