BlackBerry Curve 9330 9300 - Bật âm thanh sự kiện

background image

Bật âm thanh sự kiện

Các âm thanh sự kiện cảnh báo bạn khi bạn bật hoặc tắt điện thoại BlackBerry®, khi pin đầy hoặc yếu, và khi bạn
kết nối hoặc ngắt kết nối cáp USB hoặc phụ kiện với điện thoại.
1. Trên Màn hình chính hoặc trong một thư mục, hãy nhấp vào biểu tượng Tùy chọn.
2. Nhấp Khả năng truy cập.
3. Chọn hộp chọn Âm Sự kiện.
4. Bấm phím

> Lưu.