BlackBerry Curve 9330 9300 - Gỡ rối: Bàn phím

background image

Gỡ rối: Bàn phím

Không có ứng dụng nào mở ra khi tôi bấm một phím Tiện Dụng

Thử các thao tác sau:

• Nếu bạn chưa làm như vậy, hãy gắn ứng dụng cho một phím.
• Kiểm tra và bảo đảm rằng bạn không xóa ứng dụng được gán cho phím này.

Hướng Dẫn Sử Dụng

Bàn phím

205