Hỗ trợ BlackBerry Curve 9330 9300

background image

BlackBerry Curve Series

BlackBerry Curve 9300/9330
Smartphones

Hướng Dẫn Sử Dụng

Phiên bản: 6.0

Để tìm hướng dẫn sử dụng mới nhất, vui lòng tới trang web www.blackberry.com/docs/smartphones.

background image

SWDT643442-941426-0127010333-041

background image

Nhận xét

Trợ giúp Nhanh..............................................................................................................................................................................

9

10 Điều muốn biết nhất..................................................................................................................................................................

9

Tìm hiểu về chiếc điện thoại thông minh của bạn..........................................................................................................................

13

Mẹo.................................................................................................................................................................................................

20

Biến điện thoại trở thành của riêng bạn.........................................................................................................................................

26

Phím tắt..........................................................................................................................................................................................

33

Phím tắt điện thoại..........................................................................................................................................................................

33

Phím tắt tin nhắn............................................................................................................................................................................

33

Phím tắt tập tin và phần đính kèm..................................................................................................................................................

34

Phím tắt nhập văn bản...................................................................................................................................................................

35

Phím tắt media...............................................................................................................................................................................

36

Phím tắt trình duyệt........................................................................................................................................................................

37

Phím tắt lịch....................................................................................................................................................................................

38

Phím tắt tìm kiếm............................................................................................................................................................................

39

Phím tắt bản đồ..............................................................................................................................................................................

39

Gỡ rối: Phím tắt..............................................................................................................................................................................

40

Điện thoại.......................................................................................................................................................................................

41

Những thông tin cơ bản về điện thoại............................................................................................................................................

41

Cuộc gọi khẩn cấp..........................................................................................................................................................................

44

Âm lượng........................................................................................................................................................................................

44

Thư thoại........................................................................................................................................................................................

45

Quay số nhanh...............................................................................................................................................................................

47

Chờ, chuyển tiếp và chặn cuộc gọi................................................................................................................................................

47

Quay số ấn định và quay số thông minh........................................................................................................................................

49

Cuộc gọi hội nghị............................................................................................................................................................................

51

Nhật ký cuộc gọi.............................................................................................................................................................................

53

Nhiều số điện thoại.........................................................................................................................................................................

54

Tùy chọn điện thoại........................................................................................................................................................................

55

Phím tắt điện thoại..........................................................................................................................................................................

57

Gỡ rối: Điện thoại...........................................................................................................................................................................

58

Lệnh thoại.......................................................................................................................................................................................

61

Thực hiện một thao tác bằng lệnh thoại.........................................................................................................................................

61

Lệnh thoại khả dụng.......................................................................................................................................................................

61

Thay đổi ngôn ngữ cho lệnh thoại..................................................................................................................................................

62

Tắt danh sách lựa chọn cho lệnh thoại..........................................................................................................................................

62

Thay đổi các tùy chọn cho lời nhắc thoại.......................................................................................................................................

62

Cải thiện khả năng nhận dạng giọng nói........................................................................................................................................

63

background image

Gỡ rối: Quay số bằng giọng nói.....................................................................................................................................................

63

Tin nhắn..........................................................................................................................................................................................

64

Email...............................................................................................................................................................................................

64

Tin nhắn PIN...................................................................................................................................................................................

80

Tin nhắn văn bản............................................................................................................................................................................

85

Tùy Chọn Bảo Mật cho tin nhắn.....................................................................................................................................................

93

Phần Đính Kèm..............................................................................................................................................................................

94

Tin nhắn được bảo vệ bởi S/MIME................................................................................................................................................

97

Tin nhắn được mã hóa tự nhiên của IBM Lotus Notes..................................................................................................................

103

PGP tin nhắn được bảo vệ bởi.......................................................................................................................................................

104

Phím tắt tin nhắn............................................................................................................................................................................

110

Phím tắt tập tin và phần đính kèm..................................................................................................................................................

111

Gỡ rối: Tin nhắn.............................................................................................................................................................................

112

Tập tin.............................................................................................................................................................................................

118

Thông tin cơ bản về tập tin.............................................................................................................................................................

118

Quản lý tập tin và phần đính kèm...................................................................................................................................................

120

Phím tắt tập tin và phần đính kèm..................................................................................................................................................

123

Gỡ rối: Phần đính kèm...................................................................................................................................................................

124

Media..............................................................................................................................................................................................

125

Nhạc...............................................................................................................................................................................................

125

Podcast...........................................................................................................................................................................................

128

Video..............................................................................................................................................................................................

