BlackBerry Curve 9330 9300 - Ghi chú thoại

background image

Ghi chú thoại

Ghi ghi chú thoại

1. Trên Màn hình chính, nhấp biểu tượng Media > biểu tượng Máy Ghi Ghi Chú Thoại.
2. Nhấp vào biểu tượng ghi âm.
3. Thực hiện một trong những thao tác sau:

• Để tạm dừng ghi, hãy nhấp vào biểu tượng tạm dừng. Để tiếp tục ghi lại, hãy nhấp vào biểu tượng ghi âm.
• Để dừng ghi, hãy nhấp vào biểu tượng tạm dừng. Nhấp vào biểu tượng Dừng.

Lưu ý: Khi bạn dừng ghi một ghi chú thoại, ghi chú thoại sẽ được lưu tự động.

Phát tập tin media

1. Trên Màn hình chính, hãy nhấp vào biểu tượng Media.
2. Nhấp vào loại media.
3. Nếu cần, hãy nhấp vào một danh mục.
4. Nhấp vào một tập tin media.
5. Nếu điều khiển media không xuất hiện ở phía dưới cùng của màn hình, hãy nhấp bảng cảm ứng.

• Để phát tập tin media, hãy nhấp biểu tượng .
• Để tạm dừng tập tin media, hãy nhấp biểu tượng .
• Để dừng tập tin media, hãy nhấp biểu tượng .
• Để chuyển tới tập tin media tiếp theo, hãy nhấp biểu tượng .
• Để chuyển tới tập tin media trước đó hoặc bắt đầu của tập tin media hiện đang phát, hãy nhấp biểu tượng

.

• Để tua đi hoặc tua lại một tập tin media, hãy nhấp vào thanh tình trạng. Trên bảng cảm ứng, hãy trượt ngón

tay sang phải hoặc trái. Nhấp vào thanh tình trạng lần nữa.

Điều chỉnh âm lượng

Để tăng âm lượng, hãy bấm phím Tăng Âm lượng phía bên phải điện thoại BlackBerry® của bạn.

Để giảm âm lượng, hãy bấm phím Giảm Âm Lượng phía bên phải điện thoại.

Hướng Dẫn Sử Dụng

Media

137

background image

Để tắt tiếng, hãy bấm phím

ở phía trên cùng điện thoại của bạn. Để bật tiếng, hãy bấm lại vào phím

. Nếu bạn bấm phím

trong khi gọi, điện thoại của bạn tắt tiếng cuộc gọi để bạn có thể nghe

người khác trong cuộc gọi đó, nhưng họ không thể nghe thấy bạn.

Các chủ đề liên quan

Tắt tiếng cuộc gọi, 42
Khuếch đại âm lượng bằng cách sử dụng tính năng tăng cường âm thanh, 127
Cải thiện chất lượng âm thanh cho các tập tin media, 127

Khuếch đại âm lượng bằng cách sử dụng tính năng tăng cường âm
thanh

Tính năng tăng âm thanh cho phép bạn khuếch đại âm lượng nhiều hơn cài đặt âm lượng bình thường cho phép đối
với bài hát, nhạc chuông và video.
1. Trên Màn hình chính, hãy nhấp vào biểu tượng Media.
2. Bấm phím

> Tùy chọn Media.

3. Chọn hộp chọn Tăng Âm Thanh.
4. Đọc cảnh báo trên màn hình và nếu bạn muốn tiếp tục, hãy nhấp .
5. Bấm phím

> Lưu.

Cải thiện chất lượng âm thanh cho các tập tin media

Tùy thuộc vào kiểu điện thoại BlackBerry®, tính năng này có thể không được hỗ trợ. Để cải thiện chất lượng âm
thanh cho các tập tin media, bạn phải sử dụng tai nghe stereo cùng với điện thoại.
1. Trên Màn hình chính, hãy nhấp vào biểu tượng Media.
2. Bấm phím

> Tùy chọn Media.

3. Thay đổi trường Bộ Chỉnh Âm Nhạc qua Tai Nghe.
4. Bấm phím

> Lưu.