BlackBerry Curve 9330 9300 - Xem dung lượng bộ nhớ còn trống trên điện thoại của bạn

background image

Xem dung lượng bộ nhớ còn trống trên điện thoại của bạn

1. Trên Màn hình chính hoặc trong một thư mục, hãy nhấp vào biểu tượng Tùy chọn.
2. Nhấp Điện Thoại > Lưu trữ.

Các chủ đề liên quan

Bộ nhớ ứng dụng trên điện thoại của tôi sắp hết, 255