BlackBerry Curve 9330 9300 - Nhạc Chuông

background image

Nhạc Chuông

Thay đổi nhạc chuông, thông báo, hoặc nhắc nhở

Ngoài việc thay đổi âm, bạn cũng có thể thay đổi các tùy chọn cho âm lượng, LED, rung, và thông báo trong khi
đang gọi.

1. Trên Màn hình chính, hãy nhấp vào biểu tượng Cấu Hình Âm Thanh và Cảnh Báo.
2. Nhấp Thay đổi Âm Thanh và Cảnh Báo > Âm Thanh cho Cấu Hình Đã Chọn.

• Để thay đổi nhạc chuông, hãy nhấp Điện thoại.
• Để thay đổi thông báo hoặc nhắc nhở, hãy nhấp để mở rộng một mục. Nhấp vào một tùy chọn.

Hướng Dẫn Sử Dụng

Media

138

background image

3. Trong trường Nhạc Chuông, Âm Thông báo, hoặc Âm Nhắc nhở, hãy thực hiện một trong những thao tác

sau:

• Nhấp một nhạc chuông.
• Để sử dụng bài hát có sẵn trên điện thoại BlackBerry® hoặc thẻ nhớ, hãy nhấp Tất cả Nhạc. Tìm và nhấp

vào một bài hát.

• Để sử dụng ghi chú thoại mà bạn đã ghi, hãy nhấp Tất cả các Ghi chú Thoại. Tìm và nhấp một ghi chú

thoại.

• Để sử dụng một cảnh báo đã tải sẵn, hãy nhấp Tất cả Cảnh báo. Tìm và nhấp một cảnh báo.

4. Bấm phím

> Lưu.

Các chủ đề liên quan

Tôi không thể thay đổi số lần điện thoại của tôi đổ chuông, 59

Phát tập tin media

1. Trên Màn hình chính, hãy nhấp vào biểu tượng Media.
2. Nhấp vào loại media.
3. Nếu cần, hãy nhấp vào một danh mục.
4. Nhấp vào một tập tin media.
5. Nếu điều khiển media không xuất hiện ở phía dưới cùng của màn hình, hãy nhấp bảng cảm ứng.

• Để phát tập tin media, hãy nhấp biểu tượng .
• Để tạm dừng tập tin media, hãy nhấp biểu tượng .
• Để dừng tập tin media, hãy nhấp biểu tượng .
• Để chuyển tới tập tin media tiếp theo, hãy nhấp biểu tượng .
• Để chuyển tới tập tin media trước đó hoặc bắt đầu của tập tin media hiện đang phát, hãy nhấp biểu tượng

.

• Để tua đi hoặc tua lại một tập tin media, hãy nhấp vào thanh tình trạng. Trên bảng cảm ứng, hãy trượt ngón

tay sang phải hoặc trái. Nhấp vào thanh tình trạng lần nữa.

Điều chỉnh âm lượng

Để tăng âm lượng, hãy bấm phím Tăng Âm lượng phía bên phải điện thoại BlackBerry® của bạn.

Để giảm âm lượng, hãy bấm phím Giảm Âm Lượng phía bên phải điện thoại.

Để tắt tiếng, hãy bấm phím

ở phía trên cùng điện thoại của bạn. Để bật tiếng, hãy bấm lại vào phím

. Nếu bạn bấm phím

trong khi gọi, điện thoại của bạn tắt tiếng cuộc gọi để bạn có thể nghe

người khác trong cuộc gọi đó, nhưng họ không thể nghe thấy bạn.

Các chủ đề liên quan

Tắt tiếng cuộc gọi, 42
Khuếch đại âm lượng bằng cách sử dụng tính năng tăng cường âm thanh, 127
Cải thiện chất lượng âm thanh cho các tập tin media, 127

Hướng Dẫn Sử Dụng

Media

139

background image

Cải thiện chất lượng âm thanh cho các tập tin media

Tùy thuộc vào kiểu điện thoại BlackBerry®, tính năng này có thể không được hỗ trợ. Để cải thiện chất lượng âm
thanh cho các tập tin media, bạn phải sử dụng tai nghe stereo cùng với điện thoại.
1. Trên Màn hình chính, hãy nhấp vào biểu tượng Media.
2. Bấm phím

> Tùy chọn Media.

3. Thay đổi trường Bộ Chỉnh Âm Nhạc qua Tai Nghe.
4. Bấm phím

> Lưu.