130

Máy quay........................................................................................................................................................................................

131

Máy ảnh..........................................................................................................................................................................................

132

Ảnh.................................................................................................................................................................................................

135

Ghi chú thoại..................................................................................................................................................................................

137

Nhạc Chuông..................................................................................................................................................................................

138

Lưu trữ media.................................................................................................................................................................................

140

Chuyển và tải về các tập tin media.................................................................................................................................................

143

Các định dạng tập tin video và âm thanh được hỗ trợ...................................................................................................................

145

Phím tắt media...............................................................................................................................................................................

146

Gỡ rối: Media..................................................................................................................................................................................

147

Nhạc chuông, âm thanh và cảnh báo.............................................................................................................................................

150

Giới thiệu về nhạc chuông, âm thanh và cảnh báo........................................................................................................................

150

Thay đổi nhạc chuông, thông báo, hoặc nhắc nhở........................................................................................................................

150

Thêm cấu hình tùy chỉnh................................................................................................................................................................

151

Thêm một cảnh báo số liên lạc.......................................................................................................................................................

151

Tắt tiếng điện thoại.........................................................................................................................................................................

151

background image

Đèn LED nhấp nháy.......................................................................................................................................................................

152

Thay đổi các tùy chọn thông báo báo thức....................................................................................................................................

152

Bật âm thanh sự kiện.....................................................................................................................................................................

153

Gỡ rối: Nhạc chuông, âm thanh và cảnh báo.................................................................................................................................

153

Trình Duyệt.....................................................................................................................................................................................

154

Những thông tin cơ bản về trình duyệt...........................................................................................................................................

154

Chỉ mục trình duyệt........................................................................................................................................................................

157

Nguồn cấp dữ liệu RSS..................................................................................................................................................................

159

Tùy chọn trình duyệt.......................................................................................................................................................................

159

Bảo mật trình duyệt........................................................................................................................................................................

162

Tin nhắn phát rộng của trình duyệt.................................................................................................................................................

163

Phím tắt trình duyệt........................................................................................................................................................................

164

Gỡ rối: Trình Duyệt.........................................................................................................................................................................

165

Lịch.................................................................................................................................................................................................

167

Thông tin cơ bản về lịch.................................................................................................................................................................

167

Cuộc họp........................................................................................................................................................................................

168

Cuộc họp cuộc gọi hội nghị............................................................................................................................................................

171

Đồng bộ hóa lịch.............................................................................................................................................................................

172

Tùy chọn lịch..................................................................................................................................................................................

174

Phím tắt lịch....................................................................................................................................................................................

176

Gỡ rối: Lịch.....................................................................................................................................................................................

176

Danh bạ..........................................................................................................................................................................................

179

Thông tin cơ bản về số liên lạc.......................................................................................................................................................

179

Tùy chỉnh các số liên lạc................................................................................................................................................................

180

Đồng bộ hóa danh bạ.....................................................................................................................................................................

182

Danh sách phân phối cá nhân........................................................................................................................................................

184

Nhiều danh sách địa chỉ liên hệ......................................................................................................................................................

185

Các tùy chọn danh sách địa chỉ liên hệ..........................................................................................................................................

185

Gỡ rối: Danh bạ..............................................................................................................................................................................

186

Đồng hồ..........................................................................................................................................................................................

188

Cài ngày giờ...................................................................................................................................................................................

188

Thay đổi những gì xuất hiện trên màn hình khi điện thoại đang sạc..............................................................................................

188

Thay đổi mặt đồng hồ.....................................................................................................................................................................

188

Hiển thị múi giờ thứ hai trên đồng hồ.............................................................................................................................................

189

Bật báo thức...................................................................................................................................................................................

189

Tắt tiếng báo thức..........................................................................................................................................................................

189

Thay đổi các tùy chọn thông báo báo thức....................................................................................................................................

189

Bật chế độ đồng hồ bên giường.....................................................................................................................................................

190

background image

Cài tùy chọn cho chế độ đồng hồ cạnh giường..............................................................................................................................

190

Sử dụng đồng hồ bấm giờ..............................................................................................................................................................

190

Sử dụng bộ đếm giờ.......................................................................................................................................................................

190

Thay đổi tùy chọn thông báo hẹn giờ.............................................................................................................................................

191

Gỡ rối: Đồng hồ..............................................................................................................................................................................

191

Tác vụ và ghi nhớ...........................................................................................................................................................................

192

Tạo tác vụ hoặc ghi nhớ.................................................................................................................................................................

