BlackBerry Curve 9330 9300 - Giới thiệu về thêm ứng dụng

background image

Giới thiệu về thêm ứng dụng

Tùy thuộc vào nhà cung cấp dịch vụ không dây và vùng của bạn, bạn có thể có tùy chọn để thêm hoặc cập nhật ứng
dụng bằng cửa hàng BlackBerry App World™, BlackBerry® Desktop Software, hoặc Trung tâm Ứng dụng. Bạn cũng
có thể tải về ứng dụng từ một trang web (hãy thử truy cập trang web

mobile.blackberry.com

từ điện thoại

BlackBerry), hoặc từ ứng dụng do nhà cung cấp dịch vụ không dây cung cấp.

Một số điều khoản và điều kiện bổ sung có thể áp dụng đối với phần mềm và dịch vụ khả dụng qua cửa hàng
BlackBerry App World™, BlackBerry Desktop Software, hoặc Trung Tâm Ứng Dụng. Bạn có thể phải trả thêm phí
khi thêm hoặc sử dụng ứng dụng qua mạng không dây. Để biết thêm thông tin, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ
không dây của bạn.

BlackBerry App World

Nếu bạn có BlackBerry App World trên điện thoại, bạn có thể tìm kiếm và tải về các trò chơi, các ứng dụng kết nối
mạng xã hội, năng suất cá nhân và nhiều hơn thế. Bằng cách sử dụng tài khoản PayPal® hiện có, bạn có thể mua
và tải các mục qua mạng không dây về điện thoại của mình.

Để tải về BlackBerry App World, hãy truy cập vào trang web

www.blackberryappworld.com

.

Để biết thêm thông tin về việc quản lý ứng dụng bằng BlackBerry App World, hãy nhấp vào biểu tượng BlackBerry
App World
. Bấm phím

> Trợ giúp.

BlackBerry Desktop Software

Nếu bạn đã cài đặt BlackBerry Desktop Software trên máy tính, bạn có thể kết nối điện thoại với máy tính để thêm,
cập nhật, xóa hoặc khôi phục ứng dụng. Bạn cũng có thể thêm ứng dụng vào điện thoại mà bạn đã tải về máy tính
của mình mà không phải sử dụng mạng không dây.

Để tải về BlackBerry Desktop Software, hãy truy cập vào trang web

www.blackberry.com/desktop

.

Để biết thêm thông tin về việc quản lý các ứng dụng bằng BlackBerry Desktop Software, hãy xem mục Trợ giúp
trong BlackBerry Desktop Software.

Trung Tâm Ứng Dụng

Nếu bạn có Trung tâm Ứng dụng trên điện thoại của bạn, bạn có thể thêm, cập nhật, hoặc trở lại phiên bản trước đó
của một số ứng dụng đã được nhà cung cấp dịch vụ không dây tải lên máy chủ. Tùy thuộc vào nhà cung cấp dịch vụ
không dây, tính năng này có thể không khả dụng.

Để biết thêm thông tin về việc quản lý ứng dụng bằng Trung tâm Ứng dụng, hãy nhấp vào biểu tượng Trung tâm
Ứng dụng
. Bấm phím

> Trợ giúp.

Hướng Dẫn Sử Dụng

Ứng dụng

222