BlackBerry Curve 9330 9300 - Apelul în aşteptare, redirecţionarea apelurilor şi blocarea apelului

background image

Apelul în aşteptare, redirecţionarea apelurilor şi blocarea
apelului

Activarea apelului în aşteptare

Pentru a efectua această sarcină, furnizorul de servicii wireless trebuie să configureze cartela SIM sau dispozitivul
BlackBerry® pentru acest serviciu.

1. Din ecranul de întâmpinare, apăsaţi tasta

.

2. Apăsaţi tasta

> Opţiuni > Apel în aşteptare.

3. Bifaţi caseta de validare Activat.
4. Apăsaţi tasta

> Salvare.

Pentru a dezactiva apelul în aşteptare, debifaţi caseta de validare Activat.

Despre redirecţionarea apelurilor

În funcţie de furnizorul dvs. de servicii wireless, este posibil ca unul sau mai multe numere de redirecţionare a
apelurilor să fie deja disponibile pe cartela SIM sau în dispozitivul BlackBerry®. Este posibil să nu puteţi să modificaţi
sau să ştergeţi aceste numere de telefon sau să adăugaţi altele noi.

Pentru informaţii suplimentare, contactaţi furnizorul de servicii wireless.

Redirecţionarea apelurilor

Pentru a efectua această sarcină, furnizorul de servicii wireless trebuie să configureze cartela SIM sau dispozitivul
BlackBerry® pentru acest serviciu.

1. Din ecranul de întâmpinare, apăsaţi tasta

.

2. Apăsaţi tasta

> Opţiuni > Redirecţionare apel.

• Pentru a redirecţiona toate apelurile către un număr de redirecţionare a apelurilor, schimbaţi câmpul

Redirecţionare apeluri la Întotdeauna. Schimbaţi câmpul Redirecţionarea tuturor apelurilor într-un număr
de redirecţionare a apelurilor.

• Pentru a redirecţiona numai apelurile nepreluate, schimbaţi câmpul Redirecţionare apeluri la Condiţionat.

Schimbaţi câmpurile Dacă este ocupat, Dacă nu există răspuns şi Dacă nu poate fi contactat într-un
număr de redirecţionare a apelurilor.

3. Apăsaţi tasta

> Salvare.

Setările de redirecţionare a apelului se aplică tuturor apelurilor primite ulterioare, până când schimbaţi din nou
setările.

Ghidul utilizatorului

Telefon

49

background image

Pentru a dezactiva redirecţionarea apelurilor, schimbaţi câmpul Redirecţionare apeluri la Niciodată.

Adăugarea, modificarea sau ştergerea unui număr de redirecţionare a
apelurilor

Pentru a efectua această sarcină, furnizorul de servicii wireless trebuie să configureze cartela SIM sau dispozitivul
BlackBerry® pentru acest serviciu.

1. Din ecranul de întâmpinare, apăsaţi tasta Trimitere.
2. Apăsaţi tasta

> Opţiuni > Redirecţionare apel.

3. Apăsaţi tasta

.

• Pentru a adăuga un număr de redirecţionare a apelurilor, faceţi clic pe Număr nou. Introduceţi un număr de

telefon. Apăsaţi tasta de pe tastatură.

• Pentru a modifica un număr de redirecţionare a apelurilor, faceţi clic pe Editare numere. Evidenţiaţi un număr

de telefon. Apăsaţi tasta

> Editare. Schimbaţi numărul de telefon. Apăsaţi tasta de pe tastatură.

• Pentru a şterge un număr de redirecţionare a apelurilor, faceţi clic pe Editare numere. Faceţi clic pe un

număr de telefon. Faceţi clic pe Ştergere.

4. Apăsaţi tasta

> Închidere.

Despre blocarea apelurilor

Caracteristica de apelare blocată vă permite să blocaţi toate apelurile primite sau să blocaţi apelurile primite numai
când vă aflaţi în roaming. De asemenea, puteţi bloca toate apelurile efectuate şi toate apelurile internaţionale
efectuate sau puteţi bloca numai apelurile internaţionale efectuate când vă aflaţi în roaming.

Pentru a utiliza caracteristica de apelare blocată, dispozitivul dvs. BlackBerry® trebuie să utilizeze o cartelă SIM, iar
furnizorul de servicii wireless trebuie să vă configureze cartela SIM pentru acest serviciu şi să vă furnizeze o parolă
pentru blocarea apelurilor. În funcţie de furnizorul de servicii wireless şi de reţeaua wireless, este posibil ca această
caracteristică să nu fie acceptată.

Blocarea apelurilor

Pentru a efectua această sarcină, dispozitivul dvs. BlackBerry® trebuie să utilizeze o cartelă SIM, iar furnizorul de
servicii wireless trebuie să vă configureze cartela SIM pentru acest serviciu şi să vă furnizeze o parolă de blocare a
apelurilor.

1. Din ecranul de întâmpinare, apăsaţi tasta

.

2. Apăsaţi tasta

> Opţiuni > Oprire apeluri.

3. Evidenţiaţi o opţiune de blocare a apelurilor.
4. Apăsaţi tasta

> Activare.

5. Introduceţi parola dvs. de blocare a apelurilor.

Ghidul utilizatorului

Telefon

50

background image

Pentru a dezactiva blocarea apelurilor, evidenţiaţi o opţiune de blocare a apelurilor. Apăsaţi tasta

>

Dezactivare.

Schimbarea parolei de blocare a apelurilor

1. Din ecranul de întâmpinare, apăsaţi tasta

.

2. Apăsaţi tasta

> Opţiuni > Oprire apeluri.

3. Apăsaţi tasta

> Schimbare parolă.