BlackBerry Curve 9330 9300 - Phím tắt media

background image

Phím tắt media

Tùy thuộc vào ngôn ngữ nhập văn bản mà bạn đang sử dụng, một số phím tắt có thể không khả dụng.

Tập tin âm thanh và video

Tạm dừng tập tin âm thanh hoặc video

Bấm phím

ở đầu điện thoại BlackBerry® của bạn.

Tiếp tục lại việc phát tập tin âm thanh hoặc video

Bấm phím

.

Phát bài hát tiếp theo

Bấm và giữ phím Tăng Âm lượng ở phía bên phải điện
thoại của bạn.

Phát bài hát trước đó

Bấm và giữ phím Giảm Âm lượng ở phía bên phải điện
thoại của bạn.

Hướng Dẫn Sử Dụng

Phím tắt

36

background image

Bật tính năng tăng âm thanh nếu bạn đang sử dụng tai
nghe

Khi đang phát tập tin âm thanh hoặc video, hãy bấm phím
Tăng Âm lượng cho đến khi đạt mức cài đặt âm lượng
cao nhất, sau đó bấm nhanh phím Tăng Âm lượng bốn
lần.

Ảnh

Phóng To

Bấm I

Thu Nhỏ

Bấm O

Di chuyển lên

Bấm 2

Di chuyển xuống

Bấm 8

Di chuyển sang phải

Bấm 6

Di chuyển sang trái

Bấm 4

Xoay

Bấm L

Máy ảnh và máy quay

Phóng to trước khi chụp ảnh hoặc quay video

Bấm phím Tăng Âm lượng.

Thu nhỏ trước khi chụp ảnh hoặc quay video

Bấm phím Giảm Âm lượng.

Chụp ảnh

Bấm phím Tiện dụng Phải ở bên cạnh điện thoại của
bạn.