BlackBerry Curve 9330 9300 - Xem số phiên bản của BlackBerry Device Software trên điện thoại của bạn

background image

Xem số phiên bản của BlackBerry Device Software trên điện
thoại của bạn

1. Trên Màn hình chính hoặc trong một thư mục, hãy nhấp vào biểu tượng Tùy chọn.
2. Nhấp Điện thoại > Giới thiệu về các Phiên bản Điện thoại.

Để trở về màn hình Tùy chọn, bấm phím

ba lần.

Hướng Dẫn Sử Dụng

Sổ dịch vụ và báo cáo chẩn đoán

297