BlackBerry Curve 9330 9300 - Sử dụng màu xám hoặc tương phản nghịch cho màn hình hiển thị

background image

Sử dụng màu xám hoặc tương phản nghịch cho màn hình
hiển thị

1. Trên Màn hình chính hoặc trong một thư mục, hãy nhấp vào biểu tượng Tùy chọn.
2. Nhấp Khả năng truy cập.

• Để sử dụng màu xám cho màn hình hiển thị, hãy thay đổi trường Tương Phản Màu sang Xám.
• Để sử dụng tương phản nghịch cho màn hình hiển thị, hãy thay đổi trường Tương Phản Màu sang Tương

Phản Nghịch.

3. Bấm phím

> Lưu.