192

Gửi tác vụ hoặc ghi nhớ.................................................................................................................................................................

192

Thay đổi hoặc xóa một tác vụ hoặc ghi nhớ...................................................................................................................................

192

Thay đổi trạng thái của một tác vụ.................................................................................................................................................

192

Ẩn những tác vụ đã hoàn tất..........................................................................................................................................................

193

Hiển thị tác vụ trong lịch.................................................................................................................................................................

193

Đồng bộ hóa tác vụ và ghi nhớ......................................................................................................................................................

193

Giới thiệu về danh mục..................................................................................................................................................................

195

Phân loại số liên lạc, tác vụ hoặc ghi nhớ......................................................................................................................................

195

Tạo một danh mục cho các số liên lạc, tác vụ hoặc ghi nhớ..........................................................................................................

196

Tắt lời nhắc hiển thị trước khi bạn xóa các mục nhập...................................................................................................................

196

Nhập văn bản.................................................................................................................................................................................

197

Thông tin cơ bản về nhập văn bản.................................................................................................................................................

197

Phương pháp nhập văn bản...........................................................................................................................................................

198

Tùy chọn nhập văn bản..................................................................................................................................................................

198

Kiểm tra chính tả............................................................................................................................................................................

199

Từ điển tùy chỉnh............................................................................................................................................................................

200

Gõ Tắt.............................................................................................................................................................................................

201

Phím tắt nhập văn bản...................................................................................................................................................................

202

Gỡ rối: Nhập văn bản.....................................................................................................................................................................

203

Bàn phím........................................................................................................................................................................................

204

Gán ứng dụng cho một phím Tiện Dụng........................................................................................................................................

204

Thay đổi ký hiệu tiền tệ mặc định...................................................................................................................................................

204

Cài tốc độ con trỏ...........................................................................................................................................................................

204

Bật âm bấm phím...........................................................................................................................................................................

204

Cài độ nhạy của bảng cảm ứng.....................................................................................................................................................

205

Tắt âm bảng cảm ứng....................................................................................................................................................................

205

Gỡ rối: Bàn phím............................................................................................................................................................................

205

Ngôn ngữ........................................................................................................................................................................................

206

Giới thiệu về các ngôn ngữ nhập văn bản.....................................................................................................................................

206

Thay đổi ngôn ngữ.........................................................................................................................................................................

206

Sử dụng phím tắt để chuyển giữa các ngôn ngữ nhập văn bản khi bạn nhập văn bản.................................................................

206

background image

Thêm ngôn ngữ hiển thị.................................................................................................................................................................

207

Xóa ngôn ngữ.................................................................................................................................................................................

207

Gỡ rối: Ngôn ngữ...........................................................................................................................................................................

207

Hiển thị màn hình...........................................................................................................................................................................

208

Cài tùy chọn cho đèn nền...............................................................................................................................................................

208

Sử dụng ảnh làm hình nền của điện thoại.....................................................................................................................................

208

Thay đổi phông chữ màn hình.......................................................................................................................................................

208

Sắp xếp các ứng dụng trên Màn hình chính..................................................................................................................................

209

Thêm tin nhắn xuất hiện khi điện thoại bị khóa..............................................................................................................................

210

Sử dụng màu xám hoặc tương phản nghịch cho màn hình hiển thị..............................................................................................

210

Bật thông báo đèn LED nhấp nháy cho trình trạng phủ sóng của mạng không dây......................................................................

210

Chủ đề............................................................................................................................................................................................

211

Gỡ rối: Hiển thị...............................................................................................................................................................................

211

Công nghệ GPS.............................................................................................................................................................................

213

Giới thiệu về công nghệ GPS.........................................................................................................................................................

213

Bật công nghệ GPS........................................................................................................................................................................

213

Cài bộ nhận GPS để bạn sử dụng theo dõi di chuyển của mình...................................................................................................

214

Nhận vị trí GPS của bạn.................................................................................................................................................................

214

Ngăn không cho người khác theo dõi vị trí của bạn.......................................................................................................................

214

Tắt hỗ trợ vị trí................................................................................................................................................................................

214

Gỡ rối: Công nghệ GPS.................................................................................................................................................................

215

Bản đồ............................................................................................................................................................................................

216

Những thông tin cơ bản về bản đồ.................................................................................................................................................

216

Tùy chọn bản đồ.............................................................................................................................................................................

219

Phím tắt bản đồ..............................................................................................................................................................................

219

Gỡ rối: Bản đồ................................................................................................................................................................................

220

Ứng dụng.......................................................................................................................................................................................

