BlackBerry Curve 9330 9300 - Gỡ rối: Thẻ nhớ và lưu trữ

background image

Gỡ rối: Thẻ nhớ và lưu trữ

Bộ nhớ ứng dụng trên điện thoại của tôi sắp hết

Khi bộ nhớ ứng dụng khả dụng trên điện thoại BlackBerry® của bạn sắp hết, điện thoại hiển thị một hộp thoại liệt kê
các ứng dụng và ngôn ngữ bạn không sử dụng thường xuyên. Bạn có thể xóa các ứng dụng và ngôn ngữ này ra
khỏi danh sách.

Cân nhắc các hướng dẫn sau:

Hãy kiểm tra và bảo đảm rằng bạn đã xóa các email cũ và các tin nhắn MMS cũ, đặc biệt là các tin nhắn có phần
đính kèm.

Hãy kiểm tra và bảo đảm rằng bạn đã xóa các số liên lạc đã có trong danh bạ của tổ chức của bạn.

Hãy kiểm tra và bảo đảm rằng bạn đã xóa các tập tin media ra khỏi bộ nhớ điện thoại.

Nếu gần đây bạn đã cập nhật BlackBerry® Device Software qua mạng không dây, hãy kiểm tra và bảo đảm rằng
bạn đã xóa phiên bản trước của BlackBerry Device Software.

Hãy kiểm tra và bảo đảm rằng bạn đã xóa cache của trình duyệt.

Các chủ đề liên quan

Xem dung lượng bộ nhớ còn trống trên điện thoại của bạn, 252
Mẹo: Giải phóng và tiết kiệm bộ nhớ còn trống, 23

Hướng Dẫn Sử Dụng

Bộ nhớ và thẻ nhớ

255