221

Giới thiệu về đa nhiệm...................................................................................................................................................................

221

Giữ một ứng dụng chạy trên nền và chuyển sang một ứng dụng khác.........................................................................................

221

Đóng ứng dụng để nó không chạy trên nền...................................................................................................................................

221

Giới thiệu về thêm ứng dụng..........................................................................................................................................................

222

Giới thiệu về kết nối mạng xã hội...................................................................................................................................................

223

Giới thiệu về ứng dụng nhắn tin trò chuyện...................................................................................................................................

223

Yêu cầu mật khẩu điện thoại trước khi thêm ứng dụng.................................................................................................................

223

Xóa một ứng dụng..........................................................................................................................................................................

224

Xem các đặc tính cho một ứng dụng.............................................................................................................................................

224

Xem kích cỡ của cơ sở dữ liệu của một ứng dụng........................................................................................................................

224

Gỡ rối: Ứng dụng...........................................................................................................................................................................

224

background image

BlackBerry Device Software...........................................................................................................................................................

225

Giới thiệu về cập nhật BlackBerry Device Software.......................................................................................................................

225

Cập nhật BlackBerry Device Software từ một trang web...............................................................................................................

226

Cập nhật BlackBerry Device Software bằng BlackBerry Desktop Software...................................................................................

226

Gỡ rối: BlackBerry Device Software...............................................................................................................................................

227

Quản Lý Kết Nối.............................................................................................................................................................................

228

Thông tin cơ bản về Quản lý Kết nối..............................................................................................................................................

228

Mạng di động..................................................................................................................................................................................

230

Công nghệ Wi-Fi.............................................................................................................................................................................

234

Công nghệ Bluetooth......................................................................................................................................................................

241

Nguồn và pin..................................................................................................................................................................................

250

Tắt điện thoại..................................................................................................................................................................................

250

Cài điện thoại tự động bật và tắt....................................................................................................................................................

250

Cài lại điện thoại.............................................................................................................................................................................

250

Kiểm tra mức điện của pin..............................................................................................................................................................

250

Mẹo: Kéo dài tuổi thọ của pin.........................................................................................................................................................

250

Bộ nhớ và thẻ nhớ..........................................................................................................................................................................

252

Giới thiệu về thẻ nhớ......................................................................................................................................................................

252

Các thẻ nhớ được hỗ trợ................................................................................................................................................................

252

Xem dung lượng bộ nhớ còn trống trên điện thoại của bạn...........................................................................................................

252

Tắt hỗ trợ thẻ nhớ..........................................................................................................................................................................

252

Sửa tập tin lưu trên thẻ nhớ hoặc trên điện thoại...........................................................................................................................

252

Giới thiệu về nén............................................................................................................................................................................

253

Giới thiệu về mã hóa tập tin...........................................................................................................................................................

253

Bật mã hóa.....................................................................................................................................................................................

253

Mẹo: Giải phóng và tiết kiệm bộ nhớ còn trống..............................................................................................................................

254

Gỡ rối: Thẻ nhớ và lưu trữ.............................................................................................................................................................

255

Tìm kiếm.........................................................................................................................................................................................

256

Tìm kiếm một mục..........................................................................................................................................................................

256

Đặt loại mục được bao gồm trong tìm kiếm...................................................................................................................................

256

Tìm kiếm thư..................................................................................................................................................................................

256

Tiêu chí tìm kiếm thư......................................................................................................................................................................

257

Làm nhiều hơn với kết quả tìm kiếm thư........................................................................................................................................

257

Tìm kiếm văn bản trong một tin nhắn, trong một tập tin, hoặc trên một trang web........................................................................

258

Xem, thay đổi, hoặc xóa kết quả tìm kiếm đã được lưu.................................................................................................................

258

Tìm kiếm các số liên lạc trong danh bạ của tổ chức của bạn........................................................................................................

258

Phím tắt tìm kiếm............................................................................................................................................................................

259

background image

Thẻ SIM..........................................................................................................................................................................................

260

Giới thiệu về danh bạ thẻ SIM........................................................................................................................................................

260

Thêm số liên lạc vào thẻ SIM.........................................................................................................................................................

260

Sao chép các số liên lạc từ thẻ SIM vào danh sách địa chỉ liên hệ...............................................................................................

260

Sao chép số liên lạc từ danh sách địa chỉ liên hệ vào thẻ SIM......................................................................................................

261

Thay đổi hoặc xóa số liên hệ trên thẻ SIM.....................................................................................................................................

261

Lưu tin nhắn văn bản trên thẻ SIM.................................................................................................................................................

261

Thay đổi tên hiển thị cho một số điện thoại....................................................................................................................................

261

Giới thiệu về bảo mật thẻ SIM........................................................................................................................................................

262

Bảo vệ thẻ SIM bằng mã PIN.........................................................................................................................................................

262

Thay đổi mã PIN thẻ SIM...............................................................................................................................................................

262

Bảo mật..........................................................................................................................................................................................

263

Thông tin cơ bản về bảo mật..........................................................................................................................................................

263

Trình giữ mật khẩu.........................................................................................................................................................................

265

Mã hóa............................................................................................................................................................................................

267

Dọn bộ nhớ.....................................................................................................................................................................................

269

Chứng chỉ.......................................................................................................................................................................................

270

Khóa PGP.......................................................................................................................................................................................

277

Máy chủ chứng chỉ.........................................................................................................................................................................

282

Lưu trữ khóa...................................................................................................................................................................................

284

Thẻ thông minh...............................................................................................................................................................................

286

Cài đặt VPN....................................................................................................................................................................................

290

Xác minh phần mềm bảo mật theo cách thủ công.........................................................................................................................

291

Kiểm soát ứng dụng của bên thứ ba..............................................................................................................................................

292

Gỡ rối: Bảo mật..............................................................................................................................................................................

295

Sổ dịch vụ và báo cáo chẩn đoán..................................................................................................................................................

296

Chấp nhận, xóa, hoặc khôi phục sổ dịch vụ...................................................................................................................................

296

Chạy báo cáo chẩn đoán................................................................................................................................................................

296

Xem, gửi hoặc xóa báo cáo chẩn đoán..........................................................................................................................................

296

Cài một người nhận mặc định cho báo cáo chẩn đoán..................................................................................................................

297

Tôi không thể chạy hoặc gửi báo cáo chẩn đoán..........................................................................................................................

297

Xem số phiên bản của BlackBerry Device Software trên điện thoại của bạn................................................................................

297

Đồng bộ hóa...................................................................................................................................................................................

298

Giới thiệu về đồng bộ hóa dữ liệu..................................................................................................................................................

298

Hòa hợp email qua mạng không dây.............................................................................................................................................

298

Xóa email trên điện thoại và trong ứng dụng email trên máy tính..................................................................................................

299

Đồng bộ hóa dữ liệu sắp xếp qua mạng không dây.......................................................................................................................

299

Giới thiệu về xung đột đồng bộ hóa dữ liệu...................................................................................................................................

299

background image

Quản lý xung đột hòa hợp email....................................................................................................................................................

300

Quản lý xung đột đồng bộ hóa dữ liệu...........................................................................................................................................

300

Giới thiệu về sao lưu và khôi phục dữ liệu.....................................................................................................................................

300

Dọn sạch thư mục những mục đã xóa trên máy tính từ điện thoại của bạn..................................................................................

301

Gỡ rối: Đồng bộ hóa.......................................................................................................................................................................

301

Tùy chọn truy cập...........................................................................................................................................................................

303

Giới thiệu về các tùy chọn truy cập................................................................................................................................................

303

Tùy chọn truy cập màn hình...........................................................................................................................................................

303

Tuỳ chọn truy cập điện thoại và âm thanh......................................................................................................................................

304

Tuỳ chọn truy cập nhập văn bản....................................................................................................................................................

307

Máy tính..........................................................................................................................................................................................

308

Sử dụng máy tính...........................................................................................................................................................................

308

Chuyển đổi hệ đo lường.................................................................................................................................................................

308

BrickBreaker...................................................................................................................................................................................

309

Giới thiệu về BrickBreaker..............................................................................................................................................................

309

Đầu Đạn BrickBreaker....................................................................................................................................................................

309

Ghi điểm trong BrickBreaker..........................................................................................................................................................

310

Chơi BrickBreaker..........................................................................................................................................................................

310

Điều chỉnh âm lượng......................................................................................................................................................................

310

Đặt tốc độ gậy................................................................................................................................................................................

311

Trò chơi Word Mole........................................................................................................................................................................

312

Thông tin cơ bản về trò chơi Word Mole........................................................................................................................................

312

Trò chơi một người chơi.................................................................................................................................................................

313

Trò chơi nhiều người chơi..............................................................................................................................................................

314

Gỡ rối: trò chơi Word Mole.............................................................................................................................................................

315

Bảng chú giải..................................................................................................................................................................................

316

Thông báo pháp lý..........................................................................................................................................................................

321